Việt Nam

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 07/11/2015, tại nhà thờ Tin Lành Long Hồ đã diễn ra Hội đồng bồi Linh và bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2017.

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH;

– Mục sư Lê Hoàng Phúc – Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Vĩnh Long,

– Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long.

– Và khoảng 160 người tham dự.

Với chủ đề “Hội Thánh Trước Ngày Chúa Đến”, Mục sư Phan Văn Cử đã dùng Lời Chúa trong sách II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 để cảnh tỉnh các tôi tớ và con dân Chúa về thực trạng của Hội Thánh trước ngày Chúa đến. Đồng thời kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, không bối rối mà cậy quyền năng Đức Thánh Linh để diệt trừ ma quỷ và hầu việc Chúa trung tín cho đến cuối cùng.

Sau đó Mục sư Nguyễn Thành Kính – Trưởng Ban Đại diện, thay mặt Ban Đại diện tường trình công việc Chúa trong nhiệm kỳ qua và Mục sư Nguyễn Trung Thông báo cáo tài chánh.

Bước vào phần bầu cử, Mục sư Lê Hoàng Phúc chủ tọa Hội đồng hướng dẫn trình tự bầu chọn Tân Ban Đại diện. Kết quả như sau:

– Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Văn Soi

– Ủy viên: Mục sư Nguyễn Trung Thông

– Ủy viên: MSNC Nguyễn Lê Hữu Thuận

Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện. Hội đồng bế mạc trong không khí vui mừng sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Trần Văn Ba.

Một số hình ảnh:

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Mục sư Nguyễn Trung Thông hướng dẫn chương trình
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Quang cảnh hội đồng
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Mục sư Nguyễn Thành Kính cầu nguyện khai lễ
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Chấp sự tôn vinh Chúa
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Mục sư Phan Văn Cử giảng dạy Lời Chúa
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Mục sư Lê Hoàng phúc hướng dẫn bầu cử
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Tân Ban Đại diện trình diện Hội đồng
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Phó Ban Tôn giáo chúc mừng Tân Ban Đại Diện
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long Nhiệm Kỳ 2016-2017
Mục sư Trí sự Trần Văn Ba cầu nguyện chúc phước

TTV. MSNC Huỳnh Ngọc Dũng

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92