Bạn Đọc Viết

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
“Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi”

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” – (Ecclesiates/Truyền Đạo 12:1a). Tục ngữ Việt Nam có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”, “Ăn cây nào rào cây ấy”

Bạn Đọc Viết Văn Phẩm
Phút cuối

Người đàn bà đã hôn mê hai hôm rồi, sau khi áp dụng hết các biện pháp chuyên môn, bác sĩ đành mời người nhà lên: – Xin lỗi anh, chúng tôi đã làm hết cách nhưng không thể cứu được bà nhà. Thiết nghĩ anh nên đưa bà về để có thể gặp lại người thân.

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
Chiếc áo lễ

Người Israel hay Do Thái luôn tự hào họ là dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn, là con cháu Abraham (Áp-ra-ham), Isaac (Y-sác) và Jacob (Gia-cốp). Họ cho rằng trong tất cả các quốc gia, dân tộc trên mặt đất thì Đức Chúa Trời