Dưỡng Linh

Có phải bạn đang hiểu SAI câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 29:11 chăng?

Oneway.vn – Đức Giê-hô-va phán: “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai hoạ, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” Giê-rê-mi 29:11(bản Truyền Thống).

CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Giê-rê-mi 29:11(Bản Dịch Mới 2002)

Một vị Giáo sư Kinh thánh cựu ước nói rằng đây là một câu kinh thánh rất được yêu thích tuy nhiên ông sẽ chỉ ra sai lầm của đa số người khi suy nghĩ về câu Kinh Thánh này, sau đó chỉnh sửa lại để người đọc có thể đặt câu kinh thánh vào bối cảnh và hiểu chính xác ý nghĩa lời Chúa; lúc đó họ thậm chí họ sẽ yêu thích câu kinh thánh này hơn.

Chúng ta có thể ví sánh Giê-rê-mi 29:11 như chiếc mền an toàn: ý tưởng của Chúa dành cho tôi là tốt lành, vì vậy đau khổ mà tôi đang trải qua sẽ kết thúc sớm và sự thịnh vượng sẽ bắt đầu! Nhưng Chúa không hứa cùng dân Y-sơ-ra-ên như vậy, và Ngài cũng không hứa điều này với chúng ta.

Mary DeMuth chỉ ra rằng nhiều người hiểu sai câu kinh thánh trên. Bà giải thích rằng trọng tâm của câu kinh thánh “không phải là chạy trốn khỏi số phận, mà là học để trưởng thành giữa cái khốn khó đó.”

Đây là bối cảnh của câu kinh thánh: dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đầy tại Ba-by-lôn, bởi vì lòng họ cứng cỏi, bất tuân cùng Đức Chúa Trời. Lúc bấy giờ, tiên tri giả Ha-na-nia nói lời tiên tri rằng Đức Chúa Trơi sẽ giải cứu họ trong 2 năm nữa. Giê-rê-mi đối mặt với Ha-na-nia và vạch trần bộ mặt của Ha-na-nia là một kẻ dối trá, sau đó ông viết thơ gửi những kẻ bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn. Ông viết lên lời hứa mà chúng ta đọc trong Giê-rê-mi 29:11. Chúa có chương trình tốt cho Y-sơ-ra-ên và đó là một chương trình đầy hy vọng và thạnh vượng. Lời hứa này tốt quá, phải không? Vấn đề là trước khi ông viết câu này, ông đã viết lời chỉ thị từ Chúa “Giê-rê-mi 29:7

Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.”

Dân Y-sơ-ra-ên không muốn nghe điều này. Họ muốn nghe lời hứa được trở về quê hương , họ muốn nghe rằng, những khổ nạn họ đang chịu sẽ kết thúc. Trái lại, Chúa muốn họ sống tại nơi họ bị lưu đầy và làm thạnh vượng thành Ba-by-lôn, nơi họ áp bức. Câu 10, Chúa nói rằng Ngài sẽ hoàn thành lời hứa sau 70 năm nữa. Điều này có nghĩa là không một ai trong thế hệ lúc đó sẽ trở về quê hương. Thật là một lời tiên tri đáng buồn.

Mary viết:

Tất nhiên, Chúa biết chương trình cho chúng ta, cuối cùng Ngài sẽ ban một tương lai thạnh vượng. Nhưng khi chúng ta đang sống trong thế giới đầy đau khổ này, hãy nhớ rằng sự trưởng thành tốt nhất là ở giữa khổ nạn, thách thức, chứ không phải là chạy trốn. Một khi chúng ta học điều nhịn nhục chúng ta sẽ nhận được niềm vui mừng trọn vẹn.

Khó khăn, hoạn nạn bạn đang trải qua là gì? Tại nơi khốn cùng đó hãy nắm lấy lời Chúa hứa trong Giê-rê-mi 29:11. Đừng hy vọng sai lầm rằng Ngài sẽ cất đi nỗi khổ của bạn, nhưng tin quyết rằng Ngài sẽ ban hi vọng trong mọi khó khăn, hoạn nạn.

Thu Suong

Link: http://www.crosswalk.com/blogs/christian-trends/stop-taking-jeremiah-29-11-out-of-context.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92