Dưỡng Linh Việt Nam

Bạn muốn được Chúa sử dụng?

Oneway.vn – Bạn muốn được là “một chiếc bình không trong tay Chúa”, là một “con gặt” trong mùa gặt, mùa phấn hưng? Để khích lệ và trang bị bạn trong chức vụ, thiết nghĩ dưới đây là một vài điều bạn cần biết.

1. Chuẩn bị cho sự sửa phạt

Đức Chúa Trời sửa phạt những người Ngài yêu. Mặc dù hầu việc Chúa, đôi khi chúng ta đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn, thậm chí đau đớn trong cuộc đời, cho dù có thể không làm điều gì sai trật. Hãy nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang tỉa sửa để chúng ta có thể sanh bông trái nhiều hơn.

Chúa Jesus phán trong John/Giăng 15:1-2 “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn”.

2. Sẵn sàng từ bỏ

Khi bạn khao khát phục vụ Chúa, bạn nên kết hợp điều này với sự khao khát để có thể buông bỏ bản thân. Sự tự bỏ chính mình phải đi chung với bước theo Đấng Christ, nếu không, nó chỉ là sự tự trừng phạt bản thân. Chúng ta không thể vừa bước theo Đấng Christ vừa không từ bỏ chính mình.

Chúa Jesus phán trong Mathew/Ma-thi-ơ 16:24 “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta”.

Khi không từ bỏ chính mình, chúng ta không thể phục vụ Chúa, thậm chí không thể phục vụ người khác. Bởi vì tất cả những gì chúng ta nghĩ sẽ chỉ xoay quanh bản thân mình.

Tương tự, Paul/Phao-lô nói trong Galatians/Ga-la-ti 5:16-17 “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm”.
‭‭
3. Đừng nhìn lại đàng sau

Cuối cùng, hãy giữ tâm trí luôn tiến về phía trước. Chúa Jesus phán trong Luke/Lu-ca 9:62 “Ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời”.

Khi chọn hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta nên cố gắng hết sức bước đi. Đừng bao giờ ao ước quay trở lại con người cũ. Chúng ta phải quên đi quá khứ và tiến lên phía trước, tới những mục đích mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho cuộc đời chúng ta. Isaiah/Ê-sai 43:8-19 chép “Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.”

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: chritiantoday.com)

 

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92