Dưỡng Linh

Cầu thay là gì?

Oneway.vn – Một thành viên gia đình phải đối mặt với căn bệnh chết người. Người hàng xóm của bạn đang rất cần Chúa Giê-xu, nhưng lại ngoảnh mặt đi chỗ khác mỗi khi bạn cố gắng chia sẻ Đấng Christ. Một quốc gia bắt đầu sụp đổ vì người dân đi theo sự gian ác của riêng họ. Nhưng bạn có thể làm gì?

Chúng ta thường đối mặt với các vấn đề dường như quá lớn đối với chúng ta. Cho dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể tự mình giải quyết chúng. Đã đến lúc chúng ta cần phải quay về với Chúa trong sự cầu thay.

 

Cầu thay là gì?

Cầu thay là cầu xin Chúa về những nhu cầu của bạn và của người khác. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa, sự cầu thay là nắm giữ ý muốn của Đức Chúa Trời và từ chối buông bỏ cho đến khi ý muốn của Ngài được thực hiện.

Sự cầu thay là chiến trận – chìa khóa kế hoạch chiến đấu của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chiến trường không phải trên đất này, Kinh thánh nói, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” ( Ephesians/ Ê-phê-sô‬ ‭6:12‬)

Image result for helping

Lời cầu thay diễn ra trong thế giới tâm linh, nơi các trận chiến cho cuộc sống của chính chúng ta, gia đình của chúng ta, bạn bè và quốc gia của chúng ta được thắng hoặc thua.


Một kế hoạch cho trận chiến:

Nếu bạn được tái sinh, bạn chính là con trai, con gái của Đức Chúa Trời (John/ Giăng 1:12). Là con của Ngài, bạn có một “đường dây nóng” trực tiếp với Đức Chúa Trời, bất cứ lúc nào bạn đều có thể mạnh dạn đến với sự hiện diện của Ngài (Heb/ Hêbơrơ 4:16).

Sự tiếp cận tuyệt vời với Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự cầu thay. Một khi bạn đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bạn có thể khám phá ra kế hoạch chiến đấu của Ngài dành cho hoàn cảnh bạn đang phải đối diện. Một lời cầu nguyện không đủ, bạn cần một mục tiêu cho những lời cầu nguyện của bạn!

Để khám phá kế hoạch của Thượng Đế, tất cả những gì bạn phải làm là xin. Kinh thánh nói rằng “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn-ngoan, hãy cầu-xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng-rãi, không trách-móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (James/ Gia-cơ‬ ‭1:5‬). Khi chúng ta cầu xin Chúa cho sự khôn ngoan thì những khao khát của Ngài sẽ trở thành trọng tâm của sự cầu nguyện. “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rom/ Rô-ma‬ ‭12:2‬)

 

Trang bị cho trận chiến:

Cầu thay là một vấn đề nghiêm túc. Và cũng giống như những người lính đang chuẩn bị cho trận chiến, chúng ta không thể tấn công kẻ thù nếu chúng ta để vũ khí phía sau. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đi vào “trận chiến” được trang bị cho xung đột tâm linh ( xem 2 Cor/ 2 Cô-rinh-tô 10: 3,4).

Đầu tiên, hãy nhận biết rằng Chúa Giê-xu đang kiểm soát hoàn cảnh. Chúa Giê-xu “vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời nầy mà cả đời sắp đến nữa.” (Eph/ Ê-phê-sô‬ ‭1:21‬) Ngài là Vua của các vua và Chúa của các chúa.

 

Sau đó, hãy mặc lấy “tất cả các khí giới của Đức Chúa Trời” (xem Eph. 6) để bạn sẽ sẵn sàng chiến đấu bằng khí giới của Đức Chúa Trời. Đây là “vũ khí chiến đấu của chúng ta” có thể đạp đổ những đồn lũy trong thế giới tâm linh (xem 2 Cor/ 2 Cô-rinh-tô 10: 3,4). Những khí giới này cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công chắc chắn xảy đến khi bạn bắt đầu trận chiến thuộc linh.


