Việt Nam

Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Bình Định

HTTLVN.ORG – Trong ngày 20/02/2016 tại nhà thờ Tin Lành Quy Nhơn, Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh đã tổ chức chương trình Thông công – Bồi linh cho phụ nữ của các Hội Thánh trong toàn tỉnh, với chủ đề: “Nắm Lấy Cơ Hội”, câu gốc: Ê-xơ-tê 4:14 “Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?”

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Nguyễn Văn Thể – Trưởng Ban Đại diện tỉnh;

– Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu – diễn giả của chương trình;

– Các đầy tớ Chúa cùng khoảng hơn 200 chị em phụ nữ trong 8 Hội Thánh đã về tham dự.

Chương trình bắt đầu vào lúc 8 giờ 30. Cô Đặng Thị Hòa hướng dẫn chương trình.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Nguyễn Văn Thể, Phu nhân MS Nguyễn Văn Thể – Trưởng Ban Phụ nữ tỉnh có lời chào mừng. Mục sư Nguyễn An Toàn – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Quy Nhơn và Ban Đại diện có lời chúc mừng và tặng hoa. Lần lượt các ban hát góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình. Với chủ đề “Hoàng Hậu Ê-xơ-tê, Cơ hội và Thách thức”, Kinh Thánh nền tảng Ê-xơ-tê 4:12-17, Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu chia sẻ Lời Chúa cho tôi con Chúa nhất là giới nữ: Nhận biết cơ hội Chúa cho sẵn sàng hầu việc Chúa. Phu nhân Mục sư Đặng Thái Ninh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Truyền đạo Nguyễn Anh Văn giúp đỡ phần Đố Kinh Thánh qua sách Ê-xơ-tê. Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau khi Quả phụ Mục sư Đặng Đình Phúc cầu nguyện tất lễ và Mục sư Nguyễn An Toàn cầu nguyện chúc phước.

Buổi chiều các chị em lại tiếp tục nhóm lại vào lúc 13 giờ, cô Võ Thị Thúy hướng dẫn chương trình. Hội chúng tiếp tục ca ngợi Chúa với ban hát dẫn một cách sinh động và các ban hát tiếp tục dâng lên Chúa lời ngợi ca.

Với chủ đề “Trang bị để phục vụ”, Kinh Thánh nền tảng trong Cô-lô-se 3:15-17, Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu tiếp tục dùng Lời Chúa khích lệ các chị em cần trang bị: Sự bình an Đấng Christ, Lời của Đấng Christ, Lời nói và ngợi khen trong Danh Đấng Christ để phục vụ Chúa. Phu nhân Mục sư Nguyễn Ngọc Bình cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Bác sĩ Võ Đình Lộc giúp đỡ chị em về kiến thức y khoa với đề tài “Sống khỏe”. Ban phụ nữ tỉnh có lời cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ rất lớn từ Ban Phụ nữ Hội Thánh Quy Nhơn. Chương trình kết thúc vào lúc 15 giờ 30 sau khi phu nhân Mục sư Nguyễn An Toàn cầu nguyện tất lễ và Mục sư Đặng Thái Ninh cầu nguyện chúc phước. Các chị em ra về trong sự thỏa lòng.

TTV. Mục sư Nguyễn Ngọc Bình

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh chương trình

MS Nguyễn Văn Thể cầu nguyện khai lễ

Phu nhân MS Nguyễn Văn Thể có lời khai mạc và chào mừng

Mục sư Nguyễn An Toàn thay cho HT Quy Nhơn có lời chúc mừng

Ban hát HT Quy Nhơn

Ban hát HT Bình Nghi

Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu chia sẻ Lời Chúa

Ban hát HT Bồng Sơn

Ban hát HT Trung Ái

Ban hát HT Phú Phong

Ban hát HT Nhơn Thành

Bác sĩ Võ Đình Lộc thuyết trình “Sống Khỏe”

Tặng quà lưu niệm

Mục sư Đặng Thái Ninh cầu nguyện chúc phước

Chụp hình lưu niệm

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

HTTLVN.ORG – Trong ngày 20/02/2016 tại nhà thờ Tin Lành Quy Nhơn, Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh đã tổ chức chương trình Thông công – Bồi linh cho phụ nữ của các Hội Thánh trong toàn tỉnh, với chủ đề: “Nắm Lấy Cơ Hội”, câu gốc: Ê-xơ-tê 4:14 “Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?”

