Dưỡng Linh

Chúa cho phép đau khổ xảy ra?

Oneway.vn – Chúng ta rất thường, rất thích hỏi Chúa câu đó, đúng không? Nhất là khi chúng ta hoặc người thân đối diện với bệnh tật, chết chóc, thất bại, thất tình, thất vọng…

Chúa ơi! Sao Chúa để con cái Ngài chịu khổ? Sao Chúa để cho khủng bố, dịch bệnh, thiên tai… xảy ra? Sao Ngài không cho chúng con thấy những gam màu sáng, sự tốt lành; sao Chúa để bóng tối chen vào nơi sáng láng?

Hầu hết chúng ta đều cảm thấy thế giới đầy đau khổ, đầy bóng tối, và tự hỏi mình, hỏi Chúa tại sao như thế?

  • Chúa không im lặng

Peter/Phi-e-rơ nói: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường” (I Peter/I Phi-e-rơ 4:12). Paul/Phao-lô và Barnaba nói với những người họ chăm sóc: “phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Acts/Công vụ 14:22).

Đức Chúa Trời không phủ nhận đau khổ trong thế giới, thay vào đó, Ngài nhân từ chuẩn bị để chúng ta đối mặt khi điều đó xảy ra. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta, nhưng Ngài cùng tham dự vào những nỗi khổ của chúng ta, Ngài còn chịu khổ thay cho chúng ta trên thập tự giá.

  • Chúa biết trước

Không gì có thể khích lệ chúng ta như Lời Chúa. Sau đây là 5 lý do Kinh Thánh chỉ ra rằng Đức Chúa Trời cho phép đau khổ xảy ra:

1- Giúp chúng ta khiêm nhường

Đau khổ nhắc chúng ta về nhân tính, về tính hữu hạn của con người. Khi trải qua bệnh tật, mất mát… chúng ta được nhắc nhở rằng: “Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn” (Isaiah/Êsai 57:15). Sự khiêm nhường là người bạn vĩ đại, thường đến với chúng ta qua con đường đau khổ trong cuộc sống.

Psalm/Thi Thiên 119:71 nói qua sự khốn khó, chúng ta học cách vâng phục luật lệ Chúa: “Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa“.

 

2- Giúp ta nương cậy Chúa

Nỗi đau khiến chúng ta chạy đến gần Đức Chúa Trời. Khi nhận ra chúng ta không có quyền kiểm soát, cuộc sống của chúng ta: “Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (James/Gia-cơ 4:14), chúng ta bám víu vào Cha Thiên Thượng – Đấng duy nhất và là hòn đá, là nền tảng của chúng ta. Đau khổ buộc chúng ta dựa vào Chúa, cho chúng ta thấy chỉ Đức Chúa Trời là đủ, không gì đáng giá hơn Ngài.

 

3– Thế giới không phải là nhà

Sự khốn cùng khiến chúng ta mong mỏi, trông chờ vào “nhà trên trời”, vì chúng ta chỉ là “người ở trọ, kẻ đi đường“(I Peter/Phi-e-rơ 2:11) và “vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 13:14). Khi điều này xảy ra, chúng ta hướng cuộc sống đến mục đích vĩnh cữu, tập trung nhiều hơn vào việc làm đẹp lòng Chúa.

Và đây là tin mừng cho những đau khổ của chúng ta: “những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến” (Romans/Rô-ma 8:18) và “vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:17).

 

4- Đồng cảm với nỗi đau của Đấng Christ

Nhiều lần Kinh Thánh chỉ ra rằng qua đau khổ, chúng ta càng gần hơn với Đấng Christ. Sứ đồ Peter/Phi-e-rơ nói: “Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Peter/I Phi-e-rơ 4:13).

Sứ đồ Paul/Phao-lô: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài” (Philippians/Phi-lip 3:8-10).

Paul nói không có gì đáng giá bằng việc nhận biết Chúa Jesus. Chúng ta sẽ hiểu Ngài hơn nhờ quyền năng sự sống lại của Ngài, thông qua việc chia sẻ và đồng cảm với Ngài trong đau khổ.

5- Trui rèn sự công chính

Đức Chúa Trời sử dụng đau khổ để huấn luyện, kỷ luật chúng ta như con cái Ngài, giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin: “Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.  Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy” (Hebrews/Hê-bơ-rơ 12:7-11).

Bền bĩ và kiên nhẫn là khía cạnh quan trọng để đức tin phát triển, trưởng thành. Kinh Thánh dạy: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (James/Gia-cơ 1:2-4).

Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Romans/Rô-ma 5:3-5).

Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu” (II Peter/II Phi-e-rơ 1:5-8).

Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến việc uốn nắn, Ngài còn mang lại sự an ủi đáng kinh ngạc trong tất cả thử thách của chúng ta (II Corinthians/II Côrinhtô 1:4). Ngài quan tâm đến việc sử dụng chúng để hoàn thiện và dạy chúng ta tin cậy Ngài, dành cuộc đời mình cho những gì quan trọng nhất.

 

Diệu Trang dịch

(Nguồn: faithwire.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92