Dưỡng Linh

Bốn sinh vật quanh Ngai Đức Chúa Trời dạy chúng ta điều gì về sự thờ phượng?

Oneway.vn – Sự thờ phượng bắt đầu bằng việc thấy Chúa là ai. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu về Khải huyền 4:9-11:

“Khi các Sinh Vật ấy dâng vinh hiển, tôn kính, và tạ ơn lên Ðấng ngự trên ngai, tức Ðấng Hằng Sống đời đời vô cùng, hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước Ðấng đang ngự trên ngai, thờ lạy Ðấng Hằng Sống đời đời vô cùng, rồi họ tung các mão của họ trước ngai và nói:

“Lạy Chúa là Ðức Chúa Trời của chúng con,
Ngài thật xứng đáng nhận vinh hiển, tôn kính, và quyền uy,
Vì Ngài đã dựng nên mọi vật,
Nhờ ý muốn Ngài mà chúng hiện hữu và được dựng nên.”

Ở đây, chúng ta thấy rằng thậm chí cả các đấng có uy lực cao nhất ở trên Thiên Đàng, 24 trưởng lão, cũng tung các mão miện của họ trước Chúa. Ai còn dám giữ vinh hiển và quyền uy trước sự hiện diện của Ngài? Bốn Sinh Vật và các trưởng lão đáng trọng nhất tất cả đều thờ phượng Ngài, dâng vinh quang, tôn kính lên Ngài bởi vì tất cả những điều này đều hiện hữu bởi ý Ngài: “Trong Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu.” (Công vụ 17:28a). Thậm chí có những người không nhận biết Ngài cũng không thể hít thở nếu không có Ngài.

Bởi vì chúng ta được tạo dựng để làm vui lòng Ngài, nên không có điều gì đầy trọn hoặc vui mừng hơn là thờ phượng Ngài. Trước ngai và trước vinh quang của Ngài, không thể nào không thờ phượng Chúa; đây là điều thật ý nghĩa đối với Chúa. Nhưng nó thậm chí có thể ý nghĩa hơn khi chúng ta thờ phượng Chúa ngay khi chúng ta trải qua đời tạm này ngược dòng với đám người đang đi về địa ngục. Chúng ta chỉ có thể thấy Ngài bằng đức tin, nhưng chúng ta vẫn thờ phượng Ngài. Do đó, sự thờ phượng của chúng ta trong đời này có thể chạm đến Ngài hơn là trên Thiên Đàng nơi chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc thờ lạy trước Ngài. Vì vậy, đừng lãng phí những sự thử nghiệm, thà hãy thờ phượng còn hơn, hãy liên tục dâng sự cảm tạ và ngợi khen mà Ngài đáng được nhận. Khi chúng ta làm như vậy trong khi vẫn phải đối diện với tất cả những công việc mà chúng ta đang làm trên đất này, thì điều đó trở nên một lời chứng, thậm chí nó có thể  chạm đến vương quốc và quyền bính mà Chiên Con đã đắc thắng.

 

 

Chúng ta được gọi không phải chỉ để thấy ngai Ngài khi chúng ta nghe theo tiếng phán “hãy lên đây” (Khải huyền 4:1), nhưng chúng ta cũng được gọi để ngồi cùng với Ngài trên ngai Ngài (xem Ê-phê-sô 2:6 và Khải huyền 3:21). Điều này khởi đầu bằng việc thấy Ngai của Chúa bằng tâm linh, nhưng làm sao để chúng ta có thể đi từ chỗ thấy ngai đến chỗ ngồi trên ngai? Thấy Chúa – thấy Ngài là ai và Ngài đang ngồi ở đâu – có thể mang đến sự thay đổi vĩ đại nhất cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đây không chỉ là kinh nghiệm một lần đủ cả. Chúng ta được gọi để “ngồi” với Ngài ở đó – để ở trong thẩm quyền của Ngài. Lẽ thật này là thực hữu và thực tế, giống như tất cả những lẽ thật đã hình thành nên sự sống mới của chúng ta.

Thi thiên 78 là một bức tranh tổng quát về lịch sử dân Y-ơ-ra-ên với Đức Chúa Trời, thể nào họ đã kinh nghiệm sự tốt lành của Ngài nhưng sau đó lại quay mặt khỏi Ngài. Trong câu 41-42, ta thấy:

“Họ cứ tái diễn việc thử thách Đức Chúa Trời, hạn chế Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Họ không nhớ đến quyền năng của Ngài: ngày mà Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù.

