Laussane

Cần Tin Lành cho 29% dân số thế giới

Oneway.vn – Bạn có biết hiện nay số người chưa tin Chúa trên khắp địa cầu chiếm khoảng 29% dân số thế giới (2,1 tỷ người).

Mạng lệnh của Chúa Jesus là đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người, nhưng điều đáng lo ngại là chỉ có 3% số giáo sĩ toàn cầu đi truyền giáo. Ngày nay có nhiều phương tiện và cách thức truyền giáo hơn, nhưng với kết quả như vậy, Cơ đốc nhân nên cảm thấy hổ thẹn.

Cuộc cách mạng sứ mệnh

Tình trạng đáng báo động này đã hối thúc nhiều người nghiên cứu lại và nghiêm túc sử dụng Kinh Thánh như cẩm nang chiến lược – kết quả là nhiều cuộc cách mạng đã diễn ra. Những kết quả tích cực tạo động lực cho nhiều nhà truyền giáo, vực dậy tình yêu của họ dành cho Chúa Jesus, khích lệ lòng khao khát phục vụ Ngài, lòng cưu mang vì linh hồn tội nhân và kết ước vâng lời đại mạng lệnh của Chúa. Sự thay đổi từ trong suy nghĩ đã mang lại kết quả lạ lùng cả số lượng lẫn chất lượng trong việc môn đồ hoá.

“Phong trào gieo giống”

Gần đây, phong trào “Sách công vụ” (hay “Phong trào gieo giống” – “Church Planting Movements” – CPMs) xuất hiện và đã tiếp cận các đối tượng cứng lòng nhất. Kết quả đáng khích lệ: hàng triệu tấm lòng được biến đổi, nhiều Hội Thánh được thành lập.

Được biết, có ít nhất 158 Hội Thánh tham gia Phong trào gieo giống từ giữa những năm 1980, nhưng phong trào chỉ phát triển mạnh mẽ khoảng 15-20 năm gần đây.

“Cẩm nang chiến lược” Kinh Thánh

Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất trong 3,5 năm cùng với các môn đồ yêu quý và giữ mạng lệnh Ngài. Sự tăng trưởng của các môn đồ Chúa Jesus: 12 sứ đồ, 72 môn đồ (Luke/Luca 19), 500 môn đồ (I Corinthians/I Cô-rinh-tô 15:6), đạt hơn 3.000 người vào Lễ Ngũ Tuần, và sau đó là hơn 5.000 người (Acts/Công vụ 4:4).

Ngày nay, Đức Chúa Trời đang sử dụng chúng ta để có thể môn đồ hóa nhiều người hơn như lời Ngài trong John/Giăng 14:12-14.

Tổng quan: Chúa Jesus đi đến từng làng, từng thành phố (Matthew/Ma-thi-ơ 9:35-38). Ngài sai 12 sứ đồ đi từ làng này đến làng kia giảng về nước Đức Chúa Trời (Luke/Luca 9:1-6). Ngài sai 72 môn đồ đến trước những nơi Ngài sẽ đến (Luke/Luca 10:1-23). Rồi sau đó Ngài sai các môn đồ giảng Tin Lành khắp cùng trái đất.

Mô hình của Chúa Jesus: Hình mẫu của Chúa tuy đơn giản nhưng có chiều sâu. Ngài định hình nó theo nguyên tắc (Luke/Luca 4 và 8) rồi truyền dạy cho môn đồ làm theo (Matthew/Ma-thi-ơ 10, Luke/Luca 9 và 10). Ngài môn đồ hoá tất cả mọi người, ví dụ như toàn bộ người nhà Simon và Andrew (Mark/Mác 1) và làng người Samari (John/Giăng 4). Những người được sai đi tiếp tục cầu nguyện để có thêm nhiều “con gặt” vào đồng lúa. Những người này môn đệ hoá toàn bộ nhóm người của mình, tạo nên một mạng lưới vững chắc về số lượng lẫn chất lượng.

Môn đồ hóa toàn diện: Vai trò của môn đồ hoá bao gồm giảng Tin Lành về nước Đức Chúa Trời, chữa lành người bệnh và đuổi quỷ. Môn đồ hóa bằng cách ban cho sự chữa lành thuộc linh và thuộc thể, chứ không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất hay giải đáp thắc mắc.