Tiếp theo, trói buộc công việc của Sa-tan, nhận biết rằng Chúa Giê-xu đã ban cho bạn thẩm quyền “để đánh bại quyền lực của kẻ thù” (Luke/ Lu-ca 10:19). Nếu Chúa bày tỏ cho bạn thấy nhân dạng của những đồn lũy thuộc linh cụ thể đang hành động, hãy nắm lấy thẩm quyền trên những đồn lũy đó trong danh Chúa Giê-xu. Và hãy luôn nhớ rằng “Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (I John/ ‭I Giăng‬ ‭4:4‬).

 

Cuối cùng, khi bạn bắt đầu trận chiến thuộc linh, hãy thoải mái vì biết rằng bạn không đơn độc: Chúa Giê-xu cũng đang cầu thay cho bạn! Kinh thánh nói rằng Chúa Giê-xu “Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. .” (Heb/ Hê-bơ-rơ‬ ‭7:25‬; xem Ro/ Ro-ma 8:26,27,34).

Image result for intercessory prayer

Kiên trì trong cuộc chiến

Sự cầu thay là lời cầu nguyện không bỏ cuộc. Cầu nguyện để chịu đựng mọi khó khăn và vượt qua mọi trở ngại và đó là lời cầu nguyện “bám vào” cho đến khi chúng ta “hiểu được” ý muốn của Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đang phải đối mặt (xem Phi-líp 3:12, KJV).

Đây cũng là chìa khóa để nhìn thấy những bước đột phá trong cuộc sống của bạn và của những người xung quanh. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời về sự cầu thay trong câu chuyện của người bạn kiên trì, một người bạn gõ cửa nhà hàng xóm vào lúc nửa đêm để xin ba ổ bánh mì, người hàng xóm không muốn thức dậy, nhưng Chúa Giê-xu nói, “nhưng vì người bạn cứ nài nỉ mãi nên người ấy sẽ trỗi dậy và cho người bạn đủ sự cần dùng.” ‭(Luke/ Lu-ca‬ ‭11:8‬)

Chúa Giê-xu nói “Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.” (Luke/ ‭Lu-ca‬ ‭11:10‬). ‭Những lời đó có nghĩa là tiếp tục cầu xin, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục gõ cửa. Trong thời điểm của Đức Chúa Trời, sự kiên trì của bạn trong sự cầu thay sẽ gặt hái vụ mùa thu hoạch thuộc linh trong cuộc sống của bạn và của những người xung quanh bạn!

 

Trận chiến cho quốc gia của bạn

Trong suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tìm kiếm những người sẵn sàng chiến đấu với trận chiến thuộc linh cho vùng đất của họ. Trong Ezekiel/ Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời nói, “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường-thành, vì đất mà đứng chỗ sứt-mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy-diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” (Ezek/ Ê-xê-chi-ên‬ ‭22:30‬)


Thông qua sự cầu thay, bạn có thể thực hiện cuộc tấn công trong trận chiến tâm linh, xây dựng lên cộng đồng, quốc gia và thế giới của bạn. Khi bạn đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để đứng lên và nắm lấy vị trí trong trận chiến thuộc linh, Đức Chúa Trời hứa sẽ “chữa lành đất nước họ” (2 Chron/ 2 Sử ký 7:14).

 

Tham gia vào trận chiến

Đức Chúa Trời đang kêu gọi các Cơ đốc nhân tham gia vào kế hoạch chiến đấu của Ngài cho thế giới này – bằng cách tham gia vào sự cầu thay. Ngài không tìm kiếm những chiến binh cầu nguyện hoàn hảo, chỉ là những tấm lòng sẵn sàng muốn nhìn thấy ý muốn Ngài được thực thi trên đất. Tất cả những gì bạn phải làm là đến với Chúa trong lời cầu nguyện:

“Cha ơi, con đến với sự hiện diện của Ngài và xin Ngài ban cho con tấm lòng của người cầu thay. Xin giúp con kiên trì cầu nguyện cho đến khi bước đột phá đến. Cảm ơn Ngài vì khí giới mạnh mẽ trong trận chiến thuộc linh này và vì sự thành tín của Ngài trong đời sống con. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen.”

 

Lời Chúa cho sự cầu thay

Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt.  Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy,  đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ” (2 Cor/ 2 Cô-rinh-tô‬ ‭10:3-5‬)

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn cbn.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92