Dưỡng Linh Giáo Dục

Chân lý là gì?

Oneway.vn – Cách đây gần 2000 năm, một viên quan tổng đốc người La-mã đã chọn một câu hỏi sâu sắc để hỏi một người đàn ông sắp bị hành hình: “Chân lý là gì?”

Hầu hết, mọi người vài lần trong đời đều phải cân nhắc trước câu hỏi này, đặc biệt là vào những điểm dừng khi mà họ đang tranh chiến với những câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Xét cho cùng ý nghĩa là nhu cầu căn bản của con người, và không thể có ý nghĩa nếu vắng bóng chân lý tối thượng.

Có một chân lý tối thượng không?

Theo bản năng chúng ta biết rằng chân lý tối thượng là một điều gì đó liên hệ đến sự tồn tại của Thượng Đế. Thật thú vị khi những người từ chối sự tồn tại của Thượng Đế – Đức Chúa Trời lại chính là những người nói rằng không có chân lý tuyệt đối, mọi thứ chỉ là tương đối. Nhưng có điều gì đó sâu xa hơn ở trong ta nói rằng không phải như vậy – có cái gì đó nói rằng Đức Chúa Trời thật tồn tại và Ngài cầm giữ chìa khóa của chân lý – lẽ thật.

Tuy nhiên, điều này đã dấy lên nhiều câu hỏi khác. Nếu có Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa được chứng minh qua sự tạo dựng, thì làm thế nào để chúng ta biết Ngài là ai? Làm sao mà biết Ngài trông như thế nào? Ngài có bày tỏ về chính mình và lẽ thật của Ngài cho loài người không?

Câu trả lời là có! Ngài đã bày tỏ về chính mình cho tất cả loài người và Ngài đã chứng minh sự giao thông của Ngài đối với chúng ta theo cách mà rõ ràng đó là lời của Ngài chứ không phải lời của ai đó khác.

Sứ điệp của Thượng Đế dành cho nhân loại

Sứ điệp của Thượng Đế dành cho nhân loại là Kinh thánh. Kinh thánh bao gồm 66 sách, được viết bởi 40 tác giả khác nhau trong hơn 1000 năm. Tân Ước có 27 sách được viết bởi 9 tác giả trong khoảng hơn 50 năm từ năm 50 đến năm 100 sau công nguyên.

Cựu Ước nói về cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên thông qua luật pháp và các tiên tri của Ngài. Tân Ước nói về cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho thế giới thông qua Con Ngài.

Bạn đã bao giờ đọc Kinh thánh chưa? Thực tế là cuốn sách này đã được viết trong hơn 1500 năm nhưng vẫn giữ được tính nhất quán tuyệt vời trong ý tưởng, nội dung và tính pháp lý có chủ đích với nguồn gốc thiên thượng của nó.

Đức Chúa Trời phán trong con người

Kinh thánh tự nó định nghĩa là lời của Đức Chúa Trời và nó kiên định công bố về thẩm quyển thiên thượng của mình. Cuốn sách này tuyên bố rằng nó là sự giãi bày quyền uy và không thể sai lầm về chân lý tối thượng. Kinh thánh không chỉ nói về Đức Chúa Trời. Mà là Đức Chúa Trời đã nói về chính mình qua Kinh thánh. Những cụm từ thế này: “Và Đức Chúa Trời phán…” xuất hiện 3800 lần chỉ trong Cựu Ước. Kinh thánh khác với bất cứ tài liệu nào khác trong lịch sử con người về khía cạnh này: Đức Chúa Trời phán trong đó. Nhưng đây chưa phải là tất cả.

Bằng chứng khảo cổ học

Việc gia tăng các hoạt động khám phá Kinh thánh qua khảo cổ học trong hơn mấy thập kỷ qua đã chứng minh được tính xác thực của những chi tiết nhỏ nhất trong Kinh thánh, và điều này đã khiến những người chỉ trích nó phải nín lặng. Trước khi các phát hiện về khảo cổ học xác nhận tính chính xác của Kinh thánh, thì những người nghi ngờ và chỉ trích đã cáo buộc Kinh thánh rất nhiều, nào là Môi-se không biết viết, nào là người Hít-te (một tộc người cổ đại được đề cập trong Kinh thánh) không bao giờ tồn tại, và rằng những con người và thành phố được miêu tả trong Kinh thánh chỉ là truyện thần thoại mà thôi. Khảo cổ chứng minh rằng những người chỉ trích đã sai trong mọi trường hợp này và trong hàng trăm trường hợp khác. Không có một chi tiết nào trong Lời Thánh Kinh mâu thuẫn với khảo cổ. Tính lịch sử chính xác của Kinh thánh không phải là vấn đề đức tin, mà là vấn đề của thực tế.

Đức Chúa Trời nói trước về tương lai

Một bằng chứng thuyết phục khác về sự thần cảm thiên thượng của Kinh thánh là những lời tiên tri – 100% các tiên đoán về tương lai đều được đúc kết trong Kinh thánh. Kinh thánh ký thuật những mặc khải của Đức Chúa Trời cho các tiên tri của Ngài về các sự kiện tương lai. Các tiên tri đã ghi lại những gì Đức Chúa Trời tỏ bày cho họ. Sau đó, 10, 100 hay 1000 năm sau, những lời tiên tri này đã ứng nghiệm. Hơn một phần ba Cựu Ước là những lời tiên tri.

Nhân vật quan trọng nhất trong các lời tiên tri của Thánh Kinh là Đấng Mê-si, Chúa Cứu Thế được hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên và cho thế giới. Từ các sách của Môi-se (năm sách đầu tiên của Cựu Ước) cho đến sách Ma-la-chi (sách cuối cùng của Cựu Ước), trong khoảng thời gian hơn 1000 năm, có hơn 300 chi tiết cụ thể về sự giáng sinh của Đấng Cứu Thế, về cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Ngài đã được tiên báo trước qua các tiên tri.

