Việt Nam

Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015

Tạ ơn Chúa, Hội Đồng Bồi Linh năm 2015 của Tổng Hội dành cho quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, quý phu nhân hàng giáo phẩm và đại diện chấp sự Hội Thánh miền xuôi đã bế mạc vào lúc 15 giờ ngày 7/11/2015.

Trước đó, trong hai ngày 4-5/11 của Hội Đồng Bồi Linh, sau các thì giờ ngợi khen thờ phượng Chúa, các đại biểu tham dự hội thảo đã được học Lời Chúa qua các sứ điệp liên quan đến lãnh đạo Hội Thánh, gồm: Những Bài Học Lãnh Đạo Đầy Cam Go, Khẳng Định Tiềm Năng Lãnh Đạo, Lãnh Đạo Tận Hiến Đem Đến Sự Biến Đổi, Vươn Tới Điều Lớn Lao Hơn, Tiếp Tục Bước Tới,… Sau đó, các đại biểu có thì giờ thảo luận và cầu nguyện với nhau. Ước mong qua chương trình hội thảo trong kỳ Hội Đồng này, quý tôi tớ Chúa nhận được sự tươi mới trong đời sống tâm linh, được thêm lên về kỹ năng lãnh đạo để gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Trong hai ngày tiếp theo 6-7/11 là chương trình Bồi Linh dành cho quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, quý phu phân hàng giáo phẩm và đại biểu chấp sự các Hội Thánh miền xuôi. Qua sự giảng dạy Lời Chúa của quý tôi tớ Chúa, mỗi vị đại biểu tham dự Hội Đồng đều thỏa lòng nghe Chúa phán dạy mình để tiếp tục Tấn Tới Trong Ân Điển qua đời sống đức tin và sống đạo; tiếp tục tin cậy Chúa trong mọi việc. Ngoài ra, Hội Đồng cũng có thì giờ hội thảo về Các Tà Giáo, Truyền Giáo và Cơ Đốc Giáo Dục.

Đặc biệt, vào chiều ngày 6/11/2015, Ban Trị sự Tổng Hội đã công bố chức danh Mục sư Nhiệm chức và Truyền đạo cho quý Truyền đạo và Nhân sự đang phục vụ Chúa. Theo quyết định của Ban Trị sự Tổng Hội, trong dịp này có 54 Truyền đạo được công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức, và 27 vị được công nhận chức danh Truyền đạo. Như vậy, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) hiện có 344 vị Mục sư, Mục sư Nhiệm chức và Truyền đạo hầu việc Chúa trong các Hội Thánh cơ sở, các cơ quan trực thuộc Giáo Hội. Kính mong tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu thay cho quý tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại miền Bắc.

Hội Đồng Bồi Linh kết vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 7/11/2015 sau khi quý tôi con Chúa cùng dự lễ Tiệc Thánh.

Tạ ơn Chúa, kỳ Hội Đồng đã diễn ra cách tốt đẹp và đầy ơn Chúa, đem đến sự khích lệ lớn lao cho quý tôi tớ Chúa trong chức vụ, cũng như trong đời sống tâm linh, hầu cho mỗi người cứ bước đi và tấn tới trong ân điển.

Một số hình ảnh:

Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Sự ngợi khen thờ phượng Chúa luôn là thì giờ quan trọng trong suốt 4 ngày Hội Đồng Bồi Linh
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Quý đầy tớ Chúa tham dự Hội Đồng lắng nghe Lời Chúa
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Quý đầy tớ Chúa dự Hội Đồng tại phòng nhóm phụ
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Mục sư Hội Trưởng giảng Lời Chúa Bồi Linh
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Mục sư Phó Hội Trưởng thứ nhất giảng Lời Chúa Bồi Linh cho Hội Đồng
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Một thầy truyền Đạo chia sẻ về công việc Chúa tại Hội Thánh mình
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Trong Hội Đồng Bồi Linh năm nay Ban Trị Sự Tổng Hội công bố quyết định công nhận chức danh Mục sư nhiệm chức và Truyền đạo cho 81 quý đầy tớ Chúa
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Mục sư Hội Trưởng ban lễ Tiệc Thánh
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Mục sư Bùi Văn Triệu cầu nguyện tạ ơn Chúa
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Mục sư Vũ Hùng Cường cầu nguyện chúc phước cho Hội Đồng
Bế Mạc Hội Đồng Bồi Linh HTTL Miền Bắc Năm 2015
Quý Mục sự Truyền đạo chụp hình lưu niệm

Hoàng Linh

Nguồn: Tinlanhmienbac.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92