Tin Vắn

Cầu nguyện xin Chúa đuổi tà linh ra khỏi chị Phan Ngọc Tuyền

Oneway.vn – Trong tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng tôi khao khát các anh chị em con cái Chúa hiệp lòng cầu nguyện để xin Chúa dùng bàn tay quyền năng của Ngài đánh đuổi tà linh đồng tính và những linh khác ra khỏi chị Phan Ngọc Tuyền.

Chị Phan Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, là tín hữu Hội thánh Tin lành Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An. Hiện nay, chị đang bị tà linh ám và được nhận dạng là linh đồng tính và những linh khác kèm theo ám trong người của chị.

Sau khi gia đình chị đã đồng ý  tin nhận Chúa làm Cứu Chúa và dỡ bỏ bàn thờ, ăn năn tội, đoạn tuyệt với hình tượng thì một vài thành viên khác vẫn còn cứng lòng ngăn cản không cho đưa chị bị quỷ ám đến nhà thờ để cầu nguyện.

Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện, hiệp với Hội Thánh Chúa tại Đức Hòa Thượng trong sự chiến đấu để Chúa tỏ bày quyền phép, danh Chúa vinh hiển, nhiều người được biết về Chúa.

Chúng tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời hành động thì không điều chi có thể ngăn cản được.

 

Theo Mục sư NC Trần Hữu Phúc An

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92