Dưỡng Linh Giáo Dục

Bạn là tác giả của Phúc Âm?!

Oneway.vn – Bạn đừng “sốc” vì câu hỏi này! Phúc Âm, theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều có thể trở thành tác giả dưới mọi hình thức. Từ tin nhắn, thư từ, ghi chú, bản tin của Hội Thánh, thư kêu gọi hỗ trợ truyền giáo, blog, facebook, sách báo…

Niềm tin Cơ đốc là đức tin dựa trên khá nhiều ngôn từ. Đức Chúa Trời tạo nên thế giới qua lời phán (Hebrews/Hê-bơ-rơ 11:3); Genesis/Sáng-thế-ký đoạn 1 chép 10 lần rằng “Đức Chúa Trời phán”; cũng như khi Ngài phán “Phải có sự sáng”, Ngài là Đấng đem đức tin đặt vào lòng chúng ta (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:6). Con Đức Chúa Trời được gọi là Ngôi Lời (John/Giăng 1:1). Đức tin của chúng ta được vững vàng là bởi “lời của Đấng Christ”, tức thông điệp Phúc Âm (Romans/Rô-ma 10:13) và những lời được rao giảng trong thời kỳ các Hội Thánh. Chính vì thế, niềm tin Cơ đốc không phải đức tin thinh lặng, nhưng là đức tin lớn tiếng tuyên bố.

Viết và mắc sai lầm

Khả năng viết, dù trong sinh hoạt, nói năng hay thư từ trang trọng không chỉ là ân tứ của vài Cơ đốc nhân, nhưng là sự mời gọi cho mọi người. Như chúng ta muốn chia sẻ với người khác về Đức Chúa Trời và công việc vinh hiển của Ngài bằng lời nói, nhiều lúc ta tận dụng công nghệ thông tin hiện đại để chia sẻ các bài viết. Từ đó hình thành rất nhiều “tác giả” Cơ đốc, dù chỉ qua tin nhắn cá nhân, facebook…

Dù bạn có cho mình là tác giả hay không, tôi muốn đưa bạn đến với lời mời gọi của Đức Chúa Trời “rao giảng nhân đức” của chính Ngài (I Peter/I Phi-e-rơ 2:9) bằng ngôn ngữ viết.

Cơ đốc nhân viết bởi Đức Chúa Trời đã viết

Chúa đã nói, nên chúng ta nói. Ngài đã viết, nên chúng ta viết – nhằm làm sáng tỏ, giải thích, tán dương, đem thông điệp Phúc Âm đến với người khác. Sứ đồ Paul/Phao-lô viết cho Timothy: “Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức-tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Timothy/II Ti-mô-thê 3:15-17)

Những lời này vừa khích lệ, vừa thách thức cho các bài viết Cơ đốc. “Cả Kinh Thánh… có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”. Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài để họ nghe, nhưng không chỉ để nghe. Ngài còn muốn chúng ta làm gì đó với lời Ngài. Bởi chúng ích lợi cho hành động, cho ngôn từ đến từ chúng ta.

Ngài đang phán qua ngôn ngữ viết và chúng ta đang lắng nghe, chúng ta cũng sẽ có điều gì đó để nói, để viết. Thách thức ở đây là cần đứng trong dòng lịch sử. Nếu lời dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người của chúng ta không được đặt nền tảng trên Lời Chúa, chúng ta sẽ đem đến nhiều nan đề hơn là giải pháp! Từ đó mỗi Cơ đốc nhân cần đặt câu hỏi: tôi có đang trung tín với Lời Chúa qua lời chính tôi? Chúng ta có muốn là một phần của tập thể những người vui mừng với lương tâm trong sạch như sứ đồ Paul nói: “Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 2:17)

“Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:2)

 

Dù là mục sư hay tín hữu, qua việc giảng dạy hay nhắn tin, chúng ta đều mong muốn bản thân “được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Timothy/II Ti-mô-thê 2:15)

Không phải bài viết Cơ đốc nào cũng được phổ biến

Một thực tế cần ghi nhớ, đặc biệt trong thời đại mà việc công bố ngôn từ cho cả thế giới biết vô cùng dễ dàng, rằng viết và phổ biến, công khai không giống nhau. Viết nhật ký, thư riêng đến gia đình, vợ chồng, người yêu… là một chuyện. Viết cho người đọc online, cho số lượng lớn người xem là chuyện khác.

Việc công khai các văn bản Cơ đốc dù trên bản in hay internet, đều là mục vụ truyền giáo. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này bởi việc ghi chép thường được tách riêng. Nhưng khi viết, chúng ta đang phục vụ cho công tác truyền giảng Cơ đốc. Đó là lời kêu gọi phục vụ kèm theo niềm vui lớn.

