Dưỡng Linh Giáo Dục

Chúa chọn bạn vì Ngài yêu bạn hay ngược lại?

Oneway.vn – “Không có sự lựa chọn nào không đến từ tình yêu thương, không có tình yêu nào bắt đầu mà không có sự lựa chọn”.

Trang DesiringGod.org chúng tôi tin nơi quyền tể trị của Chúa – vì chúng tôi thấy rõ ràng trong Kinh Thánh. Không chỉ tin nơi quyền tể trị của Chúa trên muôn vật, chúng tôi còn dự phần vào đó. Chúng tôi cũng thu thập các câu hỏi chủ yếu về việc điều này có ý nghĩa thế nào trong đời sống chúng ta. Câu hỏi hôm nay tuy ngắn, đơn giản nhưng sâu sắc, đến từ thính giả tên Zena. “Chào Mục sư John, có phải Chúa chọn tôi vì Ngài yêu tôi? Hay Ngài yêu vì đã chọn tôi?”. Bạn sẽ trả lời Zena thế nào?!

Tương tự nhiều câu hỏi, câu này dường như đã trả lời cho chính nó khi chúng ta định nghĩa các thuật ngữ, miễn chúng ta làm rõ nghĩa 2 câu hỏi này. Nguyên nhân khiến tôi nghĩ câu hỏi này cần được trả lời chính xác là để làm rõ các thuật ngữ. Nếu các thuật ngữ có ý nghĩa nhất định, chúng ta sẽ thấy rõ những dạy dỗ sai trật.

Con gà hay quả trứng?

Chẳng hạn, một ai đó hỏi: “Có phải Chúa đã chọn tôi – chọn tôi cho Ngài – vì Ngài yêu tôi?” – người đó cho rằng Chúa nhìn thấy điều gì đó đáng yêu trong tôi và Ngài hướng về tôi trên cơ sở đó. Sau đó, từ khuynh hướng đó cùng những nét riêng của tôi mà Ngài nhận ra, Ngài chọn tôi làm một phần trong gia đình Ngài.

Đó là một hình ảnh vô cùng sai trật cho thấy Chúa đang dõi khắp nhân loại và tất cả mọi người ngoài kia để xem ai xứng đáng được nhận làm con nuôi, hoặc người nào có những phẩm chất cần thiết sẽ được chọn ra khỏi nhân loại sa ngã và hư mất. Đó không phải bức tranh của Tân Ước. Khi chúng ta làm rõ điều đó, câu trả lời trở nên rõ ràng hơn.

“Chúa tìm thấy điều gì đó đáng yêu trong tôi” – một lối nghĩ vô cùng sai trật!

Một người nào đó có thể hỏi: “Có phải Chúa yêu tôi vì Ngài đã chọn tôi?” – người đó cho rằng khi Chúa chọn, có khi Chúa cũng vô tâm hoặc vô cảm. Việc Chúa chọn chúng ta ngay từ đầu là sự ghen tị hoặc không từ tấm lòng hoặc có niềm vui. Chỉ sau khi Ngài đã chọn chúng ta là những người được chọn mà không có sự vui mừng khi chọn lựa, bằng cách này cách khác, Ngài yêu họ vì Ngài đã chọn họ. Điều này, đối với tôi cũng là một lối nghĩ hoàn toàn sai trật so với Tân Ước.

Tất cả những điều trên

Chúng ta hãy xem vài phân đoạn để làm rõ từ những từ ngữ trong Kinh Thánh về sự tương quan giữa sự chọn lựa và tình yêu. Bức tranh về sự chọn lựa dân sự của Chúa trong Cựu Ước giống như thế này: “…Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu, thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi…” (Deuteronomy/Phục-truyền 7:6-8).

Moise/Môi-se nói đến sự chọn lựa và tình yêu thương, nhưng ông không chỉ định hay miêu tả một trình tự. Thực tế, khi đọc các thuật ngữ này gần như hoàn toàn có thể hoán chỗ nhau. “Ngài đã chọn ngươi đặng làm một dân tộc”. Vì sao? Chính vì ngươi được yêu mà Ngài đã chọn ngươi.

