Niềm tin căn bản

“Bốn định luật thuộc linh” là gì?

Oneway.vn – Bốn định luật thuộc linh là cách chia sẻ Tin Lành cứu rỗi qua niềm tin vào Chúa Jesus Christ. Đây là cách đơn giản sắp xếp lại những thông tin quan trọng trong Phúc Âm thành 4 điểm.

Contry Road Towards The Sun – Foggy Rolling Landscape

1. “Đức Chúa Trời yêu bạn, Ngài có kế hoạch kỳ diệu cho đời bạn”

John/Giăng 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”. John 10:10 cho chúng ta biết lý do Chúa Jesus đến thế gian: “…Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn”. Điều gì ngăn chúng ta khỏi tình yêu của Chúa? Điều gì đang cản trở, không cho bạn sống một đời sống sung mãn?

2. Con người bị tội lỗi làm hư hoại, ngăn cách với Đức Chúa Trời

Hậu quả khiến chúng ta không biết một chương trình kỳ diệu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Romans/Rô-ma 3:23 xác nhận: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Romans 6:23 cho biết kết quả của tội lỗi: “Tiền công của tội lỗi là sự chết”. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta để có mối tương giao bạn hữu với Ngài. Tuy nhiên, con người đã mang tội vào thế giới, khiến họ xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta đã hủy phá mối liên lạc với Đức Chúa Trời mà Ngài đã dự định cho chúng ta. Vậy chúng ta phải giải quyết bằng cách gì?

3. Chúa Jesus là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời cho tội lỗi chúng ta

Qua Đức Chúa Jeus Christ, chúng ta được tha thứ tội lỗi mình, và được phục hồi mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời. Romans 5:8 nói: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”. I Corinthians/I Cô-rinh-tô 15:3-4 cho biết chúng ta cần tin điều này để được cứu: “…Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh”. Chính Chúa Jesus tuyên bố Ngài là con đường duy nhất của sự cứu rỗi. John 14:6 chép: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha”. Làm thế nào tôi có thể nhận món quà cứu rỗi kỳ diệu này?

4. Tin Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa để nhận món quà cứu rỗi, và biết kế hoạch kỳ diệu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình

John 1:12 chép: “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời”. Acts/Công vụ 16:31 nói rất rõ: “Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu”. Chúng ta được cứu nhờ ân điển, bởi đức tin và trong Chúa Jesus Christ (Ephesians/Ê-phê-sô 2:8-9)

Bạn có muốn tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa đời mình? Hãy nói với “ông Trời” cũng chính là Đức Chúa Trời những lời đơn sơ sau:

“Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài và đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Jesus đã gánh lấy hình phạt thay con, nhờ đó, trong đức tin vào Chúa Jesus, con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi mình và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men!”

Sau đó, bạn có thể liên lạc với Hội Thánh Tin Lành gần nhất nơi bạn đang sống, hoặc liên lạc với chúng tôi bằng cách comments bên dưới bài, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cụ thể.

 

Ban Biên Tập

(Nguồn: gotquestions.org)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về:tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92