Dưỡng Linh

Dưỡng Linh
Lẽ thật về ân điển ít được biết đến

Một khảo sát được thực hiện với hàng ngàn Cơ đốc nhân khắp nước Mỹ. Những người được khảo sát là tín hữu được tái sinh, tin Kinh Thánh và đến từ nhiều Hội Thánh khác nhau. Đây là câu được hỏi trong cuộc khảo sát: “Hãy đưa ra 4 định nghĩa về ân điển của Chúa?”. Đa số trả lời đó là sự cứu rỗi, là món quà mà con người không có công trạng nào, là sự tha tội.