Việt Nam

Cà Mau: Chương trình Bồi huấn “Sẵn sàng cho mùa gặt” 

Oneway.vn – “Nhưng Ta nói với các con: ‘Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng, sẵn sàng cho mùa gặt’” (John/Giăng 4:35b)

Hòa cùng niềm vui của sự kiện 500 năm Cải chánh Giáo hội Cơ đốc năm 2017, hoà cùng không khí phục hưng trên toàn cầu, và sự phấn hưng trên đất nước chúng ta. Chương trình Bồi huấn với chủ đề “Sẵn sàng cho mùa gặt” do Giáo hội Báp-tít Việt Nam tổ chức, được sự cho phép của Ban Tôn giáo Tỉnh Cà Mau, diễn ra tại thành phố Cà Mau trong 3 ngày 1, 2 &3/12/2017.

Về tham dự có hàng ngàn con cái Chúa tại thành phố Cà Mau và các vùng phụ cận. Chương trình với các diễn giả giảng luận và quý tôi tớ Chúa: Mục sư – Tiến sĩ Huỳnh Quốc Khánh; Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám, Hội trưởng Giáo hội Báp-tít Việt Nam; Mục sư Chung Khâm Lộc, Mục sư Võ Xuân Loan, Mục sư Nguyễn Thanh Liêm, Mục sư Lý Hoài Bão… Thờ phượng và hướng dẫn thờ phượng: nhóm Nissi, Hội Thánh Phong Điền, Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, Hội Thánh Thiên Ái và ca sĩ Chung Tử Lưu.

Quý con cái Chúa có thể cùng hiệp nguyện để chương trình được sự tể trị và thăm viếng của Chúa, để Tin Lành ngày càng được rao ra khắp đất, để sự phấn hưng ngày càng được lan tỏa trên khắp đất nước chúng ta.

Amen! Hallelujah!

Thảo Phạm 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92