Đạo Trời

Dưỡng Linh Đạo Trời
Tại sao “người tốt” lại xuống Địa ngục?

Một người chưa bao giờ nghe Phúc âm có được lên Thiên đàng? Tại sao những "người tốt" vẫn phải xuống Địa ngục? Trong Ngày Phán xét bạn sẽ đối mặt với tội lỗi của mình ra sao nếu ngay bây giờ bạn không chịu ăn năn và từ bỏ?