Dưỡng Linh Quốc Tế

Bảy loại giáo sư giả trong Hội Thánh ngày nay

Oneway.vn – Giáo sư giả là ai, làm sao để nhận biết họ? Mục đích của họ là gì, họ có biết mình là sứ giả của Satan? Bài viết sẽ chỉ rõ từng loại giáo sư giả để Cơ đốc nhân có thể nhận diện…

Ngay từ những ngày đầu của Hội Thánh Chúa, quyền lực tối tăm luôn tìm mọi cách phá hủy “thân thể” của Đấng Christ. Hội Thánh luôn đối diện với sự phá hoại của Satan từ trong ra ngoài. Nguy hiểm nhất là sự phá hoại từ bên trong Hội Thánh, đó là sự nổi lên của các giáo sư giả. Họ rao truyền những điều dối trá khiến người nghe nhầm tưởng đó là chân lý. Giáo sư giả có nhiều dạng, họ thay đổi linh hoạt theo từng hoàn cảnh, khiến chúng ta khó lòng nhận ra. Sau đây là 7 điều giúp bạn nhận diện các giáo sư giả.

Dị giáo/Tà giáo

Người theo Dị giáo thường xuất chúng, cũng chính điều đó khiến họ trở thành các giáo sư giả nguy hiểm nhất. Peter/Phi-e-rơ đã cảnh báo: “Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình” (II Peter/II Phi-e-rơ 2:1).

Người theo Dị giáo dạy những điều sai trật với giáo lý căn bản của niềm tin Cơ đốc. Bài giảng của họ có vẻ đầy đủ lẽ thật, nhằm che giấu những lỗi lầm chết người. Qua việc chối bỏ đức tin và ủng hộ điều sai trật, họ dẫn dắt những người cả tin đến chỗ hư mất.

Từ buổi đầu, Dị giáo luôn làm Hội Thánh Đấng Christ khốn đốn. Cho đến nay, họ vẫn cứ tiếp tục công việc ác mình. Người Dị giáo không chỉ rao giảng sai trật lẽ thật, mà còn thêm thắt vào Kinh Thánh, không công nhận sự Phục Sinh của Chúa Jesus, không chút ngại ngần khi áp dụng Jude/Giu-đe 1:3: “Đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi”.

Người Cơ hội

Đây là người sử dụng Tin Lành như công cụ làm giàu bản thân. Paul/Phao-lô đã cảnh báo Timothy/Ti-mô-thê:“Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tôn kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tôn kính như là nguồn lợi vậy. Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn” (I Timothy 6:3-5).

Người Cơ hội lợi dụng đức tin Cơ đốc để làm đầy túi tiền mình, lạm dụng vị trí lãnh đạo để trục lợi (Acts/Công vụ 8:9-24).

Tiên tri

Tiên tri là “Người phát ngôn của Đức Chúa Trời” – người rao truyền ý muốn của Chúa cho người khác. Trong khi đó, tiên tri giả được Satan ủy quyền, ban năng lực để phá hủy Hội Thánh Đấng Christ. I John/I Giăng 4:1 cảnh báo “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ”.

Cơ đốc nhân phải “thử mọi thần” để biết được Thánh Linh hay ác linh. John khẳng định Đức Chúa Trời đã phán đầy đủ và trọn vẹn mọi điều trong Kinh Thánh, nên những kẻ có ý định thêm bớt lời Ngài chắc chắn sẽ bị đoán phạt: “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy” (Revelation/Khải Huyền 22:18-19).

Kẻ lạm dụng tình dục

Người lạm dụng tình dục sử dụng địa vị để lạm dụng người khác, hay lợi dụng người khác để thỏa mãn sự dâm đãng và tham lam của mình. Cả Paul/Phao-lô và Jude/Giu-đe đều cảnh báo loại người này: “Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì cứ họ sẽ bị gièm pha” (II Peter/II Phi-e-rơ 2:2). “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ” (Jude/Giu-đe 4).

Kẻ lạm dụng tình dục nói đang chăm sóc linh hồn tín hữu, nhưng sự thật điều họ quan tâm là mê đắm xác thịt và những gì thuộc về thế gian, chìu theo tư dục, thỏa mãn thú vui thân xác; lợi dụng chức vụ để áp chế, thao túng những người cả tin để phục vụ nhu cầu tình dục của mình. Họ làm những điều gớm ghiếc, nhưng lại nhân danh mục vụ và sự xức dầu của Đức Chúa Trời.

Thật buồn khi trong lịch sử Cơ đốc có vô số nạn nhân của vấn nạn lạm dụng tình dục. Hội Thánh trong những ngày đầu cũng đã sùng bái tình dục và sử dụng đức tin sai trật. Hàng thế kỷ qua, người ta tranh quyền đoạt chức không phải vì mục vụ, mà vì quyền lợi đi kèm.

