Dưỡng Linh

Chúa có chỉ rõ người tôi sẽ kết hôn?

Oneway.vn – Tôi tin Chúa sẽ không đưa chỉ thị cụ thể về người chúng ta sẽ kết hôn. Không phải Chúa không chuẩn bị hay không chỉ dẫn chúng ta, mà Ngài sẽ không nói rằng: “Hãy cưới cô/anh ABC”.

 

Nhiều người tin chắc Chúa sẽ chỉ dẫn, nhưng bạn có sẵn lòng suy xét – ít nhất đủ để xem hết bài viết này – rằng “tiếng phán” hay dấu hiệu mà bạn cảm nhận được có thật sự đến từ Chúa? Bạn có chắc không hiểu sai ý tưởng Chúa? Đây là lý do tôi muốn bạn xem hết bài viết:

1- Tôi không muốn đức tin bạn đi xuống khi bạn không được cưới người bạn thích.

2- Tôi không thích việc bạn bỏ qua một người tin kính Chúa, có tình cảm với bạn, chỉ vì bạn không muốn cho ai cơ hội.

3- Và hơn hết, tôi muốn bạn có cái nhìn đúng đắn trong ý muốn Đức Chúa Trời.

 

 

Chúa có phán dặn

Thật có phước khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu biết Ngài! Hebrews/Hê-bơ-rơ 1:1-2 chép rõ ràng: “Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách, 2 nhưng trong những ngày cuối cùng nầy Ngài phán với chúng ta qua Con Ngài, Ðấng Ngài lập làm Người Thừa Kế của mọi sự, và cũng qua Ðấng ấy Ngài đã dựng nên vũ trụ”.

Trước đây, Đức Chúa Trời phán với con cái Ngài qua các nhà tiên tri. Nhưng ngày nay, Chúa phán với chúng ta qua chính Chúa Jesus – Con Một Ngài.

 

 

Cách Đức Chúa Trời phán dặn

Hebrews 1 cho biết cách Đức Chúa Trời phán qua 2 thời kỳ: qua các nhà tiên tri thời xưa và qua Chúa Jesus trong ngày sau rốt. Bạn và tôi không phải nhà tiên tri, và chắc chắn chúng ta không phải Chúa Jesus. Trong lịch sử, có rất ít người thật sự được gọi là tiên tri. Kinh Thánh Cựu Ước có các sách của 17 nhà tiên tri: Moses/Môi-se, Isaiah/Ê-sai, Jeremiah/Giê-rê-mi, Ezekiel/Ê-xê-chi-ên, Daniel/Đa-ni-ên, Hosea/Ô-sê, Joel/Giô-ên, Amos/A-mốt, Obadiah/Áp-đia, Jonah/Giô-na, Micah/Mi-ca, Nahum/Na-hum, Habakkuk/Ha-ba-cúc, Zephaniah/Sô-phô-ni, Haggai/A-ghê, Zechariah/Xa-cha-ri, và Malachi/Ma-la-chi. Trước khi Đức Chúa Trời ban Chúa Jesus đến thế gian, Ngài thường phán với dân sự qua một đại tiên tri.

 

 

Trường hợp được Chúa chỉ rõ

Đức Chúa Trời đã phán dặn cụ thể với Hosea và Joseph về người phối ngẫu.

Đức Chúa Trời phán với tiên tri Hosea: “Hãy đi và cưới một phụ nữ có tính ngoại tình làm vợ, và ngươi sẽ có các con do nàng lén lút ăn nằm với các đàn ông khác sinh ra, vì đất nước nầy đã phạm tội ngoại tình nghiêm trọng khi chúng lìa bỏ Chúa mà thờ các thần khác” (Hosea 1:2 – BD20111). Điều này chắc chắn không phải vì lợi ích của Hosea, cũng không phải tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta cưới người cùng niềm tin và sống trong Đức Thánh Linh. “Chớ mang ách chung với những kẻ không tin, vì công chính và gian tà có hợp tác với nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có hiệp thông được chăng?” (II Corinthians/Cô-rinh-tô 6:14). Đức Chúa Trời muốn dùng Hosea làm lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho con cái Ngài.

 

Trường hợp thứ hai là khi Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán với Joseph đừng ngại cưới Mary làm vợ (Matthew/Ma-thi-ơ 1:20-21). Việc này có phải vì để Joseph thoải mái, vui thích? Không. Mà là để hoàn thành mục đích cứu chuộc của Đức Chúa Trời: đúng thời điểm, Joseph lấy người nữ đồng trinh Mary làm vợ, lời tiên tri được ứng nghiệm và kế hoạch cứu chuộc được bắt đầu.

 

 

Tự do lựa chọn

Khi cho rằng Đức Chúa Trời phán với chúng ta cách cá nhân – không kể trường hợp Chúa phán qua Lời Ngài bởi Đức Thánh Linh cảm thúc – chúng ta đang nâng mình lên thành vị tiên tri. Khi cho rằng suy nghĩ của chúng ta là tiếng Chúa phán, chúng ta đang nâng mình lên và hạ Chúa xuống.

Mục sư John Piper nói: “Mỗi khi bắt đầu kêu than với Chúa sao Ngài im lặng và tôi muốn nghe Chúa phán, ngay lúc ấy, tôi dừng lại và tự hỏi: Tôi đã lắng nghe chưa? Lời đó có phải từ Đức Chúa Trời – được phán qua Chúa Jesus – thật ngắn gọn và đơn giản đến mức tôi đã hoàn thành điều Chúa dặn và giờ tôi cần chỉ dẫn khác? Tôi có thật sự lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời, qua sự dạy dỗ và công việc của Chúa Jesus? Tâm linh thống khổ và tâm trí mờ mịt có phải do tôi mệt mỏi vì nghe Lời Chúa và cần tiếng phán khác không? Và tôi đã được cáo trách về đôi tai tự phụ và không biết lắng nghe của mình”.

 

Vậy, những điều này liên quan gì đến người phối ngẫu? Đức Chúa Trời cho chúng ta tự do lựa chọn người mình sẽ kết hôn. Chúa phán với chúng ta bằng cách ban Con Một của Ngài. Và điều chúng ta cần là làm theo Kinh Thánh. Sau đó, hãy lựa chọn người phối ngẫu một cách khôn ngoan theo Lời Chúa.

Bạn đã đọc và suy ngẫm Kinh Thánh đủ chưa?

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: crosswalk.com)

> Cùng Oneway đọc Lời Chúa mỗi ngày

>Học Kinh Thánh qua hình thức trắc nghiệm

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92