Môn đồ hoá nhóm nhỏ: Saul/Sau-lơ (sau này là Paul/Phao-lô), hoạn quan Ethiopia và Sergius Paulus/Sê-giúp Phau-lút sau khi tin nhận Chúa đã đem Phúc Âm đến nhóm người của mình. Phao-lô làm theo hình mẫu của Chúa Jesus, giảng lời Chúa cho các giai cấp thời bấy giờ, đa văn hoá, đa tôn giáo. Tại Jerusalem: “Số các môn đồ tăng lên rất nhanh” (Acts/Công vụ 6:1,7); tại Cyprus/Chíp-rơ: “…trải qua cả đảo” (Acts/Công vụ 13:6); tại Phrygia/Bi-xi-đi: Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó” (Acts/Công vụ 13:49); tại Galatia/Ga-la-ti, Iconium/Y-cô-ni: “Có rất nhiều người Giu-đa và người Gờ-réc tin theo” (Acts/Công vụ 14:1); tại Lystra/Lít-trơ… “một vài môn đồ” (Acts/Công vụ 14:22); ở Derbe/Đẹt-bơ… “có khá nhiều người trở nên môn đồ.” (Acts/Công vụ 14:21); tại Macedonia/Ma-xê-đoan, tại thành Philippians/Phi-líp, làm chứng cho gia đình Lydia (Acts/Công vụ 16); tại Thessalonica/Tê-sa-lô-ni-a có rất nhiều người Gờ-réc vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đờn bà sang trọng trong thành nữa” (Acts/Công vụ 17:4); tại thành Bereanhiều người Giu-đa tin Chúa, với mấy người đờn bà Gờ-réc sang trọng, và đờn ông cũng khá đông” (Acts/Công vụ 17:12); tại Achaia/A-chai, thành Athenscó mấy người tin Chúa” (Acts/Công vụ 17:34); và tại thành Corinthians/Cô-rinh-tô, Crispus/Cơ-rít-bu chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa; lại có nhiều người Corinthians/Cô-rinh-tô cũng tin (Acts/Công vụ 18:8); tại Ephesus/Ê-phê-sô: Phao-lô ở đó “2 năm,… đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa” (Acts/Công vụ 19:10).

Chìa khoá

– Đức Thánh Linh là giáo sư lớn: Phải có một sự giúp đỡ thiên thượng mới có thể giúp những môn đồ tin nhận Chúa, học trực tiếp từ Ngài và vâng giữ mọi lời dạy của Chúa Jesus. (Isaiah/Ê-sai 54:13; Jer/Giê-rê-mi 31:33-34; Matt/Ma-thi-ơ 23:8; John/Giăng 6:45; 14:25)

– Sự vâng lời – nhóm môn đồ nền đảng là một nhân tố quan trọng: Nếu không có sự vâng lời thì việc môn đồ hoá không thể xảy ra. Tín hữu nghe Kinh Thánh rồi dạy lại cho người khác, chia sẻ lời Chúa và làm theo những gì Chúa dạy. Mọi người làm theo từng bài mỗi tuần. Rồi họ về nhà chia sẻ sứ điệp này cho người khác. Tại buổi nhóm tiếp theo, từng người sẽ chia sẻ điều mà họ đã vâng lời (hoặc chưa vâng lời). Vâng lời tuyệt đối dẫn đến niềm tin tuyệt đối.

– Kết quả của sự biến đổi: Nhiều người làm chứng rằng việc nhậu say đã giảm đáng kể trong khu vực của họ. Một đại tá nghiện rượu ở Nam Á đã dùng súng trường bắn vào vợ mình – mới tin Chúa – phép lạ là vợ ông không trúng đạn. Sau đó, ông dùng cán súng đánh gãy chân vợ, nhưng cô vẫn tiếp tục làm chứng cho chồng. Chúa làm phép lạ cho ông, ông ngừng uống rượu, tiếp nhận Chúa và xây dựng Hội Thánh. Các Hội Thánh hiệp lại nhận lấy sự chu cấp của Đức Chúa Trời để giúp người nghèo, người goá bụa và trẻ mồ côi trong cộng đồng, giảm tệ nạn xã hội.

Sự phát triển theo cấp số nhân

Hội Thánh phải phát triển sinh ra những Hội Thánh con, đây là cách duy nhất để làm tăng vượt bậc số lượng người biết Phúc Âm. Nếu phải mất 5 năm để một Hội Thánh phát triển, thì sau 30 năm một Hội Thánh chỉ tạo ra được 64 Hội Thánh. Nhưng nếu một Hội Thánh sinh ra một Hội Thánh con trong 12 tháng, thì sẽ tạo ra 32.000 hội thánh chỉ trong vòng 15 năm.

Giải quyết mối bận tâm

– Kiểu mô hình phát triển này có phải là tà giáo? Mọi sự tập trung đều hướng về Đức Chúa Trời. Mô hình này không thể tìm thấy ở tà giáo. Hầu hết lịch sử tà giáo cho thấy mỗi giáo phái chỉ có một giáo chủ, nếu tất cả các nhóm đều làm theo tiến trình, vâng Lời Đức Chúa Trời thì sẽ làm giảm sức ảnh hưởng của giáo chủ.

– Những người khởi xướng có làm giảm giá trị hoặc gây mất uy tín cho Hội Thánh? Hoàn toàn không. Những bằng chứng và chiến lược của Kinh Thánh là môn đệ hoá nhiều nhóm người để gắn bó với Hội Thánh.

Gợi ý: Phải cần ít nhất 29% số giáo sĩ toàn cầu (chứ không phải là 3% như hiện nay) đi truyền giáo cho 29% dân số chưa được nghe Phúc Âm.

Cách của Chúa Jesus đơn giản, nhưng chiến lược của Ngài rất sâu sắc, điều này cần phải áp dụng để đem Phúc Âm đến mọi đối tượng. Những chiến lược theo Kinh Thánh, phương pháp làm biến đổi và môn đồ hoá cần được ưu tiên hơn nữa.

mkaykhoi dịch

(Nguồn: lausanne.org)

 

* Lưu ý: Mọi phản hồi, thông tin hay câu chuyện thực của chính bạn vui lòng gửi về địa chỉ: tintuc@oneway.vn. Ban Tin Tức Oneway.vn luôn trân trọng tất cả những ý kiến và bài vở đóng góp của Quý vị!

Ban Biên Tập

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92