Việt Nam

Bồi linh và trang bị cho Mục sư – Truyền đạo và Chấp sự tỉnh Kiên Giang.

Vào lúc 08 giờ sáng ngày 13/10/2016, Ban Đại diện tổ chức bồi linh và trang bị Lời chúa cho Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Chấp sự tỉnh Kiên Giang tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp.

Tham dự chương trình gồm có:

  • Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng I HTTLVN (MN);
  • Ban Đại diện Tin lành tỉnh Kiên Giang;
  • Mục sư, MSNC, TĐ và Chấp sự tỉnh Kiên Giang.

MSNC Nguyễn Hữu Dũng – Ủy viên BĐD – Quản nhiệm Hội thánh Minh Lương hướng dẫn chương trình bồi linh. Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai mạc, Mục sư Huỳnh Phi Toàn – Ủy viên BĐD có lời chào mừng và hoan nghinh quý tôi con Chúa tham dự chương trình.

Mục sư Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng I đã giảng Lời Chúa với chủ đề: Đồng Tâm Tình Trong Công Việc Chúa, Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:8-10, câu gốc “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10). Nội dung của bài giảng nhấn mạnh đến tâm tình của người hầu việc Chúa như: Bạn làm việc, Bạn chiến đấu và bạn đồng tù.

Chương trình 2 và chương trình 3 do MsNc Nguyễn Thiên Lãm và MsNc Lê Minh Trí hướng dẫn chương trình. Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng I đã trang bị Lời Chúa và hướng dẫn công tác tổ chức của Hội thánh. Qua phần trang bị của Mục sư diễn giả, các tôi tớ Chúa và các vị Chấp sự hiểu biết nhiều hơn về tâm tình của một người hầu việc Đức Chúa Trời và biết rõ những vấn đề liên quan công việc trong Hội Thánh.

Chương trình 4 được tiếp tục qua phần hướng dẫn của MSNC Phan Đức Thùy, Mục sư Nguyễn Bình Tín – Trưởng BĐD trình bày định hướng phát triển công việc Chúa trong tỉnh Kiên Giang. MSNC Nguyễn Hữu Dũng nêu lên kế hoạch năm 2017. Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội Trưởng I còn giải đáp một số câu hỏi thắc mắc của những người tham dự. Cảm tạ ơn Chúa đã ban phước cho một ngày được bồi linh và trang bị cho các tôi tớ Chúa được đầy ơn và phước hạnh. Chương trình được kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trần Hoàng Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận:

3
Mục sư Nguyễn Văn Nhánh cầu nguyện tại buổi lễ.

1 2

MS Nguyễn Bình Tín
Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92