Dưỡng Linh

Bạn có thật sự yêu Chúa?

Oneway.vn – Làm thế nào để tôi thật sự nhận biết rằng mình yêu Chúa? Câu trả lời từ Kinh Thánh có thể bạn ngạc nhiên.

Related image

Chúng ta biết được mình thật sự yêu Chúa qua những điều mình làm và không làm, vì chính Chúa Jesus phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta” (John/Giăng‬ ‭14:15‬). Sứ đồ Giăng cũng nhắc lại điều này trong (I John/I Giăng 5:3) “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài”.
‭‭

Những lời tuyên bố này sẽ làm nhiều người… không thoải mái! Trực giác cho chúng ta biết rằng bản chất của tình yêu không đơn thuần là hành động. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều cười bức minh họa về một người chồng tặng vợ bó hoa lớn dịp kỷ niệm ngày cưới, sau đó nói với cô ấy rằng anh thực hiện nghĩa vụ của mình vì anh là người chồng có trách nhiệm! Và bức minh họa khác về một người chồng hỏi: “Tôi có phải hôn chúc vợ ngủ ngon không?”. Bởi vì chúng ta luôn biết câu trả lời là “Có, nhưng không bắt buộc“!

 

Không bắt buộc

Tình yêu đối với Đức Chúa Trời về bản chất có điểm nhất quán trong “sự vâng lời của đức tin” (Romans/Rô-ma 1:5). Vậy tình yêu, đức tin và vâng lời có giống nhau? Yêu Chúa chính là yêu mến, tôn quý Đấng Christ, còn đức tin là sự trông cậy của chúng ta nơi Ngài và vâng lời là làm theo những gì Chúa phán dặn. Bản chất của mỗi cái khác nhau. Điều tồi tệ xảy ra khi chúng ta khiến chúng như nhau!


Mặc dù khác biệt, nhưng chúng không thể tách rời. Chúng ta không thể yêu mến Đấng Christ mà không tin cậy (thực hành đức tin) nơi Ngài (I Peter/I Phi-e-rơ 1:8). Chúng ta không thể tin cậy Đấng Christ mà không vâng lời Ngài (James/Gia-cơ 2:17). Vì vậy, một cách tự nhiên, chúng ta không thể yêu Đấng Christ mà lại sống trong sự bất tuân ý thức liên tục với Ngài (I John/I Giăng 1:6, Luke/Lu-ca 6:46).


Mặc lấy tình yêu

Đây là một thiết kế thanh lịch, đơn giản. Đức Chúa Trời khiến chúng ta bày tỏ tình yêu với người khác. Ngài bao phủ chúng ta để phục vụ những điều chúng ta yêu quý. Cách chúng ta yêu bản thân mình được thể hiện rõ trong cách chúng ta phục vụ bản thân cho sự tốt lành (Ephesians/Ê-phê-sô 5:29), hoặc cho sự dữ (II Timothy/II Ti-mô-thê 3:2). Cách chúng ta yêu vợ/chồng, con cái, bạn bè, Mục sư, đồng nghiệp… được nhìn thấy rõ trong cách chúng ta phục vụ hay bỏ mặc họ. Chúng ta yêu Chúa hay tiền bạc được thể hiện rõ trong cách chúng ta phục vụ hay bỏ rơi người khác (Luke/Lu-ca 16:13). Về lâu dài không thể giả tạo được nữa, rằng chúng ta đang thực sự phục vụ ai hoặc điều gì.

 

Đôi khi chúng ta có thể che giấu mình khỏi tầm mắt con người hay chính chúng ta một thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời có cách để phơi bày chúng ta ra. Đây cũng là ẩn dụ trong câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành, tất cả chúng ta đều được cho những cơ hội sống khác biệt vào những thời điểm khác nhau. Thầy tế lễ, người Lê-vi và người Sa-ma-ri đã bày tỏ tình yêu của họ bằng cách ứng phó với người bị thương (Luke/Lu-ca 10:31-35).


