Việt Nam

Biết ơn Chúa không chỉ trong “Mùa Tạ ơn”

Oneway.vn – Người Việt chúng ta rất trọng ơn nghĩa, bằng chứng là trong tiếng Việt có rất nhiều từ diễn tả thái độ đáp ứng khi nhận ân huệ. “Biết ơn” là ý thức đầu tiên khi người khác “làm ơn” cho mình. Mười người phung được Chúa chữa lành có lẽ tất cả đều “biết ơn” Chúa, nhưng Kinh Thánh chép chỉ có 1 người quay trở lại “Cảm ơn” Ngài.

Biết ơn được lý trí nhắc nhở, cảm ơn là phần tình cảm; lòng biết ơn được cảm động dẫn tới cảm ơn trước nghĩa cử, tấm lòng ân nhân dành cho mình.

Ruth/Ru-tơ, một phụ nữ người ngoại hiếu thảo với mẹ chồng và kính sợ Chúa. Được Boaz/Bô-ô – một người giàu có – giúp đỡ với tất cả lòng quý trọng; biết ơn ông, Ruth hỏi: “Vì cớ duyên nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông đoái xem tôi vốn là một người ngoại bang?” (Ru-tơ 2:10).

Biết ơn, cảm ơn là điều tốt, nhưng chưa đủ, trong nhiều trường hợp, nhất là đối với Chúa, chúng ta cần “Nhớ ơn” và “Tạ ơn”. Trong lịch sử dân Do Thái, rất nhiều lần họ quên ơn Đức Chúa Trời, là Đấng không biết bao nhiêu lần giải cứu họ, nhất là cứu khỏi ách nô lệ của nhà Ai-cập.

Thiết nghĩ, chỉ sau khi Biết ơn, Cảm ơn và Nhớ ơn, chúng ta mới có thể “Tạ ơn” Chúa cách đúng nghĩa. Psalms/Thi-thiên 107:22 chép: “Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn và công bố những công việc của Ngài qua những bài ca vui vẻ”(BDM).

Của lễ thù ân (Thi-thiên 107:22a)

Sách Leviticus/Lê-vi-ký 7:11-21 chép người Do Thái thường dâng của Lễ thù ân (Cảm tạ), và Lễ Vượt qua… để tỏ lòng biết ơn Chúa. Chúng ta – con cái Ngài hôm nay – cũng rất cần như thế. Vì “Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Haggai/A-ghê 2:8). Chúng ta nên biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn và tạ ơn, dâng lên cho Ngài những của lễ tốt nhất, không tì vít. Vì chính Chúa ban cho chúng ta hơi thở, tài vật, sức khỏe, công ăn việc làm… Tạ ơn Chúa!

Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Ngoài ra, còn phải giữ cho “đền thờ Chúa” (thân thể anh em) được trong sạch, đời sống trọn lành.

Dâng lời ca ngợi (Thi-thiên 107:22b)

Đây là cách tốt nhất để tạ ơn Chúa. “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong các hội lớn, sẽ hát ngợi khen Ngài giữa các dân đông” (Thi-thiên 35:18; 100:4 và 138:1). Khi Chúa vào thành Jerusalem, các thầy tế lễ không cho mọi người nhất là con trẻ tung hô Chúa, nhưng Chúa phán: “Nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên” (Luke/Lu-ca 19:40). Khi chúng ta tin nhận Chúa, tôn thờ Ngài là Đấng Tạo hóa, chúng ta sẽ ca tụng, tôn vinh Chúa mọi lúc, mọi nơi. Cuộc đời chúng ta là một bài ca, không thể nín lặng và cũng không ai có quyền bắt chúng ta nín lặng.

Mỗi Cơ-đốc-nhân có điều kiện, cần nghe và tôn vinh Chúa bằng Thánh ca, biệt Thánh ca… mỗi ngày. Các giai điệu, ca từ sẽ dần dà tác động đến những người chung quanh, làng xóm…  để họ đều được nghe và biết đến Chúa. Sự ca ngợi, cảm tạ còn thể hiện trên khuôn mặt, tấm lòng bình an, vui vẻ. Cảm tạ ơn lành Chúa ban, cũng cảm tạ trong hoạn nạn… Chúa không bao giờ muốn chúng ta buồn bã, khó khăn, túng thiếu. Ngài muốn chúng ta dư dật, vui mừng luôn luôn, bởi vậy: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn” (Philipians/Phi-líp 4:6).

Có câu chuyện vui: Hai vị Thiên sứ được Đức Chúa Trời sai xuống trần. Mỗi vị mang một chiếc giỏ trống, một đựng lời cầu xin, một đựng lời tạ ơn. Họ đi từ sáng sớm đến tối mịt. Chẳng mấy chốc giỏ của vị mang lời cầu xin đầy ắp, còn giỏ đựng lời tạ ơn nhẹ tênh!

Ông Matthew Henry – một học giả Kinh Thánh nổi tiếng ở thế kỷ 19 – lần nọ bị cướp lột sạch đồ đạc nhưng ông vẫn vui: “Tôi tạ ơn Chúa vì vụ cướp. Thứ nhất dù bị mất bóp nhưng tôi còn mạng sống. Thứ hai chúng vét sạch tiền trong bóp nhưng không lấy được tài sản. Thứ ba tôi là người bị cướp chứ không phải kẻ cướp!”

Thuật lại ân huệ Chúa ban

Thi-thiên 107:22 (BDM) chép: “Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn và công bố những công việc của Ngài qua những bài ca vui vẻ”. Và bản diễn ý: “Họ hãy dâng tế lễ cảm tạ, hát ca, tường thuật việc Ngài làm”. Tạ ơn Chúa là bày tỏ ra bên ngoài một cách cụ thể tấm lòng chúng ta.

