Dưỡng Linh

Dưỡng Linh
Bí quyết sống thọ: Cầu nguyện!

Chúa nhắc bạn đừng lo lắng: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phillipians/Phi-líp 4:6).

Dưỡng Linh Quốc Tế
Chúa dẫn chúng ta vào cơn bão

Ngay sau khi Chúa chịu báp tem. Đức Thánh Linh dẫn Ngài vào sa mạc để chịu cám dỗ 40 ngày đêm. Chính Đức Chúa Trời chứ không phải ma quỷ dẫn Đức Chúa Jesus vào sa mạc. Đức Chúa Trời biết con Ngài sẽ chịu thử thách cam go, nhưng Ngài vẫn dẫn Con Ngài đến đó cho một mục đích. Và nguyên tắc là Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn chúng ta vào cơn bão mà Ngài không ban cho quyền năng để chiến thắng. Hãy đóng ấn lẽ thật đời đời này lòng bạn, vì điều này sẽ làm bạn mạnh mẽ khi đối diện nghịch cảnh.

Dưỡng Linh Quốc Tế Việt Nam
Đau khổ giúp tôi hướng tới Thiên Đàng

“Francie, sắp xếp copy bức thư này giúp tôi”. Tôi nói với thư ký mà không ngước khỏi bàn. “Và...” - tôi thở dài: “Làm ơn kéo cái sofa ra lần nữa, được không?”; “Chị nghiêm túc chứ? Một lần nữa sao?”

Dưỡng Linh Quốc Tế Việt Nam
Nếu không sử dụng khả năng mình, bạn sẽ bị lừa dối

Kinh Thánh chép: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1 Peter/I Phi-e-rơ 4:10). Khi chúng ta sử dụng khả năng mình để giúp đỡ người khác thì Chúa được tôn cao.

Dưỡng Linh Quốc Tế
Giúp con trẻ hiểu đúng về Giáng Sinh

Ngày nay, sự phong phú của đồ trang trí lộng lẫy, đèn màu rực rỡ cùng doanh thu bán hàng hấp dẫn khiến chúng ta dễ chệch hướng khỏi ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh. Tuy nhiên, Giáng Sinh ý nghĩa hơn vẻ hào nhoáng nhất thời hay tặng phẩm vật chất