Việt Nam

Bồi Linh, Thăm Viếng Các Hội Thánh Tỉnh Đăk Nông

Tạ ơn Chúa, trong ba ngày 24-26/10/2016, Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II đã đến thăm viếng, giảng dạy Lời Chúa và cầu nguyện cho các Hội Thánh trong tỉnh Đăk Nông. Đi cùng tôi tớ Chúa có Mục sư Y Djrên – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông; Mục sư Y N’Dang Bu Gle – Trưởng BĐD và các Mục sư trong BĐD Tin Lành tỉnh Đăk Nông.

 

Ngày 24/10/2016, bắt đầu chuyến thăm viếng, đoàn đã đến thăm các Hội Thánh tại phía Nam thuộc huyện Tuy Đức. Nơi đây, đoàn đã đặt chân đến Hội Thánh Bu NĐâr do Mục sư Điểu Khươn làm Quản nhiệm. Mục sư Nguyễn Hữu Bình có lời tâm tình và đến thăm khu đất sẽ xây dựng nhà thờ của Chi Hội Bu NĐâr. Rời đây, đoàn tiếp tục đi đến Hội Thánh Bu MBlanh A, B để khích lệ và cầu nguyện cho tôi con Chúa. Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm Hội Thánh Me Ra, nơi đây Chúa cho tôi con Chúa đang làm đường dẫn vào nhà thờ, và chuẩn bị di dời đến nơi mới. Nhân dịp này, Hội Thánh Leng Loch – huyện Tuy Đức tổ chức chương trình bồi linh, Mục sư Phó Hội trưởng II dùng Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa cứ luôn đặt niềm trông cậy nơi Đức Chúa Trời.

Thăm khu đất sẽ xây dựng nhà thờ của Chi Hội Bu NĐâr
Thăm Hội Thánh Me Ra
Hội Thánh Me Ra đang làm đường

Vào ngày 25/10/2016, buổi sáng, đoàn đến thăm các Hội Thánh tại huyện Đăk G’long. Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng bồi linh cho khu vực huyện Đăk Glong, tại Chi Hội Quảng Sơn với chủ đề: “Vâng Phục Chúa”, dựa trên Kinh Thánh Giê-rê-mi 18:6 “Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy”.

Tạ ơn Chúa với tinh thần yêu mến Ngài, có hơn 300 tôi con Chúa từ nhiều Hội Thánh trong khu vực huyện Đăk G’long đã đến dự chương trình bồi linh. Tôi con Chúa cũng có cơ hội để nhìn lại công việc Chúa trong 10 tháng qua. Hiện tại tổng số tín hữu trong toàn huyện là 7,520 tín hữu, sinh hoạt tại 34 Hội Thánh, 7 tôi tớ Chúa (1 Ms, 2 MsNc và 4 TĐ), và 7 dân tộc anh em cùng sinh hoạt thờ phượng Chúa. Trong khu vực có 3 Hội Thánh đã khởi công xây dựng nhà nguyện nhưng chưa hoàn tất vì còn thiếu tài chánh.

Bồi linh khu vực huyện Đăk G’long
Mục sư Phó Hội trưởng II giảng Lời Chúa

Buổi chiều, Đoàn đã đến thăm Chi Hội Đăk N’Tinh và Điểm Nhóm Thác 12 là nơi xa nhất của tỉnh Đăk Nông. Cảm tạ Chúa, khi nhìn thấy tại nơi vùng sâu vùng xa này, công việc Chúa ngày càng phát triển và Hội Thánh Đăk N’Tinh đang xây dựng nhà nguyện. Dự trù kinh phí xây dựng riêng nhà nguyện khoảng 800,000,000 VNĐ, đến nay tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh đã dâng được 400,000,000 VNĐ. Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh để nhà nguyện sớm được hoàn tất.

Nhà thờ Tin Lành Đăk N’Tinh đang xây dựng
Các tín hữu H’mông bên trong nhà nguyện cũ tại Đăk N’Tinh

Ngày 26/10/2016, đoàn đến thăm viếng và dự Hội đồng bồi linh cho MS, MSNC, TĐ và các Chấp sự trong khu vực huyện Đăk Song tại Chi Hội Bu Đốp, có khoảng 1000 người tham dự. Buổi sáng, Mục sư Phó Hội trưởng II giảng luận với chủ đề “Tăng Trưởng Để Giống Đấng Christ”, Kinh Thánh nền tảng: Ê-phê-sô 4:15 “nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ”. Buổi chiều, với chủ đề “Giống Chúa Trong Dấn Thân Phục Vụ”, nương trong Kinh Thánh: Mác 1:40-45. Các tôi con Chúa được Lời Chúa cảm động, nhắc nhở; những giọt nước mắt tuôn rơi, họ đã tiến lên, quỳ gối cầu nguyện ăn năn tội, cam kết sống với Chúa cách mới mẻ và đã được đầy tớ Chúa là Mục sư Y Djrên – Ủy viên TLH cầu nguyện đặc biệt.

Cảm tạ Chúa một ngày bồi linh thật phước hạnh, khi dân sự của Ngài được hòa lòng dâng lên Chúa lời ngợi khen, cảm tạ và được lắng lòng để nghe Lời Chúa. Tại huyện Đăk Song có 11 Hội Thánh (4 Chi Hội và 7 Điểm Nhóm), số tín hữu: 5,418 tín hữu, có 8 đầy tớ Chúa (5 MS, 2 MSNC và 1 TĐ), có 3 Hội Thánh đang làm thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà thờ. Ước mong của tôi con Chúa tại đây, trong 2 tháng cuối năm sẽ cùng tổ chức truyền giảng và làm chứng được nhiều thân hữu tin nhận Chúa.

Hội đồng bồi linh khu vực huyện Đăk Song
Quang cảnh phòng nhóm phụ
Quang cảnh bên ngoài tại bồi linh huyện Đăk Song
Mục sư Y Djrên – Ủy viên TLH cầu nguyện – cho các con cái Chúa

Cảm ơn Chúa đã cho chuyến thăm viếng tại một số Hội Thánh trong tỉnh Đăk Nông được bình an, phước hạnh và vui thỏa. Qua đó cũng đem theo sự khích lệ cho công việc Chúa nơi đây. Xin quý tôi con Chúa xa gần cứ tiếp tục nhớ đến công việc Chúa tại Đăk Nông, để công việc Chúa tại đây được tiếp tục phát triển, hoàn thành sứ mệnh mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời nơi đất thấp nầy.

Truyền đạo Phan Nhiễm
Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92