Dưỡng Linh

Chén đắng của Chúa

Oneway.vn – Tuần này, Cơ Đốc nhân khắp thế giới đang tưởng nhớ đến sự chết của Chúa cùng sự đau buồn, kinh khiếp của thập tự giá…

 

Bộ phim “Sự khổ nạn của Chúa” rất nổi tiếng 10 năm trước. Trong đó, các nhà làm phim đã nỗ lực diễn tả tính tàn khốc của bi kịch Chúa bị sỉ nhục, bị tra khảo, khổ hình và bị giết trong tay kẻ ác.

Nhưng nếu đây là tất cả những gì chúng ta thấy trên phim, thì chúng ta vẫn chưa biết hết cốt lõi của sự việc.

Đó là vào đêm trước khi Chúa bị phản bội, Ngài buồn khổ, đau đớn tột cùng tại vườn Ghết-sê-ma-nê. “Linh hồn ta đau buồn đến chết” (Mat 26:38). Trong sách Lu-ca, chúng ta đọc và thấy nỗi đau của Ngài nặng nề đến nỗi khi cầu nguyện khẩn thiết, mồ hôi Ngài đổ ra như máu. “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha” (Mat 26:39b).

Trong Kinh Thánh, chén thường liên quan đến cơn thịnh nộ hay sự phán xét của Đức Chúa Trời (Êsai 51:17, Giê-rê-mi 25:15). Ở đây, trước mặt Chúa Jesus là chén thịnh nộ, chén đau buồn. Chính sự phán xét sắp đến của Đức Chúa Trời khiến Chúa Jesus đau buồn, và mồ hôi Ngài tuôn rơi như những giọt máu lớn. Đấng Christ đang phải đối mặt với chén đắng – cơn thạnh nộ vì cớ tội lỗi loài người của Đức Chúa Trời – khiến trái tim Ngài giằng xé, đau đớn. Ngài phải chịu khổ hình, phải uống trọn chén đắng dành riêng cho mình.

Tại vườn Ghết-sê-ma-nê Chúa bị bắt, bị tra khảo, bị phán quyết đóng đinh trên cây thập tự – bàn thờ dâng của lễ – và của lễ là chính Chúa. Sự hy sinh của Chúa Jesus đã trả món nợ tội lỗi cho loài người, chuộc cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, “làm hòa thuận” lại mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của tất cả chúng ta (Rô-ma 3:25, Hê-bơ-rơ 2:17)

Hãy nhìn, suy gẫm và chiêm nghiệm thập giá, nơi tình yêu thiêng thượng, nơi Chúa gánh khổ nạn, chịu đựng trọn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, khiến địa ngục đời đời chùn bước. Chúa đã tuyên bố trước khi trút hơi “Mọi sự đã được trọn” (Giăng 19:31). Ngài đã gánh chịu địa ngục trần gian, đã uống cạn chén đắng, “Uống cạn sự rủa sả” (Charles Spurgeon).

Nào, chúng ta cùng dự chén đắng đã cạn và ngôi mộ trống.

CTV. dịch

Nguồn: https://blogs.thegospelcoalition.org/erikraymond/2017/04/10/that-dreadful-cup-and-our-faithful-savior/

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92