Dưỡng Linh

Bồi Linh Tráng Niên Khu Vực Bắc Sơn – Lạng Sơn

Sáng 27/8/2015, tại Điểm nhóm Tin lành Khau Bao (Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã diễn ra chương trình Bồi linh cho các ban Tráng niên trong khu vực với chủ đề “Lối sống Người Cơ Đốc” nương trên câu Kinh thánh “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (ICô-rinh-tô 10:31).

Chương trình có sự tham dự của 130 tráng niên từ các Điểm nhóm trong khu vực huyện Bắc Sơn. Đây là dịp tiện cho con dân Chúa cùng suy ngẫm học hỏi Lời Ngài, xây dựng mối tương giao với Chúa và mối thông công với nhau. Thêm vào đó, các con cái Chúa cũng chia sẻ về những nan đề trong đời sống và cầu thay cho nhau về những trăn trở trong gia đình và Hội thánh, nhất là cộng đồng người Dao trong khu vực còn nhiều người chưa tin nhận Chúa.

Chương trình khép lại trong sự vui mừng và cảm tạ, nguyện Chúa ban ơn trên tất cả con dân Chúa và khiến họ trở nên “muối và ánh sáng” của thế gian.

Một số hình ảnh:

Bồi Linh Tráng Niên Khu Vực Bắc Sơn - Lạng Sơn
Con dân Chúa tham dự chương trình bồi linh
Bồi Linh Tráng Niên Khu Vực Bắc Sơn - Lạng Sơn
Ban hát Điểm nhóm Khau Bao tôn vinh Chúa
Bồi Linh Tráng Niên Khu Vực Bắc Sơn - Lạng Sơn
MSNC Triệu Phúc Tiến giảng Lời Chúa

Vũ Hường

Nguồn: http://tinlanhmienbac.org/

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92