Dưỡng Linh

Bạn đang phí phạm tài năng?

Oneway.vn – Bạn được ban cho tài năng và bạn nhận biết giá trị của chúng? Chúa ban ân tứ cho để bạn phát triển và phục vụ Ngài. Một ngày nào đó bạn sẽ trình bày với Chúa cách bạn quản lý và làm lợi ra ân tứ đó…

 

 

Đây là vấn đề nghiêm túc, nhưng không đồng nghĩa với ép buộc.

“Ta-lâng” (talent: tài năng) đến từ Đức Chúa Trời. Một câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Jesus giảng dạy trong Matthew/Ma-thi-ơ 25:14-30: một người chủ giao cho mỗi đầy tớ một số ta-lâng để đầu tư trong khi mình đi xa.

Ta-lâng cũng có nghĩa là một đơn vị tiền tệ lớn. Làm ra được một ta-lâng được xem là giỏi giang. Người sở hữu nhiều ta-lâng được xem là giàu có. Nhưng câu chuyện ngụ ngôn này không thực sự nói về việc kiếm tiền, nhưng về việc tiếp nhận ân tứ và khả năng “quản lý” mà Chúa giao phó. Đây là lý do tại sao từ talent trong tiếng Anh không có nghĩa là tiền bạc, nhưng là quà tặng và khả năng. Khi chúng ta nói ai đó có tài, không có nghĩa khen họ giàu có, nhưng có nghĩa họ được ban cho tài năng.

 

 

Món quà ân điển

Điểm đầu tiên cần lưu ý về những đầy tớ trong câu chuyện, đó là họ được ban cho: “Chủ đó cho người này năm ta-lâng, người kia hai, người khác một” (Matthew/Ma-thi-ơ 25:15). Người chủ không có bổn phận phải chu cấp cho đầy tớ, vậy mỗi người đều nhận được tài năng bởi ân điển người.

Không ai trong chúng ta có cớ để khoe khoang “ta-lâng” của mình. Cần nhận thức đúng đắn về việc tài năng đến từ ân điển “Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?” (I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 4:7).

Chúa Jesus nhắc đến một cụm từ rất quan trọng trong Matthew/Ma-thi-ơ 25:15 “Ngài ban cho ta-lâng tùy theo tài của mỗi người”. Đức Chúa Trời ân cần giao phó cho đầy tớ những kỹ năng, tài năng nhất định và để sử dụng chúng.

 

 

Giá trị của ta-lâng

Ta-lâng được ban cho biểu thị khả năng mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta, Chúa Jesus dạy dỗ thật rõ ràng rằng những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có giá trị đặc biệt.

Không thể quy đổi giá trị của một ta-lâng thế kỷ đầu tiên thành đơn vị tiền tệ bây giờ. Nhưng để dễ hình dung về giá trị thực của nó, hãy giả định một ta-lâng đáng giá khoảng 600.000 USD. Theo đó, một đầy tớ sẽ nhận được 5 ta-lâng (3.000.000 USD), người khác được 2 ta-lâng (1.200.000), và người còn lại được 1 ta-lâng (600.000 USD). Có thể những đầy tớ “kém tài” sẽ ghen tị với những người “tài năng hơn”. Nhưng thực tế ai quản lý tốt sẽ được công nhận, khi họ biết làm lợi ra từ điều mình đã nhận lãnh.

Chúng ta không bị đánh giá thấp vì những điều được ban cho. Một số được ban cho nhiều hơn, số khác ít hơn, nhưng tất cả đều được công nhận như nhau. Và Chúa Jesus dạy rằng: Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều; ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Luke/Lu-ca 12:48).

Đó là lý do vì sao chủ tức giận với người đầy tớ đem giấu ta-lâng được ban cho (Matthew/Ma-thi-ơ 25:26-27) và đổ lỗi cho chủ (câu 24-25). Nhưng người chủ đã nhìn thấu và gọi người đầy tớ đó: “đầy tớ dữ và biếng nhác” (câu 26).

Đây là những lời mà chúng ta không bao giờ muốn nghe từ chủ. Câu chuyện khiến chúng ta có cái nhìn và sự kính sợ đúng đắn khi phải đối diện với Đức Chúa Trời trong tương lai và nhìn nhận cách sử dụng ân điển đã được ban cho.

 

 

Ân điển ban cho

Sứ đồ Paul/Phao-lô rất thích cụm từ “ân điển ban cho”. Ông dùng nó để ám chỉ chính mình: “Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em…” (Romans/Rô-ma 12:3), Phao-lô nhận ra Đức Chúa Trời là Đấng ban cho ông ân điển làm Sứ đồ Ngài.

“Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo” (I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 3:10). Đức Chúa Trời đã ban cho ông những khả năng đặc biệt (ta-lâng) để thành lập các Hội Thánh trong vòng dân ngoại và đặt nền tảng thần học cho Giáo hội Cơ đốc. “Tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi” (I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 15:10). Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông khả năng riêng biệt để thực hiện quyền hạn và sử dụng khả năng đặc biệt của mình.

Ông cũng sử dụng những cụm từ này để nói về chúng ta: “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho… hãy tập nói theo lượng đức tin” (Romans/Rô-ma 12:6). “Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ” (Ephesians/Ê-phê-sô 4:7).

Tất cả các câu Kinh Thánh này đều liên quan đến “ân điển ban cho chúng ta”, củng cố lời dạy của Chúa Jesus trong dụ ngôn về ta-lâng: 1. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một số ân tứ (tài năng); 2. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền lực nhất định để sử dụng chúng. 3. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tận dụng những gì Ngài cung ứng (I Peter/1 Phi-e-rơ 4:11) để đầu tư vào điều mà Ngài giao phó cho chúng ta.

 

 

Nghiêm túc và tự do

Chúng ta phải hỏi bản thân đang làm gì với ta-lâng của mình, với ân điển mà Thượng Đế đã ban cho? Một câu hỏi mang tính nghiêm túc và tự do. Phải nghiêm túc bởi chúng ta biết mình ích kỷ, chúng ta dễ bị dụ dỗ hành động như một người hầu đáng bị trách phạt. Nhìn nhận nghiêm túc giúp chúng ta không kiêu ngạo và siêng năng hơn.

Một sự tự do tuyệt vời vì ít nhất 2 lý do: 1. Đức Chúa Trời cung cấp mọi thứ chúng ta cần, cả tài năng và khả năng quản lý. 2. Nhận biết điều này giải phóng chúng ta khỏi việc so sánh bản thân với người khác. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những đầy tớ ghen tỵ, hoặc người có năng lực hơn chúng ta; thoát khỏi sự đánh giá của những người hầu kém chúng ta. Đức Chúa Trời chính là tài năng và quyền năng, Ngài để mỗi chúng ta chịu trách nhiệm về “ân điển ban cho của chính mình”.

Bạn đã được ban cho ta-lâng. Chúa  đánh giá cao việc đó và bạn đang làm gì với chúng? Hãy tự hỏi câu này một cách nghiêm túc và tự do. Với mỗi đầy tớ trung tín vớ số ta-lâng được giao phó, chủ sẽ nói: “Hỡi, đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” (Matthew/Ma-thi-ơ 25:23) – là những gì chúng ta muốn nghe? Vậy, hãy đầu tư tốt vào tài năng của bạn để tìm thấy niềm vui mừng, bạn nhé!

Jane Nguyễn dịch

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92