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Nguyễn Văn Thể – Trưởng Ban Đại diện tỉnh;

– Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu – diễn giả của chương trình;

– Các đầy tớ Chúa cùng khoảng hơn 200 chị em phụ nữ trong 8 Hội Thánh đã về tham dự.

Chương trình bắt đầu vào lúc 8 giờ 30. Cô Đặng Thị Hòa hướng dẫn chương trình.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Nguyễn Văn Thể, Phu nhân MS Nguyễn Văn Thể – Trưởng Ban Phụ nữ tỉnh có lời chào mừng. Mục sư Nguyễn An Toàn – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Quy Nhơn và Ban Đại diện có lời chúc mừng và tặng hoa. Lần lượt các ban hát góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình. Với chủ đề “Hoàng Hậu Ê-xơ-tê, Cơ hội và Thách thức”, Kinh Thánh nền tảng Ê-xơ-tê 4:12-17, Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu chia sẻ Lời Chúa cho tôi con Chúa nhất là giới nữ: Nhận biết cơ hội Chúa cho sẵn sàng hầu việc Chúa. Phu nhân Mục sư Đặng Thái Ninh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Truyền đạo Nguyễn Anh Văn giúp đỡ phần Đố Kinh Thánh qua sách Ê-xơ-tê. Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sau khi Quả phụ Mục sư Đặng Đình Phúc cầu nguyện tất lễ và Mục sư Nguyễn An Toàn cầu nguyện chúc phước.

Buổi chiều các chị em lại tiếp tục nhóm lại vào lúc 13 giờ, cô Võ Thị Thúy hướng dẫn chương trình. Hội chúng tiếp tục ca ngợi Chúa với ban hát dẫn một cách sinh động và các ban hát tiếp tục dâng lên Chúa lời ngợi ca.

Với chủ đề “Trang bị để phục vụ”, Kinh Thánh nền tảng trong Cô-lô-se 3:15-17, Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu tiếp tục dùng Lời Chúa khích lệ các chị em cần trang bị: Sự bình an Đấng Christ, Lời của Đấng Christ, Lời nói và ngợi khen trong Danh Đấng Christ để phục vụ Chúa. Phu nhân Mục sư Nguyễn Ngọc Bình cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Bác sĩ Võ Đình Lộc giúp đỡ chị em về kiến thức y khoa với đề tài “Sống khỏe”. Ban phụ nữ tỉnh có lời cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ rất lớn từ Ban Phụ nữ Hội Thánh Quy Nhơn. Chương trình kết thúc vào lúc 15 giờ 30 sau khi phu nhân Mục sư Nguyễn An Toàn cầu nguyện tất lễ và Mục sư Đặng Thái Ninh cầu nguyện chúc phước. Các chị em ra về trong sự thỏa lòng.

TTV. Mục sư Nguyễn Ngọc Bình

Một số hình ảnh ghi nhận:

hinh 1

Quang cảnh chương trình

hinh 2

MS Nguyễn Văn Thể cầu nguyện khai lễ

hinh 3

Phu nhân MS Nguyễn Văn Thể có lời khai mạc và chào mừng

hinh 4

Mục sư Nguyễn An Toàn thay cho HT Quy Nhơn có lời chúc mừng

hinh 5

Ban hát HT Quy Nhơn

hinh 6

Ban hát HT Bình Nghi

hinh 7

Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu chia sẻ Lời Chúa

hinh 8

Ban hát HT Bồng Sơn

hinh 9

Ban hát HT Trung Ái

hinh 10

Ban hát HT Phú Phong

hinh 11

Ban hát HT Nhơn Thành

hinh 12

Bác sĩ Võ Đình Lộc thuyết trình “Sống Khỏe”

hinh 13

Tặng quà lưu niệm

hinh 14

Mục sư Đặng Thái Ninh cầu nguyện chúc phước

hinh 15

Chụp hình lưu niệm

Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92