Việt Nam

Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang

Vào lúc 9 giờ ngày 21/11/2015 tại nhà thờ Tin Lành Long Xuyên đã diễn ra Hội đồng bầu cử Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2017.

Đến dự có Mục sư Lê Văn Như Kỷ – Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ Tin Lành tỉnh An Giang – Chủ tọa Hội đồng, Mục sư Quản nhiệm các Chi Hội Long Xuyên, Núi Sập, Tân Châu, Mỹ Luông, cùng 10 đại biểu của các Chi Hội.

Mục sư Lê Tấn Cam – Quản nhiệm Chi Hội Núi Sập – hướng dẫn chương trình. Sau khi Hội đồng tôn vinh Chúa Thánh ca 262, Mục sư  Cao Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ, và có lời chào mừng. Sau đó Hội đồng tiếp tục tôn vinh Chúa Thánh ca 723. Mục sư Lê Văn Như Kỷ giảng Lời Chúa trong Phi-líp 2:1-11.

Đến phần bầu cử, Mục sư Lê Văn Như Kỷ chủ tọa Hội đồng. Mục sư chủ tọa đã đọc quy chế bầu cử Nhân sự đại diện, đề cử thư ký Hội đồng và 2 người phát và thu phiếu, sau đó Mục sư  cầu nguyện xin Chúa tể trị trong giờ bỏ phiếu.

Kết quả: Mục sư Cao Văn Hoàng tái đắc cử Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2017

Cô Thu Trang thư ký Hội đồng đọc biên bản để Hội đồng thông qua. Mục sư Ủy viên mục vụ đã hiệp với Hội đồng cầu nguyện đặc biệt xin Chúa ban ơn, xức dầu mới trên Nhân sự Đại diện.

Hội đồng bầu cử Nhân sự đại diện Tin Lành chấm dứt vào lúc 11 giờ cùng ngày trong niềm vui Chúa ban.

Một số hình ảnh:

Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang
Mục sư Lê Tấn Cam hướng dẫn chương trình
Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang
Mục sư Lê Văn Như Kỷ giảng Lời Chúa
Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang
Mục sư Lê Văn Như Kỷ giảng Lời Chúa
Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang
Hai nhân sự kiểm phiếu
Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang
Cô Thu Trang đọc biên bản Hội đồng
Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang
Mục sư Cao Văn Hoàng tái đắc cử nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh trình diện Hội đồng
Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh An Giang
Các Mục sư và các đại biểu chụp hình lưu niệm

TTV. MS Lê Tấn Cam

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92