Hãy xem xét việc họ “hạn chế” Đức Chúa Trời. Làm sao một người có thể làm điều đó? Chúng ta làm điều đó luôn luôn. Chúng ta làm đúng theo cách mà Y-sơ-ra-ên đã làm qua việc không nhớ đến quyền năng của Ngài.

Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài có tất cả quyền bính trong tay. Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngài chỉ giới hạn quyền năng của mình trong một số cách có chủ đích: yêu cầu chúng ta có đức tin nơi Ngài trước khi Ngài thay mặt chúng ta hành động. Người ta nói về Chúa Giê-xu rằng Ngài không thể làm được nhiều việc ở quê nhà vì sự vô tín của con người ở đó. Vì vậy, chúng ta giới hạn Đức Chúa Trời khi chúng ta không tin vào quyền năng của Ngài, và chúng ta phóng thích Chúa dùng quyền năng Ngài khi chúng ta tin vào quyền năng của Ngài.

Vì thế, chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm để gặp được Chúa trên ngai Ngài điều mà vượt xa hơn tất cả mọi thẩm quyền và thế lực khác. Chúng ta làm điều này bằng cách khám phá sự hiện diện của Ngài trong mọi việc mà chúng ta đang làm, bao gồm cả việc khám phá Ngài trong mọi phần của đời sống chúng ta.

 

 

Khi người ta hỏi Chúa về danh Ngài, Ngài trả lời: “Ta là Đấng Hằng Hữu.” Danh Ngài không phải là “Đấng đã hiện hữu” hay “Đấng sẽ hiện hữu” nhưng là “Đấng Hằng Hữu” – luôn hiện diện. Sẽ rất tốt nếu chúng ta tìm hiểu về lịch sử để biết cách mà Đức Chúa Trời đã đối đãi với con người và cách mà Ngài đã đến trong hình dạng của Chúa Giê-xu người Na-xa-rét. Nhưng Ngài không còn là Giê-xu người Na-xa-rét nữa – Ngài là Chúa vinh hiển, Đấng đang ngồi trên ngai của mọi thế lực và quyền phép. Rất tốt nếu chúng ta thấy Ngài là Vị Vua Sắp Đến, nhưng cách mà chúng ta phải thấy Ngài hôm nay phải là: Ngài hiện đang là ai. Đó là lý do tại sao chúng ta được thúc giục bởi lời Thánh Kinh: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài” (Thi thiên 95:7) và “hiện nay là kỳ thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2)

Đời sống của chúng ta sẽ đổi khác như thế nào nếu chúng ta nhớ về quyền năng của Ngài mỗi khi đối diện với thử thách và cầu nguyện với đức tin xin sự can thiệp của Ngài? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dừng việc hạn chế Đức Chúa Trời bằng cách nhớ về quyền năng của Ngài, và bắt đầu phóng thích Chúa dùng quyền năng của Ngài cho thế gian bằng cách luôn thấy Ngài như Ngài hiện có, thấy nơi Ngài hiện ngồi, và thậm chí bắt đầu đồng ngồi với Ngài? Chúng ta hẳn sẽ bắt đầu sống một trong những cuộc đời phi thường và quyền năng nhất. Đó chính là sự kêu gọi của chúng ta.

 

Tác giả Rick Joyner; Hadassah Phạm dịch

Nguồn: charismanews.com


Rick Joyner là nhà sáng lập và giám đốc điều hành mục vụ MorningStar Ministries và Heritage International Ministries và là cựu mục sư của Hội thánh MorningStar Fellowship Church. Ông là tác giả của hơn 40 cuốn sách, bao gồm The Final Quest (Cuộc tìm kiếm cuối cùng), A Prophetic History (Một lịch sử được báo trước)  và Church History (Lịch sử hội thánh). Ông cũng là chủ tịch của tổ chức Sáng kiến OAK, một phong trào phi hệ phái nhằm tổng động viên hàng ngàn Cơ đốc nhân cam kết với các vấn đề của thời đại, cam kết trở nên muối và ánh sáng như họ được gọi đến.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92