Quốc Tế

Bạn Có Muốn Đồng Đi Với Chúa?

Oneway.vn: Tôi nghe một người nói rằng họ biết một người đang “đồng đi với Chúa”. Nhưng Kinh Thánh có ý gì khi nói một người đang đồng đi với Chúa? Có cách nào để chúng ta đồng đi với Chúa không? Điều gì cản trở sự đồng đi với Chúa của chúng ta?

Hê-nóc Đồng Đi Với Chúa

Kinh Thánh nói Hê-nóc đồng đi với Chúa. Thật ra, trong Hê-bơ-rơ chương 11 nói rằng: “Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi” (Hê 11:5). Tôi để ý thấy rằng bởi đức tin Hê-nóc được cất lên để rồi không thấy sự chết. Khi Kinh Thánh nói rằng: “người ta không thấy người nữa” tức là đã có người tìm ông và họ không thể tìm thấy ông. Ấy là vì “Đức Chúa Trời đã tiếp người lên” và trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi”. Quay trở lại Sáng Thế Ký 5:22-24: “Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm sáu mươi lăm tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi”.

Bạn Có Muốn Đồng Đi Với Chúa?

Rõ ràng Hê-nóc đã đồng đi với Chúa bằng đức tin nên điều này đã làm vừa lòng Chúa đến nỗi Ngài phải nghĩ rằng: “Được lắm, Hê-nóc, lên đây với ta!” Hê-nóc là một trong số hai người (còn có Ê-li nữa) chưa thấy sự chết.

Những Câu Kinh Thánh Nói Về Sự Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời

 Rô-ma 13:13 “Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét”.

Thật rõ ràng là nếu chúng ta đang bước đi cách thành thật thì chúng ta đang bước từng bước với Chúa. Nếu có người nộp mình vào sự quá độ và say sưa, thì làm sao bước đi cùng ai được? Cũng vậy, bước đi “như giữa ban ngày” nghĩa là chúng ta không đi trong sự tối tăm vì loài người (tội nhân) ưa sự tối tăm bởi việc họ làm là xấu (Giăng 3:19) nhưng nếu chúng ta bước đi như giữa ban ngày, tức là chúng ta đang ở trong sự sáng.

Ê-phê-sô 2:10 “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo”.

Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những việc lành cho chúng ta làm theo để tôn vinh Đức Chúa Trời và những điều đó đã được định sẵn từ trước muôn đời. Những việc lành này là “vì” sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ và “chúng ta làm theo”. Nếu chúng ta làm theo những việc lành, đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn, thì chúng ta đang đồng đi với Đức Chúa Trời.

Phục Truyền 5:33 “Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được”.

Chúng ta biết rằng chúng ta phải biết yêu thương nhau và vâng theo Mười Điều Răn hết sức có thể. Khi chúng ta yêu Chúa và yêu người lân cận như chính mình, thì chúng ta đang bước đi “theo trọn đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho” chúng ta. Làm theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời là đồng đi với Ngài, đây là điều tốt vì kết quả là: “để các ngươi được sống, hưởng phước, và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được”.

II Cô-rinh-tô 5:7 chép rằng: “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy”.

 Nói thì dễ lắm, nhưng lại rất khó làm. Bước đi bằng con mắt đức tin giống như tin cậy Chúa cho dù đôi mắt vật lý của chúng ta đang nhìn thấy gì đi nữa… hay ngay cả tâm trí cũng muốn nói gì đó với chúng ta. Khi chúng ta bước đi bằng đức tin mà không tin cậy nơi chính đôi mắt của mình, thì chúng ta nói rằng: “Chúa ơi, con tin cậy Ngài cho dù con không biết mình đang đi đâu”. Khi chúng ta bước đi bằng đức tin, chúng ta đồng đi với Đức Chúa Trời. Thật không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời nếu chúng ta không bày tỏ lòng tin cậy nơi Ngài. Trong Hê-bơ-rơ 11:6 nói rằng: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài”. Đức tin đó là tin rằng Ngài có điều tốt nhất cho chúng ta ở trong tâm trí mình và tin rằng “Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài”.

Bạn Có Muốn Đồng Đi Với Chúa?

Kết luận

Tôi tin rằng khi chúng ta đồng đi với Chúa, chúng ta không đang đi trước Ngài, mà là đi trong ý muốn đã được Ngài bày tỏ và đến nơi mà Ngài muốn. Đồng đi với Chúa cũng có nghĩa là chúng ta không đi sau Ngài hay không có ý muốn của Ngài. Đồng đi với Chúa có nghĩa là chúng ta cùng bước chung với Ngài, chúng ta có những bước ngoặc đúng đắn, hướng về nơi phải đến, làm như vậy chúng ta sẽ dễ dàng thông công với Ngài. Điều này làm cho A-mốt 3:3 trở nên ý nghĩa hơn khi nói rằng: “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?

Dịch: Thiên Ân.

Nguồn: Blog Christian Post.

*Jack Wellman là một Mục sư và là Chủ Bút của What Christians Want to Know với sứ mạng là để trang bị, khích lệ và tiếp sức cho các Cơ Đốc nhân cũng như vạch ra những câu hỏi mỗi ngày trong hành trình bước đi với Chúa và Kinh Thánh của Cơ Đốc nhân.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92