Dưỡng Linh Việt Nam

Bạn có phá hủy đền thờ của Chúa?

Oneway.vn – Bạn sẽ nói: tôi có phá hủy đền thờ của Chúa đâu? Một người có thể “phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời” sao? Bằng cách nào, và hậu quả của việc phá hủy đền thờ của Chúa?

Kinh Thánh chép: Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em(I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 3:17).

 

Hai con trai của thầy tế lễ A-rôn cũng từng phải chịu hình phạt nặng nề?

Trước đó, I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 3:16 khẳng định: Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao?”. Đền thờ của Đức Chúa Trời chính là thân thể của tất cả chúng ta, tất cả Cơ đốc nhân trong Hội Thánh. Chúng ta có thể “phá hủy” đền thờ của Đức Chúa Trời bằng tội lỗi và bản tính xác thịt như gian dâm, ô uế, dối trá, kiêu ngạo, mất trật tự trong Hội Thánh, giảng dạy sai trật, tín hữu hành động sai trật, lời nói không gây dựng dẫn đến sự phân rẽ trong Hội Thánh… “Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là Thánh, mà chính anh em là đền thờ”, nên hậu quả dành cho những ai làm tổn hại đến sự thánh khiết, trật tự của đền thờ là “Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ”, người ấy sẽ phải nhận sự đoán phạt nghiêm khắc từ Đức Chúa Trời.

 

Đền thờ là thánh, nghĩa là nơi biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự thánh khiết của đền thờ là bất khả xâm phạm. Trong lịch sử tuyển dân không thể quên những nhân vật do khinh lờn sự thánh khiết trong đền thờ của Đức Jehovah/Giê-hô-va nên đã chuốc lấy hình phạt nặng nề. Cụ thể như 2 con trai thầy tế lễ Aaron/A-rôn là Nadab/Na-đáp và Abihu/A-bi-hu không tuân thủ quy định của Đức Chúa Trời về việc dâng của lễ, nên đã dâng một thứ “lửa lạ” không do Ngài quy định. Hành động khinh coi thường ấy đã khiến họ phải đón nhận hình phạt là cái chết (Leviticus/Lê-vi Ký 10:1-2). Đây cũng không phải trường hợp duy nhất mà Kinh Thánh ghi lại.

 

Trong thời kỳ ân điển hiện nay, chúng ta không còn trong không khí của đền thờ thời Cựu Ước với những quy định nghiêm ngặt, nhưng cũng không vì thế mà chúng ta có quyền xem thường hoặc làm tổn hại đến sự thánh khiết về đền thờ của Đức Chúa Trời, cả đền thờ cụ thể cũng như đền thờ thân thể chúng ta. “Đức Chúa Trời sẽ phá hủy…” nhắc nhở các tín hữu thành Corithians/Cô-rinh-tô cũng như mỗi chúng ta phải luôn cẩn trọng trong cách sống, trong lời giảng dạy, e những sự bất cẩn trong lời nói, cách cư xử vô tình hoặc cố ý “phá hủy” đền thờ thánh của Đức Chúa Trời. Và như thế, chắc chắn chúng ta sẽ phải đón nhận hình phạt thật nghiêm từ chính Ngài.

 

Bạn ý thức ra sao trong việc giữ gìn sự thánh khiết cho đền thờ của Đức Chúa Trời? Hãy cầu nguyện Chúa cùng chúng tôi: “Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con sống xứng đáng vì Hội Thánh chính là đền thờ của Ngài. Xin giúp con dè giữ trong suy nghĩ, lời nói, hành vi để không làm tổn hại đến đền thánh của Chúa – là chính thân thể của chúng con. Trong Danh Chúa Jesus. Amen!”.

 

(Theo: Văn phẩm Nguồn Sống)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

 

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92