Văn Phẩm Việt Nam

Cảm tạ “500 năm…”

C   Cảm tạ Chúa, Ngài dấy lên một người

A   Anh theo học Augustin trường tu viện

M  Martin Luther làm thay đổi hơn mười thế kỷ

 

T   Thương con người bị Giáo hoàng nghiêm trị

A   Ánh sáng Phúc Âm trở lại thời kỳ

5   Năm trăm năm là Cha thương xót

0   Không bùa xá tội nhờ ơn cứu rỗi

0   Không ngục luyện làm biến đổi khi sanh tiền

N   Người xưng công bình nhờ sống bởi đức tin

Ă   Ăn năn tội, Chúa thành tín tha rồi

M   Mà Kinh Thánh thì mọi người được đọc

C   Con loài người không nhờ vào công đức

A   An tâm linh hồn nhờ ơn rỗi đức tin

I     In tâm trí nhờ Thánh Kinh soi dẫn

 

C   Cảm tạ Chúa hôm nay ngày long trọng

H   Hòa lòng mình Cảm tạ với Ngợi khen

A   Anh em hãy vui mừng và ca hát

N   Nhớ rao truyền Chân lý giữa thế gian

H   Hồng ân Chúa vô vàn cho nhân loại

 

G   Giáo hội Tin Lành từ nay về nguồn cội

I     Im lặng sao đành “Đá cũng phải kêu lên” (*)

A   Anh em ơi! Nhớ ơn người công khó

O   Ôm trong lòng hãy bày tỏ hôm nay

 

H   Hưởng Ân điển tháng ngày Cha thương xót

Ô   Ôn ơn phước để thêm niềm vọng ngưỡng

I     In vào lòng lý tưởng để bước đi…

 

C   Chúa là Đấng thực thi quyền tể trị

Ơ   Ơn muôn một tình Ngài không ngơi nghỉ

Đ   Để lòng tin con nhớ mãi cứu ân

Ô   Ôn Thánh sử ta ân cần rao báo

C   Công bố Tin Lành cho thế giới hôm nay.

Hồ Galilê 2017

 

(*): Luke/Lu-ca 19:40: “Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên”.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92