Dưỡng Linh

Chân lý không dựa trên cảm xúc

Oneway.vn – Khi một người vừa mới hiểu rằng Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và chính Ngài đã gánh tội lỗi của họ và chịu chết thay họ trên cây thập tự thì điều đó có thể được xem là một kinh nghiệm cảm xúc. Khi người đó hiểu mình được cứu khỏi sự chết đời đời và nhận được sự sống vĩnh cửu, đó cũng có thể là một kinh nghiệm cảm xúc.

Image result for cảm xúc

Nhưng những kinh nghiệm cảm xúc không phải là tất cả với Cơ Đốc giáo.

Một số người cho rằng khi họ có kinh nghiệm tôn giáo, họ muốn sống tốt cũng như làm các việc lành cho thế giới và họ nghĩ đó là Cơ đốc giáo. Họ có thể kinh nghiệm được những cảm xúc vui mừng trong việc giúp đỡ người khác, nhưng đó không phải là Cơ Đốc giáo.

 

Cơ Đốc giáo được đặt trên những nền tảng chân lý dưới đây:

1. Chỉ duy Đức Chúa Trời là Đấng Chân thần.

2. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, Ngài là thần nên ai đến cùng Chúa và ở trong sự hiện diện thánh của Ngài đều phải thánh khiết giống như Ngài (không có tội lỗi).

3. Từ khi A-đam và Ê-va phạm tội thì tội lỗi đến trong thế gian và tất cả mọi người đều sinh ra dưới ách của tội lỗi.

4. Con đường duy nhất để chúng ta được sống và ở trong sự hiện diện của Chúa là tội lỗi phải được giải quyết.

5. Tội lỗi dẫn đến sự chết nên cách duy nhất để giải quyết là chịu chết vì chúng, hoặc có một ai đó gánh thay và chịu chết đền tội cho chúng ta.

6. Người duy nhất đủ tư cách để chịu chết, đền tội cho con người bất khiết phải là một Đấng thánh khiết, một sinh tế hoàn hảo (vô tội) và chỉ duy chính Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, trong Ngài không có tội lỗi chi. Vì vậy Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và gánh thay mọi tội lỗi thế nhân, chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập hình.  

7. Bất kỳ ai chấp nhận chân lý này (tin nhận, thông hiểu và có nó trong đời sống mình) sẽ nhận được sự cứu rỗi đời đời, được chuộc mua khỏi tội lỗi, được cứu khỏi sự chết mất đời đời và nhận được sự sống vĩnh cửu trong sự hiện diện thánh của Chúa (trên Thiên đàng).

 

Những điều trên là chân lý, chân lý không dựa trên cảm xúc. Chân lý là sự thật.

 

Cảm xúc đến rồi đi, lên xuống vô định như những cơn sóng biển. Bất kể điều gì dựa trên cảm xúc đều cũng sẽ bất định, lúc lên khi xuống, lúc tăng trưởng khi lụi tàn, lúc thịnh lúc suy.  

 

Tuy nhiên, niềm tin thật được đặt trên nền tảng lý trí và mọi sự thông hiểu về lịch sử những điều Đức Chúa Trời đã làm trên thế gian. Khi một người thông hiểu và có một niềm tin thật vào Đấng Christ, thì đức tin của họ sẽ mạnh mẽ và trưởng thành thêm hơn qua bất kỳ giai đoạn cảm xúc nào.

 

Cảm xúc có thể lụi tàn và phai mờ nhưng đức tin thật còn lại đời đời.

 

Đức Chúa Trời có thể thay đổi cuộc đời bạn?

Image result for worship god

Đức Chúa Trời ban cho bạn cơ hội để biết về Chúa, kinh nghiệm được sự biến đổi diệu kỳ trong đời sống bạn. Hãy đến, khám phá và chiêm nghiệm sự bình an thật trong Ngài. Bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi những nan đề cần cầu nguyện trong đời sống bạn.

 

Tố Quyên dịch

(Nguồn: cbn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92