Lời chứng về Đấng Mê-si

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm trọn mọi lời tiên tri này. Ngài là bằng chứng thuyết phục nhất cho chân lý của Thánh Kinh. Chúa Cứu Thế Giê-xu – con người độc nhất vô nhị mà thế giới từng biết đến. Cuộc đời Ngài đáng phải suy ngẫm đến mức mà sự giáng sinh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại thành trước công nguyên và sau công nguyên. Trước công nguyên trong tiếng Anh viết tắt là B.C (Before Christ nghĩa là Trước Chúa Cứu Thế). Sau công nguyên viết tắt là A.D (Anno Domini nghĩa là “năm của Chúa chúng ta”). Cuộc đời, sự chết, và đặc biệt là sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã làm rung chuyển cả thế giới và mãi mãi thay đổi xu hướng của nền văn minh nhân loại.

Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài là con của Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si. Và Kinh Thánh đã làm chứng cho điều này.

Ngài đã đến Na-xa-rét, nơi mà Ngài được dưỡng dục; và theo thói quen, ngày Sa-bát Ngài vào nhà hội, và đứng lên đọc Kinh thánh. Người ta đưa cho Ngài sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra và thấy trong đó có chỗ viết rằng:

““Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do; và công bố năm thi ân của Chúa.”

Rồi Ngài cuốn sách, trả lại cho người phụ lễ và ngồi xuống; mọi cặp mắt trong nhà hội đều chăm chú đổ dồn về Ngài. Và Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.” (Lu-ca 4:16-21)

Nhưng Chúa Giê-xu không chỉ nói về Đấng Mê-si, Ngài bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời – tức quyền năng của Ngài – thông qua nhiều “dấu kỳ và phép lạ”. Ngài bộc lộ uy quyền của mình trên tạo vật bằng cách hóa nước thành rượu, truyền lệnh cho bão tố phải dừng, và chúng phải vâng lời. Ngài tỏ lòng thương xót đối với con người bằng cách chữa lành cho dân chúng, khiến người mù thấy được, người điếc nghe được và ban sức khỏe cho người ốm yếu. Ngài gọi người chết sống lại. Cuối cùng, sau khi bị đóng đinh và bị chôn, Ngài đã sống lại bằng thân thể vật lý của mình và hiện ra cho hơn 500 người xem thấy. Trong mọi giai đoạn của cuộc đời mình – từ lúc hoài thai cho đến khi sống lại – Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri được tiên báo trước đó hàng trăm năm và thuyết phục những người biết và tin Ngài rằng Ngài chính là Đấng Mê-si.

Mặt đối mặt

Bôn-xơ Phi-lát, quan tổng đốc La-mã gần 2000 năm trước đã nhìn vào mắt Chúa Giê-xu và hỏi: “Chân lý là gì?”

Phi-lát đang nói chuyện với Thần Chân Lý. Ông ta đang nói chuyện với Đức Chúa Trời trong xác thịt – Đấng mà nhờ Ngài thế giới đã được dựng nên.

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi,” Chúa Giê-xu tuyên bố. Nhưng lẽ thật đó đã không khiến cho Phi-lát ngày đó được tự do, bởi vì ông đã không chân thành muốn biết điều đó. Vì vậy, ở đó tại phủ tổng đốc của mình, trong khi lịch sử đang nín thở, với Chân Lý đứng ngay trước mặt ông, Phi-lát vẫn phải hỏi, nhưng có lẽ chỉ hỏi một cách suồng sã hoặc buồn bã rằng: “Chân lý là gì?”

Ông ta không bao giờ biết rằng không sẵn sàng đầu phục lẽ thật sẽ không bao giờ biết lẽ thật.

Còn bạn thì sao?

Bạn có thực sự muốn biết Chân Lý không? Chúa Giê-xu  đã nói với tất cả những ai đang tìm kiếm rằng: “Hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho.” (Ma-thi-ơ 7:7). Nhưng nếu bạn gõ cửa tìm kiếm chân lý và Chúa Giê-xu mở cửa bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ vào với Ngài hay bạn sẽ quay đi? Và nếu bạn quay đi, bạn sẽ đi đâu? Trải qua nhiều thời đại, trong tất cả tạo vật, người ta sẽ không thể tìm thấy chân lý nào khác ngoài Chúa Giê-xu. Ngài phán rằng: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha.” (John 14:6)

Bạn có thích một chân lý đơn giản hơn không? Có ai tạo ra nó mà không có yêu cầu gì? Bạn đã biết rằng trong cuộc  đua trường đời này, sẽ rất khó để nhận ra rằng điều mà bạn đang sống là một sự sai lầm suốt đời, thà rằng hãy chấp nhận, ngay bây giờ, yêu cầu đơn giản mà Chúa Giê-xu đã tạo ra. Hãy nhớ rằng, Ngài rất nhân từ, kiên nhẫn, sẵn sàng tha thứ. “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta, vì Ta có lòng dịu dàng và nhu mì, thì linh hồn ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Đức Chúa Trời có thể thay đổi đời sống bạn?

Đức Chúa Trời có thể khiến bạn nhận biết Ngài và kinh nghiệm sự thay đổi kỳ diệu trong chính đời sống bạn. Hãy khám phá cách làm thế nào bạn có thể tìm thấy sự bình an trong Chúa. Bạn cũng có thể gửi đến cho chúng tôi những nhu cầu cần cầu nguyện.

Nguồn: CBN.com

Người dịch: Hadassah Phạm

Link: http://www1.cbn.com/questions/what-is-truth

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92