Đó cũng chính là câu chuyện về chàng trai trẻ giàu có trong Mark/Mác 10. Anh chàng có vẻ mù quáng về niềm tin, mặc dù nghĩ mình đã tuân theo rất nhiều điều (Mark/Mác 10:19-20), nhưng vẫn còn điều gì đó khiến linh hồn anh trĩu nặng – đó là lý do tại sao anh tìm đến Chúa Jesus. Nhưng Chúa đã nhìn thấy rõ vấn đề thực sự của anh, và câu nói khiến mọi người chú ý: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta” (Mark/Mác‬ ‭10:21‬). Rõ ràng chàng trai trẻ không thể vâng theo Chúa, vì anh yêu và tin cậy tiền bạc hơn Ngài.


Chúng ta thấy rõ điều này xuyên suốt Kinh Thánh: tình yêu đối với Đức Chúa Trời được thể hiện bằng sự vâng phục hay bất tuân với Chúa. Chúng ta thấy điều đó trong Cain/Ca-in với Abel/A-bên (Genesis/Sáng Thế Ký 4), Abraham/Áp-ra-ham với Isaac/Y-sác (Sáng Thế Ký 22), Reuben/Ru-bên cùng Bilhah/Bi-la (Sáng Thế Ký 35), Joseph/Giô-sép với vợ của Potiphar/Phô-ti-pha (Sáng Thế Ký 39), David/Đa-vít với Saul/Sau-lơ trong hang động (I Samuel/1 Sa-mu-ên 24), David với Bathsheba/Bát-sê-ba (II Samuel/2 Sa-mu-ên 11), Judas/Giu-đa với túi bạc của ông (Math/Ma-thi-ơ 26), Peter/Phi-e-rơ chối Chúa (John/Giăng 18), Peter/Phi-e-rơ trước toà công luận (Acts/Công vụ 4), Ananias/A-na-nia và Sapphira/Sa-phi-ra với sự ngưỡng mộ của mọi người (Acts/Công vụ 5) và Demas/Đê-ma với Thesalonica/ Tê-sa-lô-ni-ca (II Timothy/ 2 Ti-mô-thê 4).

 

Nhận biết tình yêu
Nơi quan trọng nhất trong Kinh Thánh chúng ta thấy: tình yêu được bày tỏ qua sự thuận phục, tin cậy chính trong Chúa: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (I John/1 Giăng‬ ‭3:16‬); “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Romans/Rô-ma‬ ‭5:8‬); “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình” (John/Giăng‬ ‭15:13‬).

 

Tình yêu vĩ đại nhất được nhìn thấy qua sự chết của Chúa Jesus trên thập tự, chính là “cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hebrew/Hê-bơ-rơ 12:2) là vui mừng trọn vẹn đời đời của chúng ta (John/Giăng 15:11) qua sự vâng phục của Ngài trong đau đớn tột cùng (Hebrew/Hê-bơ-rơ 5:8). Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài trên thân hình đẫm máu. Chúa không chỉ đơn thuần “yêu bằng lời nói mà bằng hành động và lẽ thật” (I John/1 Giăng 3:18), và “Bằng cách đó chúng ta nhận biết tình yêu”.

Image result for Love God

Làm thế nào nhận biết chúng ta có yêu Chúa? Bởi những điều chúng ta luôn làm và không làm. Chúng ta đều biết rằng mình không yêu Chúa một cách trọn vẹn. “Tất cả chúng ta đều vấp phạm theo nhiều cách” (James/Gia-cơ 3:2), “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta” (I Giăng‬ ‭1:8‬); “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật” (I Giăng‬ ‭1:6‬).

Chúng ta nhận biết tình yêu thông qua hành động, không phải ép buộc. Tất cả những người yêu Chúa sẽ khước từ những việc không vâng lời Ngài. Sự vâng phục đức tin của chúng ta ở nơi riêng tư hay công cộng là bằng chứng tình yêu của chúng ta với Đức Chúa Trời.

 

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Bạn muốn tìm hiểu về Chúa Jesus? Bạn cần điểm tựa vững bền, bất biến? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92