Bạn Đọc Viết

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
“Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi”

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” - (Ecclesiates/Truyền Đạo 12:1a). Tục ngữ Việt Nam có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”, “Ăn cây nào rào cây ấy”

Bạn Đọc Viết Văn Phẩm
Phút cuối

Người đàn bà đã hôn mê hai hôm rồi, sau khi áp dụng hết các biện pháp chuyên môn, bác sĩ đành mời người nhà lên: - Xin lỗi anh, chúng tôi đã làm hết cách nhưng không thể cứu được bà nhà. Thiết nghĩ anh nên đưa bà về để có thể gặp lại người thân.