Viết để phục vụ người khác, không phải bản thân

Xuất bản Cơ đốc về cơ bản rất khác ghi nhật ký, vì thường nhật ký chủ yếu dành cho cá nhân. Nhưng viết và công khai lại khác, nó không chỉ để thể hiện bản thân, nhưng để phục vụ.

Trong bối cảnh này, những gì Cơ đốc nhân viết cần được bao phủ bởi tâm tình chép trong II Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:5 “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jesus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jesus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em”. Đức Chúa Trời ban Lời Ngài trong Thánh Kinh cho chúng ta, hầu cho chúng ta “được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Timothy/II Ti-mô-thê 3:17)

 

 

Các bài viết và văn bản Cơ đốc, dù riêng tư cho bạn bè, gia đình hay công khai trên internet, được in ấn xuất bản… đều có mục đích. Lời Chúa trong Kinh Thánh trang bị chúng ta cho mọi việc lành với lòng yêu thương, tâm tình phục vụ người khác. Đó không chỉ là việc cho ra đời một sản phẩm, mà là hành động xuất phát từ tình yêu. Đó không phải những ghi chép riêng tư đem công bố để nhận sự cảm thông và ngưỡng mộ từ người khác, nhưng là sự hy sinh bởi tình yêu – cách nói khác là chết đi chính mình – để viết không chỉ theo ý muốn chúng ta, nhưng viết để những người khác được giúp đỡ, khích lệ – tức để đẹp lòng Chúa.

 

Những bài viết nhàm chán về Chúa = sự lừa dối

Lời mời trở thành tác giả không dễ dàng. Việc viết không đơn giản như chúng ta nghĩ, viết cho mục đích Cơ đốc (đem lợi ích cho người khác, không chỉ thể hiện bản thân) lại càng khó hơn. Về lý thuyết, chúng ta không được nói sai sự thật về Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Về cảm xúc cũng tương tự. Những bài viết nhàm chán về Đức Chúa Trời thường mang tính báng bổ. Nếu không được cảm động, chúng ta sẽ lấy đi cảm xúc của người khác bằng cách viết một cách chán chường về sự thật tuyệt diệu nhất trong hoàn vũ, tức chúng ta đang nói dối về Ngài. Vậy nên khi viết, là Cơ đốc nhân, chúng ta cần nỗ lực – nỗ lực rất nhiều! – để bài viết thú vị, thu hút người đọc.

 

Khi “cái bè” của ta đang trong bão tố, chúng ta có sự đảm bảo rằng: không phải tự mình tạo nên một thứ gì đó từ hư không. Chúng ta không phải người tiên quyết lên tiếng, vì Đức Chúa Trời đã lên tiếng trước rồi. Cơ đốc nhân tự phong mình là tác giả có thể tự hào về sự sáng tạo của mình, nhưng thật ra không hoàn toàn đúng. Chính xác hơn, chúng ta “kế thừa sự sáng tạo” (“subcreative” – một thuật ngữ Tolkien đã dùng). Chúng ta phải lao động, tìm cách tiếp cận mới để hiểu rõ những lẽ thật cũ, dùng công sức để kể lại những câu chuyện xa xưa.

Lời Chúa không chỉ dẫn dắt, mà còn nuôi dưỡng tâm linh

Tin mừng cho các tác giả Cơ đốc: khi cảm thấy trống rỗng, cạn kiệt, chúng ta sẽ có nguồn sống vô hạn: Lời của chính Đức Chúa Trời. Giá trị của Thánh Kinh trong việc viết không chỉ công khai cho độc giả, nhưng cũng mang tính cá nhân cho chính tâm linh chúng ta. Lời Chúa không phải để phục vụ cá nhân hay các mục vụ xuất bản Cơ đốc, nhưng làm cho “người thuộc về Đức Chúa Trời được… trọn vẹn” (II Timothy/II Ti-mô-thê 3:17) qua chúng ta.

Lời Đức Chúa Trời trước hết dành cho chúng ta. Trước khi Ngài dùng lời đó để hành động qua chúng ta với vai trò tác giả của Ngài, chúng ta cần nhận lấy Lời Chúa trong vai trò những người theo Ngài. Rồi Đức Thánh Linh sẽ thúc giục lòng chúng ta đặt bút lên trang giấy, đặt những ngón tay lên bàn phím, trong mọi cách, mọi hình thức và mọi khả năng có thể.

 

NHVX. dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: tintuc@oneway.vn. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!

Ban Biên Tập

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92