Dưỡng Linh Quốc Tế

Bạn cảm thấy mình… vô dụng?

Oneway.vn – Cảm giác “bất tài, vô dụng” hết sức nguy hiểm. Nó không chỉ làm tê liệt cuộc sống Cơ đốc nhân, mà còn lấy đi khả năng biết ơn Chúa, cản trở những lời chứng tốt và khiến chúng ta chìm vào mặc cảm, tự ti, tội lỗi…

Chính vì thế, bạn cần chiến đấu chống lại cảm giác này nếu nó xuất hiện, tấn công bạn. Đừng để nó quấn chặt lấy bạn, rủa sả bạn. Hãy nhận biết rằng điều này không đến từ Chúa, mà đến từ ma quỷ.

 

“Mình thật vô dụng…”

Chúng ta thường cảm thấy mình bất tài, vô dụng và nản lòng mỗi khi thất bại:

  • Chúng ta “đã cố gắng hết sức” nhưng không được như ý muốn.
  • Chúng ta cố gắng khắc phục hậu quả, nhưng cuối cùng lại làm hỏng thêm.
  • Chúng ta nỗ lực đạt được điều gì đó, nhưng rồi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích.

Chúng ta cần biết mình có giá trị như thế nào đối với Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo dựng chúng ta “theo hình ảnh Ngài”, và Ngài rất coi trọng chúng ta. Chúng ta hãy xem Chúa yêu thương và quý trọng mình như thế nào: Ngài đã sai Chúa Jesus, Con Một yêu dấu của Ngài đến chết thay để chúng ta – những người tin Ngài – sẽ được cứu rỗi, được sống, được hòa giải, được công nhận trước Đức Chúa Trời.

Đó chính là giá trị của chúng ta. Cho dù chúng ta thất bại bao nhiêu lần, xa cách Đấng Christ đến thế nào và bất kể chúng ta xấu xa đến đâu, sự thật vẫn y  nguyên: Chúa yêu chúng ta! “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Romans/Rô-ma 5:8).

Bởi tình yêu của Chúa, chúng ta có giá trị. Vì huyết của Đấng Christ đã đổ ra cho chúng ta, nên chúng ta không thể, không vô dụng, vô ích trước mắt Chúa. Cần ý thức rằng trong Chúa, chúng ta rất quý giá và quan trọng.

Giá trị của chúng ta trong chính Chúa

Khi cảm thấy vô dụng, thấy cuộc sống không giá trị, hãy xem những Lẽ Thật Kinh Thánh sau, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy giá trị của chính mình trong Chúa.

  • Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,  là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (John/Giăng 1:12-13).
  • Trong Đấng Christ, chúng ta đắc thắng: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ephessians/Ê-phê-sô 2:8-10)
  • Chúng ta là sứ giả của Chúa để mang thông điệp từ Đấng Christ: “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:20-21); “Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển” (Colossians/Cô-lô-se 1:27).

Hoàng Ngọc dịch

(Nguồn: christiantoday.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92