Việt Nam

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm Kỳ 2016 – 2017

Vào lúc 9 giờ ngày 06/11/2015, tại nhà thờ Tin Lành TP. Quảng Ngãi đã diễn ra Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2017.

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Phan Ân – Ủy viên TLH, Ủy viên Mục vụ tỉnh Quảng Ngãi, chủ tọa Hội đồng bầu cử;

– BĐD tỉnh Quảng Ngãi cùng các đầy tớ Chúa và đại biểu của các Hội Thánh trong tỉnh;

– Đại diện các cấp chính quyền sở tại.

Với chủ đề “Sống Phục Vụ Chúa”, Mục sư Phan Ân đã dùng Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô 2:1-10 để khích lệ các tôi tớ Chúa hãy sống phục vụ Chúa vì Ngài tạo dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta khả năng làm mọi việc lành. Vì thế, chúng ta phải sống và phục vụ Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng.

Mục sư Lê Văn Đoàn – Trưởng Ban Đại diện – tổng kết công việc trong nhiệm kỳ qua. Tiếp đến Mục sư Phan Ân hướng dẫn những bước cần thiết theo trình tự và tiến hành bầu cử Tân Ban Đại diện. Kết quả như sau:

– Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần.

– Ủy viên: MSNC Đinh Tấn Vĩnh.

– Ủy viên: Mục sư Võ Đình Quang.

Mục sư chủ tọa Hội đồng cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện, xin Chúa ban thêm linh ân, linh quyền để tôi tớ Chúa sống và phục vụ Ngài, làm tròn trọng trách Giáo Hội ủy thác và Chúa giao phó.

Mục sư Phan Ân đại diện Tổng Liên Hội và đại diện Chính quyền tặng quà chúc mừng Tân Ban Đại diện. Hội đồng bế mạc trong phước hạnh sau lời cầu nguyện chúc phước của MSTS Nguyễn Ngọc Dư.

Một số hình ảnh:

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm Kỳ 2016 – 2017
Quang cảnh Hội đồng

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm Kỳ 2016 – 2017

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm Kỳ 2016 – 2017
MS Lê Văn Đoàn tường trình công việc Chúa
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm Kỳ 2016 – 2017
MS Phan Ân giảng Lời Chúa và hướng dẫn bầu cử
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm Kỳ 2016 – 2017
Tân Ban Đại diện nhiệm kỳ 2016-2017
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm Kỳ 2016 – 2017
Ông Phạm Châu – Phó Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi – chúc mừng

TTV. TĐ Nguyễn Khánh Toàn

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92