Việt Nam

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017

Lúc 09 giờ ngày 20/11/2015, tại nhà thờ Tin Lành Vũng Tàu đã diễn ra Hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2017.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Tờn – UV. Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh BR-VT – Chủ tọa Hội đồng; Quý tôi con Chúa là đại biểu chính thức và dự thính.

Sau phần thờ phượng, Mục sư Chủ tọa Hội đồng phổ biến những điều cần thiết cho việc bầu cử tân Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2017, Hội đồng đã tiến hành bầu cử bằng phiếu kín với kết quả như sau:

1. Trưởng ban:  

Ms. Huỳnh Minh Tân

2. Ủy viên:     

– Ms. Điểu Thời

– MSNC. Nguyễn Hoàng Thanh Lâm

Thay cho Ban Đại diện, Mục sư Huỳnh Minh Tân đã có lời tâm tình tạ ơn Chúa, bày tỏ lòng ước ao được Chúa thêm ơn và mong ước được sự cộng tác của quý tôi con Chúa trong tỉnh. Mục sư Nguyễn Tờn cầu nguyện đặc biệt cho quý tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện để được Chúa ban ơn, thêm sức trong nhiệm kỳ mới.

Hội đồng kết thúc lúc 11h, trong tinh thần vui vẻ, phước hạnh sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Tờn.

Một số hình ảnh:

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
Quang cảnh Hội đồng
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
MSNC Nguyễn Hoàng Thanh Lâm hướng dẫn chương trình
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
MS Huỳnh Minh Tân chào mừng
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
MS Nguyễn Tờn hướng dẫn bầu cử
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
Quang cảnh giờ bầu cử
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
Tân Ban Đại diện
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
Cầu nguyện cho Tân Ban Đại diện
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
MS Trưởng Ban bày tỏ tâm chí
Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhiệm Kỳ 2016-2017
MSNC Nguyễn Phước Lộc đọc Biên bản bầu cử

TTV. MSNC Nguyễn Hoàng Tiến Dũng

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92