Bạn không thể đặt một trình tự thời gian cho mệnh đề này theo cách “Ngài yêu bạn rồi chọn bạn” cũng như việc bạn không thể lập trình tự thời gian cho câu: “Anh hứa nguyện với em, rồi anh cưới em”. Khi chọn họ, Ngài yêu họ. Khi yêu họ, Ngài chọn họ. Tình yêu của Ngài là sự lựa chọn của Ngài, và sự chọn lựa của Ngài chính là tình yêu của Ngài.

Một câu bao hàm ý câu khác

Giờ chúng ta hãy xem điều này có được khẳng định trong Tân ước không. I Thessalonians/Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 chép: “Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn”. Câu này nói lên việc nhận biết họ được yêu là một bằng chứng của sự lựa chọn ưu tiên. Romans/Rô-ma 11:5: “Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển”. Ở đây, dường như sự lựa chọn đến từ hành động ưu tiên của ân điển hoặc tình yêu thương.

Chúng ta đọc Ephesians/Ê-phê-sô 1:4-5: “trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý tốt Ngài” Vậy nên, ý nghĩa của các câu này giống nhau về cơ bản. Trong sự chọn lựa, Ngài đã định trước cho chúng ta, và trong tình yêu, Ngài cũng đã định trước cho chúng ta.

Trong Romans, chúng ta đọc về việc chọn Jacob/Gia-cốp làm lớn hơn Esau/Ê-sau trước khi họ được sinh ra, trước khi họ làm bất cứ điều lành hay dữ nào. Chẳng có điều gì nơi một trong hai người khiến Chúa ưu tiên người này hơn người kia. “Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ – hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chằng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi – thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau” (Romans 9:11-13).

Tương xứng hoàn toàn

Thêm một câu Kinh Thánh nữa – và tôi nghĩ câu này nói lên ý nghĩa giúp chúng ta cân bằng trong việc kết nối 2 thực tế quan trọng về tình yêu và sự lựa chọn.

Trong Romans 11:28 Paul/Phao-lô nói về người Israel/Y-sơ-ra-ên: “Nếu luận về Tin lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ”.

Giờ đây, cách nói “nếu luận về sự lựa chọn thì họ được yêu thương” cho biết việc được yêu hiệp nhất với sự lựa chọn. Câu này không nói điều nào đến trước hay là kết quả của điều nào. Nó đơn giản là 2 việc này hiệp nhất nhau, hòa hợp với nhau một cách trọn vẹn, luôn đi đôi với nhau trong sự hiệp nhất.

Yêu thương một thế giới sa ngã

Kết luận của tôi là sự lựa chọn là hành động của Đức Chúa Trời, khi Ngài biết trước một thế giới sa ngã của những tội nhân không xứng đáng – và tất cả là bởi Đấng Christ (Ephesians 1:5) – và bởi sự thương yêu của Ngài dành cho một số người trong sự tự do hoàn toàn theo ý tốt Ngài. Tôi không thấy bất kỳ bằng chứng trong Kinh Thánh về việc tách rời theo trình tự tình yêu của Chúa và sự lựa chọn của Ngài dành cho người được cứu. Không có sự lựa chọn nào không đến từ tình yêu thương, và không có tình yêu nào bắt đầu mà không có sự lựa chọn.

Điều tôi đang bàn luận về việc nói rằng sự lựa chọn không dựa trên tình yêu là điều không nên nói, để bảo vệ chúng ta khỏi việc hiểu lầm có thể xảy ra là chúng ta được chọn vì điều gì đó đáng yêu trong chúng ta. Việc nói rằng yêu thương không đặt nền tảng trên sự lựa chọn bảo vệ chúng ta khỏi sự hiểu lầm rằng sự lựa chọn của Chúa là vô tâm hoặc vô cảm. Đề cập đến 2 điều này sẽ khiến mỗi con cái Chúa cảm nhận hoàn toàn không xứng đáng và vô cùng kinh ngạc về việc Chúa vui mừng khi khiến chúng ta trở nên con cái Ngài.

Annie Phan dịch

(Nguồn: DesiringGod.org)

 

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92