Thi-thiên 66:16 chép: “Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời hãy đến nghe: Tôi sẽ thuật đều Đức Chúa Trời đã làm cho linh hồn tôi”. Đây là cách chúng ta tôn cao Chúa. Cảm tạ Ngài là cách thích đáng của con người trước Thiên Chúa nhân từ. Cuộc đời chúng ta đầy tiếng thở dài hay đầy tiếng hát tùy thuộc vào chúng ta có biết tạ ơn Chúa không. Tạ ơn trong khó khăn, hoạn nạn, bách hại… Mới nghe tưởng chừng vô lý, khó thực hiện. Vì chúng ta thường dễ than phiền, trách cứ hơn tạ ơn. Làm sao có thể tạ ơn Chúa khi chính chúng ta hay người thân mình bị tai nạn, bệnh tật, chết chóc, mất việc… Cần lưu ý, chúng ta không phải tạ ơn Chúa về hoạn nạn, mà tạ ơn Ngài dù trong hoạn nạn.

Vì Chúa ở gần (Phi-líp 4:4-7)

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn (…) Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ“. Chúa sẽ đến để mang chúng ta vào cõi đời đời phước hạnh, không còn đau khổ nữa. Đời sống ngắn ngủi, và khó khăn làm chúng ta lo sợ, mất vui… Nhưng nó không kéo dài mãi, Chúa có thể tái lâm bất cứ lúc nào, và khi Ngài đến sẽ chấm dứt mọi đau khổ.

Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Matthew/Ma-thi-ơ 28:20)

Chúa luôn hiện diện mỗi phút giây trong đời sống. Ngài không bỏ chúng ta, Ngài mở cho chúng ta những cánh cửa, những con đường. Tạ ơn Chúa vì đã giúp chúng ta vượt mọi hoàn cảnh. Chúng ta tin vào sự thành tín Ngài, hoạn nạn bây giờ không thể so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Và “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Romans/Rô-ma 8:28).

Luôn nhớ rằng: Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự. Vì vậy, trong mùa “Thanks Giving”, mùa Tạ ơn này hãy để lòng trông cậy, vui mừng trong Chúa, đừng lo phiền chi hết. Hãy tạ ơn vì những ơn lành, phép lạ, tạ ơn Ngài giữa khó khăn đang đối diện. Đó là ý muốn của Chúa. Sống trong tinh thần tạ ơn, chúng ta làm vui lòng Chúa. Chúa luôn muốn chúng ta bình an, vui thỏa giữa thế giới bất an, đầy lo sợ này – vì chúng ta có Chúa.

“… Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban/ Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày/ Hằng nương trong Chúa muôn đời/ Jesus Chúa tôi/ Hằng nương trong Chúa muôn đời/ Thỏa vui ngọt ngào/ Christ ngày đêm luôn phán êm dịu/ Quyết ta chẳng xa ngươi/ Có Chúa bên tôi suốt đời/ Chiếc đơn đâu nào?” (Thánh ca 292 – Hằng nương trong Chúa muôn đời).

Hạnh phúc không tùy thuộc những gì chúng ta có, mà thuộc vào sự nhận biết những gì Chúa ban cho. Cùng một sự việc có thể người nầy thấy tiêu cực, than phiền, oán trách; người khác thấy tích cực, cảm tạ, vui mừng. Nhìn bó hoa người này thấy đẹp, người khác thấy sự héo úa sắp tới của nó, và buồn. Giữa thử thách, hoạn nạn thay vì chỉ thấy đau đớn, bất hạnh; bạn hãy tìm lấy ơn phước trong hoạn nạn. Lúc đó, bạn sẽ thấy ơn phước nhiều hơn bất hạnh. Khi nghe một bài giảng, bạn được dạy dỗ hay chỉ thấy những cái dở để chỉ trích, phê bình?

Một em bé trước khi đi ngủ xin mẹ kể câu chuyện “Danielle/Đa-ni-ên trong hang sư tử”. Người mẹ không muốn kể vì sợ em sợ hãi, giật mình nếu nằm mơ thấy sư tử. Nhưng cô bé đáp không đâu, con sẽ chỉ mơ thấy Danielle vui mừng, tạ ơn bước ra khỏi hang sư tử mà thôi!

______________________

Khi con tàu Mayflower mang theo 102 người Anh đầu tiên di cư đến Mỹ. Giông bão, đói rét làm 46 người chết. Thuyền trưởng nản lòng chỉ muốn quay trở về Anh quốc. Nhưng bởi đức tin, tất cả mọi người trên tàu đều muốn tiếp tục cuộc hành trình, cuối cùng thì họ cũng đặt chân được đến vùng đất tự do.

Rồi, để tiếp tục chiến đấu với thiên nhiên để sinh tồn ở vùng đất mới, họ đã hiệp nguyện, kêu cầu Chúa. Và Ngài đã lắng nghe, ban phước cho mùa màng và mọi việc tay họ làm.

Mùa thu hoạch đầu tiên năm 1621, cùng với những người bản xứ da đỏ, để tỏ lòng biết ơn Chúa, họ họp nhau lại tổ chức Lễ Tạ ơn suốt 3 ngày, với những vật thực họ nuôi trồng được như gà tây, khoai tây… Cho dù cuộc sống còn cơ cực, nhưng không gì có thể ngăn cản lòng họ biết ơn Chúa. Sau này cứ đến ngày thứ năm, tuần lễ thứ 4 của tháng 11, hầu hết người Mỹ đều tổ chức Lễ Tạ ơn – Thanks Giving – trên phạm vi toàn quốc.

_________________________

Hồ Thi Thơ

(Mùa Tạ ơn 2017)

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92