Việt Nam

Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện – Quảng Ngãi

Vào ngày 05/09/2015, chương trình họp bạn, bồi linh giữa các Ban Phụ nữ trong tỉnh Quảng Ngãi đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Phước Thiện, với số lượng tham dự khoảng 250 người. 

Sau khi MSNC Trần Ngọc Anh có lời chào mừng và cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời, lần lượt các bài Thánh ca được hát tôn vinh Chúa với lòng biết ơn. Vì Ngài biết nhu cầu của các chị em nên đã cho chương trình họp bạn, bồi linh được diễn ra nhằm khích lệ, nâng đỡ các chị em biết cảm tạ Đức Chúa Trời.

Bác sỹ Hoàng Anh đã nương trên nền tảng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:20 “Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta” để chia sẻ và giúp đỡ các chị em có cái nhìn chuẩn mực về sự tạo dựng thân thể kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban tặng cho con người. Vì vua Đa-vít đã nói: “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng”; và chúng ta có thể nói rằng: thân thể chúng ta là một tiểu vũ trụ được thu nhỏ.

Qua cái nhìn của một bác sỹ tin kính Đức Chúa Trời, bà đã đem đến sự khích lệ lớn lao và lòng cảm tạ Chúa tận trong tấm lòng khiến hết thảy chị em cảm động vô cùng, vì Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta một cơ thể kỳ diệu.

Chương trình được kết thúc lúc 16 giờ 30 trong sự thỏa lòng của các chị em.

Một số hình ảnh:

Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi
Quang cảnh bên trong nhà thờ

Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi

Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi
Quang cảnh nhóm buổi chiề bên ngoài nhà thờ
Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi
Bác sĩ Hoàng Anh – Diễn giả của chương trình
Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi
Các ban phụ nữ tôn vinh Chúa

Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi Bồi Linh Các Ban Phụ Nữ Tại Nhà Thờ Phước Thiện - Quảng Ngãi

TTV. TĐ Nguyễn Khánh Toàn

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92