Dưỡng Linh Giáo Dục

Bạn có thể hiện sự bất đồng của mình trên mạng xã hội giống như người ngoại?

Oneway.vn – Chúng ta sống trong một xã hội bị phân cực và chia rẽ cao độ khi nói đến chính trị, tôn giáo, chủng tộc, và giới tính.  Và có lẽ đặc biệt trong thế giới truyền thông xã hội ngày nay, chúng ta ngay lập tức đưa ra các nhận định về một con người dựa trên một bài báo được chia sẻ, một dòng trên Facebook, một bức ảnh được đăng hay một trạng thái được cập nhật.

Tất cả chúng ta đều bị rơi vào cái bẫy đưa ra nhận định không tốt về những người khác bằng cách gắn mác cho họ là “tự do” hay “bảo thủ,” “tiến bộ” hay “truyền thống.”, “tự sướng” hay “sống ảo”.  Những nhận định của chúng ta dẫn đến các cuộc tranh luận sôi nổi (hay vô ích) trên mạng xã hội, thường là với những người mà chúng ta chưa bao giờ gặp.  Một số khác chọn im lặng và tách ra vì sự ồn ào gây khó chịu và phân rẽ.

Cuộc sống hiện tại và những nhận định bất đồng qua các trang mạng xã hội là một sự khác biệt lớn

Nhưng Cơ Đốc nhân phải phản ứng thế nào trong một xã hội có tranh cãi và chia rẽ? Phao-lô đã đối mặt với hoàn cảnh tương tự khi viết thư cho một người con trong đức tin tên là Tít, sống trên đảo Cơ-rết, nơi nổi tiếng với đời sống nổi loạn, tham lam, dối trá, vô luân, biếng nhác và phóng túng (Tít 1: 10-16). Vì Phao-lô biết có một số hội thánh được lập ở đó, nên ông nhắc nhở Tít hướng dẫn các Cơ Đốc nhân sống một cách khác biệt, và tách mình ra khỏi những con người thù địch và trụy lạc.

Đầu tiên, Phao-lô nhắc nhở Cơ Đốc nhân hãy trở thành những công dân gương mẫu về thái độ và sự vâng phục với chính quyền (Tít 3: 1).  Có những lúc và thời kỳ chúng ta phải bất tuân chính quyền khi họ đi ngược lại với sự vâng phục của chúng ta với Đức Chúa Trời (Công-vụ 5:29). Chúng ta không bao giờ được trung thành tuyệt đôí và mù quáng với chính quyền vì lòng trung thành đầu tiên phải được dành riêng cho vua Giê-xu.

Tuy nhiên, về cơ bản, Cơ Đốc nhân phải tôn trọng chính quyền vì thẩm quyền của nhà nước là do Chúa ban cho – dù chúng ta có thích một ứng viên chính trị nào đó hay không (Rô-ma 13:1-7).  Đặc trưng trong cách sống của chúng ta không phải là nổi loạn và lộn lạo, mà là vâng lời và thuận phục  theo ý Chúa.

Cơ Đốc nhân không chỉ phải là công dân gương mẫu xuất sắc, tôn cao Đấng Christ, mà còn phải “sẵn sàng làm mọi việc tốt,  đừng nói xấu ai, đừng tranh chấp, nhưng hãy khiêm tốn, bày tỏ cách cư xử nhã nhặn với mọi người.” ( Tít 3: 1-2). Cơ Đốc nhân nên sốt sắng và hăng hái nhất khi làm việc tốt cho người khác, vì chúng ta đã kinh nghiệm những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình (Tít 2: 11-15). Cơ Đốc nhân “đừng nói xấu ai” bằng cách tránh những tranh chấp (từ gốc là “lăng mạ”) và nói một người hay một ứng cử viên chính trị như ma quỷ khi chúng ta không đồng ý với người đó (dù nói trên trực tuyến hay nói riêng).

Chúng ta được gọi là tác nhân ân điển, tránh những cuộc cãi cọ rầy rà và vô tận, vì chúng thường dẫn tới những tranh luận vô ích và gây tổn thương không cần thiết.  Chúng ta nên “bày tỏ cách cư xử nhã nhặn với mọi người,” không phải bằng cách chê bai họ, mà bằng cách bày tỏ cho họ “đức khiêm nhu và mềm mại của Ðấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 10:1)

Hãy nhớ quá khứ của mình

Điều gì cho chúng ta động lực để sống như thế? Phao-lô nhắc nhở Cơ Đốc nhân rằng cách sống khác biệt của chúng ta trong một xã hội thù địch cần phải bắt đầu bằng việc nhớ mình đã từng sống như thế nào (Tít 3:3)

Nói cách khác, đã từng có thời chúng ta sống như thể Chúa không hề tồn tại, nổi loạn chống lại quy luật khoan dung của Ngài, bị lừa dối, làm nô lệ cho những ham muốn làm tổn hại những người khác, và sống như thể chúng ta xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp, nhưng lại khinh rẻ lợi ích của người khác.  Tấm lòng tội lỗi dẫn đến một cuộc đời hận thù khi có người ngăn chúng ta làm điều mình muốn.  Cơ Đốc nhân không nên phản ứng với thái độ lỗ mãng hay lời nói cục cằn, vì chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi đó – và vì chúng ta biết rằng nếu làm vậy, chúng ta vẫn chưa với tay tới lòng bao dung.

Hãy nhớ quá khứ tối tăm và vô vọng của chúng ta để nhắc nhở bản thân phải khiêm nhường và cư xử nhã nhặn với người mà chúng ta bất đồng quan điểm.

Hãy nhớ sự cứu rỗi của mình

Cuối cùng, chìa khóa để sống khác biệt trong xã hội chính là ôn lại vẻ đẹp và sự uy nghi trong sự cứu rỗi của chúng ta.  Lòng tốt và lòng nhân ái (từ gốc là “tình yêu nhân loại”) có trong con người Đức Chúa Giê-xu Christ đã thúc đẩy cách yêu thương này (Tít 3: 4).

Đức Chúa Trời cứu chúng ta “không vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài, ” (Tít 3: 5). Ngài không cứu chúng ta vì đảng chính trị mà chúng ta theo, hay hoạt động chính trị của chúng ta, hay ngay cả đời sống chính trực của chúng ta.  Chính lòng khoan nhân và thương xót của Chúa đã cứu và sau đó biến chúng ta thành người sống và yêu thương, và bất đồng một cách khác biệt – chỉ qua sự bắt đầu thiêng liêng của Đức Chúa Trời  Đấng kiên nhẫn, sự rửa tội tái sinh, sự đổi mới của Thánh Linh , và sự chết thay của Đấng Cứu Rỗi.

Nếu đời sống của chúng ta làm chứng bằng mọi cách dù lớn hay nhỏ cho vẻ đẹp đáng kinh ngạc của sự cứu rỗi, thì chúng ta sẽ bắt đầu chiếu sáng cho sự thù nghịch và cuộc đối thoại lộn lạo trong thời đại này (Tít 3:4-8).

Vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể cho thế giới thấy con đường tốt đẹp hơn.

Người dịch:  CTV

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92