Tin Vắn Việt Nam

Bắc Kạn: Bồi linh “Sống Yêu Thương” dành cho phụ nữ

Trong 2 ngày 8 – 9/6/2017, Ủy ban Phụ nữ Tổng hội tổ chức chương trình bồi linh cho 119 quý bà, quý cô là trưởng phó ban phụ nữ trong toàn thành phố Bắc Kạn, Đông Bắc Bộ, Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Với mong muốn giúp các quý bà, quý cô trong Hội Thánh thực hành sống đời sống bày tỏ tình yêu của Chúa Jesus với nhau và với cộng đồng, từ đó hình thành nếp sống đạo trong con cái Chúa. Ủy ban Phụ nữ Tổng hội Hội thánh Tin Lành miền Bắc Việt Nam tổ chức chương trình bồi linh với chủ đề “Sống Yêu Thương”, trên tinh thần Kinh Thánh, sách Tin Lành John/Giăng 13:34 “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy”.

Tạ ơn Chúa, chương trình đã khích lệ nhiều quý bà, quý cô hứa nguyện với Chúa bồi dưỡng đời sống đức tin mạnh mẽ và động lực bày tỏ tình yêu đối với cộng đồng Cơ đốc nhân, trên hết là cộng đồng người chưa biết Chúa, chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus.

(Nguồn: tinlanhmienbac.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92