Hiện, vấn nạn lạm dụng tình dục diễn ra hàng ngày, chúng ta đọc nhiều tin tức đáng hổ thẹn như lãnh đạo Hội Thánh này, Hội Thánh kia phạm tội tà dâm, tệ hơn cả, họ còn lạm dụng tình dục với trẻ em.

Người phân rẽ

Họ sử dụng học thuyết giả mạo để chia rẽ, huỷ phá Hội Thánh. Họ vui mừng khi anh em bị tách lìa khỏi nhau. Jude/Giu-đe cảnh báo về loại người này: “Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” (Jude/Giu-đe 18-21).

Người phân rẽ không có bông trái Thánh Linh: tình yêu thương, cũng không có hành động đặc biệt nào để giữ tín đồ trong sự hiệp một. (Galatians/Ga-la-ti 5:22, Ephesians/Ê-phê-sô 4:3). Việc làm của họ chủ yếu đem đến xung đột chứ không phải yêu thương, tạo bè đảng chứ không hiệp nhất.

Cách của họ là chia rẽ Hội Thánh, Giáo hội và hệ phái. Họ phao tin dối, đưa ra các học thuyết sai trái không có trong Kinh Thánh; tìm mọi cách phá hoại khả năng các lãnh đạo Hội Thánh nhằm hủy phá sự hiệp một của Hội Thánh Đấng Christ.

Sói đội lốt chiên

Là các giáo sư giả, họ không quan tâm điều Chúa muốn, nhưng quan tâm đến điều con người muốn. Họ muốn làm vui lòng con người hơn làm vui lòng Đức Chúa Trời. Paul/Phao-lô cảnh báo:“Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; những vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn” (II Timothy/II Ti-mô-thê 4:3-4).

Loại người này thèm khát nổi tiếng và lời khen ngợi từ thế gian. Để làm vừa lòng người nghe, họ chỉ giảng một số chỗ trong Kinh Thánh mà người nghe chấp nhận, thích thú. Ví dụ họ giảng về sự vui mừng nhưng ít đề cập đến tội lỗi, về Thiên đàng nhưng không nói về địa ngục. Họ giảng những gì dân sự muốn nghe, giảng Phúc Âm nhưng không hề có Phúc Âm.

Thời đại nào cũng có “Sói đội lốt chiên” với những bài giảng trống rỗng. Mục đích làm vừa lòng Hội Thánh của mình, chứ không gây dựng, dạy dỗ Hội Thánh của Đấng Christ. Giống như các tiên tri giả thời Jeremiah/Giê-rê-mi nói với hàng ngàn người theo họ: “Bình an, bình an, mà không bình an chi hết” (Jeremiah 6:14).

Người Chuyên nghiên cứu

Là người bị ám ảnh bởi sự mới lạ, độc đáo và họ thích giành thời giờ đầu tư nghiên cứu. Tác giả sách Hebrew/Hê-bơ-rơ cảnh báo Hội Thánh về những “Bài giảng lạ”, trong khi đó, Peter dạy Timothy phải bảo vệ Hội Thánh trước những “Đạo lạ” (Hebrew/Hê-bơ-rơ 13:9, I Timothy/I Ti-mô-thê 1:3). Bài giảng của họ tập trung vào hiểu biết vượt trội của mình, chứ không đề cập đến nền tảng Kinh Thánh. Lẽ ra phải rao giảng chân lý Kinh Thánh thì “Người chuyên nghiên cứu” đề cập đến những điều lạ thường ẩn giấu đằng sau câu chữ, nhằm gây ấn tượng với người nghe.

Ngày nay, người “Chuyên nghiên cứu” thường ám ảnh về ngày Tận thế, họ nghiên cứu rồi đưa ra những dự đoán sai trật mà không hề nản lòng. Họ làm rối những sứ điệp hết sức rõ ràng trong Kinh Thánh, họ tìm kiếm những mật mã ẩn giấu trong Kinh Thánh. Họ nhốt mình trong học viện, phác thảo lại hình ảnh Đức Chúa Trời không thể nhìn thấy. Vì thế Paul cho rằng loại người này chỉ là những kẻ “ngụy xưng tri thức”, việc làm vô bổ của họ chỉ khiến bội đạo mà thôi (I Timothy/ Ti-mô-thê 6:20-21).

Kết luận

Đại sứ vĩ đại nhất của Satan không phải ma quỷ, nhưng là các Mục sư, các thầy tế lễ sai trật. Satan cũng chính là kẻ ngoan đạo nhưng đi sai đường. Quân đội của Satan không tấn công trực diện, nhưng luôn hoạt động lén lút. Chiến thuật của Satan rất khôn ngoan, chúng nghiên cứu tình hình rồi đưa ra dự đoán, sau đó tiến hành hành động nhằm mang lại kết quả cao nhất. Chúng ta phải luôn phải cảnh giác.“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được” (Matthew/Ma-thi-ơ 7:15-16a)

mkaykhoi dịch

(Nguồn: challies.com)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92