Việt Nam

Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây – Sóc Trăng

Lúc 08 giờ 30 ngày 27/06/2015, Ban Trung niên Hội Thánh An Lạc Tây – Sóc Trăng đã tổ chức chương trình Bồi linh đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập ban. Ngày bồi linh diễn ra thật vui vẻ và phước hạnh với các sự tham gia của các Ban Trung niên từ các Hội Thánh lân cận.

* Hiện diện tham dự gồm:

– Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN (MN) là diễn giả;

– Quý Mục sư Ban Đại diện Tin Lành tỉnh;

– Mục sư Trần Hiếu Nghĩa – Quản nhiệm, chủ lễ;

– Quý Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh và khoảng 400 con cái Chúa tham dự.

Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa, đồng thời có lời chào mừng tất cả quý tôi con Chúa tham dự. Anh Nguyễn Tấn Tốt – Trưởng Ban Trung niên sơ lược quá trình 20 thành lập để ai nấy có cớ lớn mà dâng lời tạ ơn Chúa.

Với đề tài: Dâng Lời Tạ Ơn và phần Kinh Thánh nền tảng: Cô-lô-se 1:12,13, lời Chúa nhắc nhở mỗi tôi con Chúa cần biết cám ơn Chúa vì chính Ngài đã ban phước và dẫn dắt chúng ta đi trong ơn Ngài, như Chúa đã làm trên Ban Trung niên An Lạc Tây. Sau đó, Trưởng Ban Trung niên Long Xuyên cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Buổi chiều, chương trình bắt đầu lúc 13 giờ. Mục sư Lê Thanh Bạch – Quản nhiệm HT Thới An Hội cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Mục sư diễn giả giảng luận Lời Chúa trong Kinh Thánh I Ti-mô-thê 6:6-10, nhắc nhở các anh chị em Trung Tráng niên cần lưu ý đến vấn những đề trong cuộc sống. Không để vật chất làm ảnh hưởng đến sự thờ phượng Chúa của các anh chị em. Trưởng Ban Trung niên Thành Lợi cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Tiếp đến, các ban tham gia đố Kinh Thánh cùng các trò chơi sinh hoạt thật sôi nổi và vui vẻ.

Chương trình Bồi linh kỷ niệm 20 năm thành lập được kết thúc vào lúc 16 giờ cách vui vẻ và phước hạnh.

Một số hình ảnh:

Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Quang cảnh ngày bồi linh
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Quang cảnh ngày bồi linh
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
MS Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện và chào mừng
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trung niên An Lạc Tây tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trung niên Long Xuyên tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trung niên Long Mỹ tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trung niên Châu Khánh, Đại Ngãi và Vĩnh Châu tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trung niên Lộc Thuận tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trung niên Kế Sách, Thới An Hội tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trung niên Thành Lợi tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
BĐH các ban tham dự tôn vinh Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTLVN (MN) giảng Lời Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trưởng Ban Trung niên Long Xuyên cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
MS Lê Thanh Bạch cầu nguyện trong chương trình buổi chiều
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Trưởng Ban Trung niên Thành Lợi cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa buổi chiều
Bồi Linh Các Ban Trung Niên Tại HT An Lạc Tây - Sóc Trăng
Tri ân Ban Điều hành

TTV. Trần Thái Giám

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92