Việt Nam

Bồi Dưỡng Cho Nhân Sự Truyền Giáo Tỉnh Quảng Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc Chúa trong công tác chứng đạo, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa bồi dưỡng Kinh Thánh và kỹ năng chứng đạo cho nhân sự Truyền giáo các Chi Hội trong tỉnh từ ngày 21- 22/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Chiên Đàn.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi – Trưởng Ban Đại diện; Mục sư Trần Đình – Thư ký BĐD, Trưởng Ban Truyền giáo tỉnh; cùng quý Quản nhiệm và hơn 200 nhân sự trong các Chi Hội tham dự.

Giờ khai mạc, Mục sư Trần Đình hướng dẫn và có lời hoan nghênh chào mừng tôi con Chúa về tham dự khóa học. Mục sư Huỳnh Thái Tâm cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Sa-mu-ên 18:10-16 để rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Người Được Chúa Ở Cùng”. Bởi cái nhìn và đánh giá của mọi người đối với Đa-vít, thì ông không thể làm được việc gì. Nhưng tạ ơn Chúa từ một cậu bé chăn chiên cho đến khi làm vua, mặc dầu trải qua nhiều gian khổ và thử thách, nhưng Chúa ở cùng, giúp đỡ ông vượt qua và chiến thắng cho danh Chúa. Ông nêu gương đức tin và tấm lòng hoàn toàn nhờ cậy Chúa. Mục sư Hà Ngọc Khai cùng hiệp ý với Hội Thánh qua lời cầu nguyện đáp ứng.

Tạ ơn Chúa, sau hai ngày học hỏi, thảo luận và được trang bị các kỹ năng trong công tác chứng đạo, Lời Chúa thôi thúc các nhân sự hãy mau mau đem ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người. Đáp ứng lời kêu gọi, đã có nhiều tấm lòng được dâng lên cho Chúa với lời hứa nguyện sẽ góp phần mạnh mẽ với Hội Thánh ra đi gieo giống yêu thương. Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi hiệp với các tôi tớ Chúa cầu nguyện dâng những con gặt cho Chúa sử dụng cùng mở mang và phát triển Hội Thánh Chúa trong những ngày đến.

Chia tay ra về, ai nấy đều cảm nhận được sự thôi thúc qua năng lực từ Lời Chúa mà mọi người đã nhận được. Với tay bắt và lời cầu chúc xin Chúa cho mọi người thực hiện khải tượng mà Chúa Thánh Linh đã gieo vào lòng qua công tác chinh phục linh hồn tội nhân cho Chúa Giê-xu kính yêu.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

MS Trần Đình hướng dẫn giờ khai mạc khóa học
MS Huỳnh Thái Tâm cầu nguyện khai lễ
MS Mã Phúc Thanh Tươi rao giảng Lời Chúa
MS Hà Ngọc Khai cầu nguyện đáp ứng
Quang cảnh khóa học
Cầu nguyện cho các nhân sự sau lời kêu gọi dâng mình
MS Nguyễn Thành Danh cầu nguyện kết thúc khóa học
MS Ông Văn Tín cầu nguyện chúc phước

Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92