Việt Nam

Bồi Linh Quý I/2017 Tại Tỉnh Đăk Nông

Vào lúc 9 giờ ngày 16/01/2017, tại nhà thờ Tin Lành Bu Đăk đã diễn ra chương trình bồi linh tỉnh Đăk Nông quý I/2017.

Mục sư Y Ndang Bugle đã có lời chào mừng và cầu nguyện khai lễ. Lần lượt các ban hát trong các huyện đã dâng lên lời ca ngợi Chúa. Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I, giảng dạy Lời Chúa với chủ đề: “Đức Chúa Trời Là Sức Lực Của Chúng Ta”, Kinh Thánh nền tảng trong Thi-thiên 81:1 “Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta; Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp”.

Chương trình buổi sáng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Y Djrên.

Chương trình buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ, Mục sư diễn giả giảng dạy Lời Chúa với chủ đề: “Đời Sống Trong Sạch và Vững Vàng”, Kinh Thánh: Lu-ca 6:43-49; câu gốc: “Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta, và làm theo, thì giống ai” (Lu-ca 6:47).

Cảm tạ Chúa đã cho chương trình bồi linh diễn ra thật phước hạnh. Nguyện Chúa ban phước để tôi con Chúa luôn nhận được sức lực từ nơi Chúa và sống một đời sống trong sạch và vững vàng.

Chương trình bồi linh tỉnh Đăk Nông kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Thái Phước Trường.

Một số hình ảnh ghi nhận:

148487581501_650x433 148487582602_650x433 148487584403_650x433 148487585004_650x433 148487586405_650x433 148487587606_650x433 148487588507_650x433

Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92