Dưỡng Linh Lời Chứng

Cái Giá Để Nhận Lãnh Sự Xức Dầu Của Chúa

Oneway.vn – Sách Công vụ các sứ đồ trong Tân ước ghi lại câu chuyện về sự cải đạo của Phao-lô. Trước khi được Chúa chọn, Sau-lơ người đã bắt bớ hội thánh và giết nhiều Cơ đốc nhân đang đến Đa-mách để tìm Cơ đốc nhân và bắt giải họ như tù nhân đến Giê-ru-sa-lem dưới trời nắng. Trên đường đến đó, Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính mình cho Sau-lơ.

4731

Một lãnh đạo Cơ đốc thế giới chia sẻ cái giá để nhận được sự xức dầu của Chúa từ câu chuyện này trong một kỳ bồi linh được tổ chức tại một hội thánh tư gia ở Thượng Hải. Ông xác định rằng có một bước ngoặt khi Sau-lơ được chọn, “nghe có tiếng phán cùng ông” (Công vụ 9:4). Ông đã nghe một tiếng phán và đầu phục tiếng đó.

Vị diễn giả khẳng định: “Chúng ta cần nhận biết tiếng phán của Chúa. Khi Chúa phán với chúng ta rằng hãy từ bỏ mọi thứ và đi đến nơi Ngài muốn bạn đi, có thể chúng ta không thích việc đó, chúng ta cảm thấy không dễ chịu và khó khăn, chúng ta nói rằng đó là tiếng nói từ Satan hoặc buộc Satan câm miệng. Nhưng đó là tiếng phán từ Chúa.”

Đừng bao giờ nghĩ rằng những điều đến từ Chúa thì dễ dàng. Khi Chúa Giê-xu hiện ra với Sau-lơ, đầu tiên ông đã ngã xuống đường. Nếu chúng ta không sẵn sàng để được tan vỡ khi tiếng phán của Chúa đến với chúng ta, chúng ta sẽ ít khi được phước và thậm chí là không được phước. “Nó phải trả giá khi tôi nhận được sự xức dầu và năng quyền của Chúa ban xuống.”

Ông giải thích cái giá phải trả trong ba phương diện:

Tin nơi Chúa

Khi Chúa Giê-xu bày tỏ chính mình với Sau-lơ, Sau-lơ đã hỏi: “Lạy Chúa, Chúa là ai?”. Ngài đáp: “Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Giờ hãy đứng dậy và đi vào trong thành, ta sẽ nói cho ngươi điều ngươi phải làm. Những người cùng đi với Sau-lơ đứng lại sững sờ, họ nghe tiếng nói nhưng chẳng thấy ai hết.” (Công vụ 9:5-7)

Vào lúc đó những người đi cùng ông chỉ có thể nghe tiếng nói nhưng không thể thấy được điều Phao-lô đã thấy. “Có lẽ nhiều người không thể thấy lời hứa Chúa ban cho bạn và nghĩ rằng bạn bất thường hoặc điên rồ khi Chúa chọn hoặc sử dụng và xức dầu cho bạn. Khi đó, bạn nên tin cậy Ngài.”

“Giả sử bạn là người duy nhất có thể thấy được khải tượng đó dù mọi người xung quanh khẳng định rằng điều này sẽ không xảy ra với bạn. Bạn sẽ làm gì? Khi khải tượng từ Chúa được bày tỏ cho chúng ta và chúng ta thấy được, Ngài giãi bày cho chúng ta, mong đợi sự vâng phục của chúng ta… Khi Chúa sai chúng ta đi, đừng trì hoãn và hãy đi.” Chúa Giê-xu bảo Sau-lơ đi vào trong thành và Ngài sẽ nói với ông điều ông phải làm. Sau đó, Ngài gọi A-na-nia tìm Sau-lơ và đặt tay tên người đàn ông này để ông được sáng mắt lại.

Chúng ta có thể hiểu được cách mà Chúa hành động từ câu chuyện này. “Chúng ta sẽ đối diện với hoàn cảnh mà sau khi nghe được tiếng phán của Chúa và tiếp nhận lời Ngài; một người nào đó sẽ đến với chúng ta và ấn chứng khải tượng từ Chúa qua chính họ.”

Đầu phục Chúa

Đầu phục mọi điều Chúa phán.”

Khi Chúa sai A-na-nia tìm Sau-lơ trên đường Ngay thẳng, A-na-nia đã trả lời rằng: “Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người nầy đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài.” (Công vụ 9:13-14)

“Tôi học được một điều từ chức vụ của mình rằng đừng bao giờ cố gắng dạy bảo Chúa. Đừng dạy Chúa điều gì Ngài cần làm. ‘Chúa ơi, Ngài biết anh ta là một người lười biếng’. ‘Chúa ơi, Ngài biết rằng Sau-lơ đã giết nhiều Cơ đốc nhân’… Đức Chúa Trời biết tất cả mọi điều, vì thế hãy thuận phục Ngài thay vì dạy bảo Chúa.”

Những tấm lòng khao khát

“Vài người có lẽ cho rằng ‘Bạn không trông giống người được Chúa xức dầu’ khi Chúa chọn chúng ta, nhưng chúng ta không cần trông giống được xức dầu. Một điều chúng ta cần làm trước mặt Chúa là khao khát sự hiện diện của Ngài.”

Các Cơ đốc nhân cần khao khát Chúa, hăng say phục vụ Chân Thần này, khát khao tình yêu và sự hiện diện của Ngài. “Năng quyền của Chúa thật tuyệt vời. Không điều gì tuyệt đẹp hơn sự hiện diện của Ngài. Satan có thể bắt chước vài dấu lạ nhưng không có một điều – đó chính là sự hiện diện của Chúa.”

“Nhưng ‘sự hiện diện của Chúa’ thăm viếng chúng ta ở một mức độ sâu sắc hơn. Ngài thay đổi định dạng của chúng ta và làm mới đời sống của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, hãy trở lại với Chúa là nơi bắt nguồn, và Ngài sẽ dẫn dắt và giúp đỡ chúng ta.”

Vị diễn giả kết luận rằng : “Chúng ta muốn biết Chúa. Khi chúng ta biết được nguồn cội các phước hạnh, chúng ta sẽ thật sự biết rằng Ngài là nguồn gốc của chúng ta. Trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta không cần cầu xin các phước hạnh vì chúng sẽ đến một cách tự nhiên.”

Annie Phan

Theo chinachristiandaily

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92