Dưỡng Linh

Bước tiến của ăn năn: Thay đổi

Oneway.vn – Không ít người trong chúng ta nghĩ rằng ăn năn đơn giản là nói với Chúa trong nước mắt: “Con xin lỗi!”. Nhưng đó chỉ là bước đầu.

Ăn năn, từ đang được Cơ đốc nhân dùng rất nhiều, mặc dù từ thay đổi có vẻ phổ biến hơn. Thực tế, thay đổi là một phần của ăn năn, nhưng lại là phần hay bị bỏ quên. Nhiều người có ý tưởng lạ lùng rằng ăn năn đơn giản là nói với Chúa trong nước mắt: “Con xin lỗi!”. Nhưng đó chỉ là bước đầu.

Bước 2, quan trọng hơn nước mắt: THAY ĐỔI

 

Martin Luther nói: “Hành động chính là sự ăn năn tuyệt vời nhất”. Nói cách khác, nếu chúng ta phạm tội thì những gì chúng ta nên nói với Đức Chúa Trời không chỉ là “Con thực sự xin lỗi”, mà là “Con sẽ không tái phạm nữa”. Rồi Chúa sẽ vui lòng chấp nhận.

Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (II Chronicles/II Sử Ký 7:14).
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”  (I John/I Giăng 1:9).

“Bài ca về sự ăn năn” trong Kinh Thánh là Psalm/Thi thiên 51, do chính vua David viết, bày tỏ mong muốn, kỳ vọng được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi và khôi phục mối quan hệ với Ngài.
Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ. Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi. Và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa. Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa. Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm. Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa“. (Psalm/Thi thiên 51: 7-13)


Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng: Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu” (Psalm/Thi thiên 51:16-17).

Mọi người thích xem Chúa Jesus là Người thầy mẫu mực. Thật vậy. Nhưng khi mở Phúc Âm Mark/Mác, ta thấy rõ sứ điệp quan trọng mà Chúa muốn, đó là ăn năn: Chúa Jesus đi đến Galilee/Ga-li-lê để rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời. “Kỳ đã trọn” Ngài tuyên bố: “nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mark/Mác 1:15).

Đức Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội” (Luke/Lu-ca 5:31-32).

Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (II Peter/II Phi-e-rơ 3:9)

Câu chuyện nổi tiếng mà Chúa Jesus kể thường được gọi là dụ ngôn “đứa con hoang đàng”. Nhưng sẽ chính xác hơn nếu gọi đó là dụ ngôn về “đứa con ăn năn”, hay “người cha nhân từ”. Không nơi nào trong Kinh Thánh nói về sự ăn năn và lời hứa tha thứ của Đức Chúa Trời sống động hơn thế.

Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng” (Luke/Lu-ca 15:11-23).

 

Tác giả J. Stephen Lang; Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: cbn.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92