Quốc Tế

Ba Cách Để Nhận Biết Một “Cánh Cửa Mở” Từ Chúa

Oneway.vn: Một cơ hội xuất hiện, và nó trông có vẻ hấp dẫn, nhưng không có nghĩa điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Và cũng như vậy, chỉ vì một cánh cửa mở trông có vẻ không chắc chắn, nhưng không có nghĩa là bạn không nên bước qua nó.

Chìa khóa ở đây là biết cách phân biệt cơ hội nào là cánh cửa được Chúa mở ra. Tôi không muốn bỏ lỡ những cánh cửa mở vì sợ phải đi qua chúng. Nhưng tôi cũng không muốn nắm lấy mọi cơ hội và mặc định đó là từ Chúa và được Ngài ban phước.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với một người bạn, chúng tôi đã nói về đức tin và sự khích lệ để bước qua cánh cửa mà Chúa mở, kể cả khi chúng ta không hoàn toàn chắc chắn điều gì ở bên kia cánh cửa đó.  Nhưng làm sao bạn biết Chúa là người mở cánh cửa đó? Kinh Thánh đưa ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết đâu là “cánh cửa mở” hay cơ hội đến từ Đức Chúa Trời:

Ba Cách Để Nhận Biết Một “Cánh Cửa Mở” Từ Chúa

  1. Cánh cửa Chúa mở ra sẽ không bao giờ mâu thuẫn với Lời của Ngài

Nhiều Cơ Đốc nhân thấy các cơ hội kiếm tiền như là cánh cửa được mở từ Chúa, mặc dù cơ hội đó đồng nghĩa với có một công việc khiến họ không thể nhóm lại với Hội Thánh. Tuy nhiên, lời Chúa cho chúng ta biết rằng đừng bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng (Hê-bơ-rơ 10:25). Vài cô gái nói với tôi rằng họ tin Chúa mở cánh cửa hẹn hò cho họ, dù đó có nghĩa là họ ở trong hoàn cảnh “mang ách chung” với người không tin Chúa, điều mà Kinh Thánh cấm cản (2 Cô-rinh-tô 6:14). Đức Chúa Trời sẽ không đưa bạn đến với cơ hội nào đối nghịch với điều Ngài đã phán rõ ràng trong Thánh Kinh. Chúa cũng không mở cánh cửa nào bắt buộc phải có thỏa hiệp hay sự bất tuân.  Vì con người dễ sa vào tội lỗi, nên chúng ta luôn tìm cách hiểu mạng lệnh của Chúa theo hoàn cảnh của mình, nhưng đó không phải là cách Chúa hành động. Nếu có bất kì sự thỏa hiệp dù theo cách nào đi nữa, hoặc chúng ta phải bẻ cong Kinh Thánh để biện minh cho việc “cửa mở,” thì đó không phải là cánh cửa mà Đức Chúa Trời đang mở cho chúng ta. Tôi sẽ gọi bất cứ điều gì mâu thuẫn với Lời của Ngài là cám dỗ, hơn là cánh cửa mở từ Chúa. Và Lời của Ngài nói rõ rằng Ngài không cám dỗ chúng ta (Gia-cơ 1:13-14)

  1. Cánh cửa Chúa mở ra sẽ kèm theo sự chắc chắn

Trong Ma-thi-ơ 18:15-16, Chúa Giê-xu đưa ra các chỉ dẫn để đương đầu với tội lỗi giữa các tín hữu, “Nhưng nếu người ấy không chịu nghe ngươi, hãy mời một hay hai người nữa đi với ngươi, để mọi lời nói ra sẽ được hai hay ba người làm chứng xác nhận.” Tôi tin rằng chúng ta có thể áp dụng điều này khi Chúa xác nhận điều gì đó trong Lời của Ngài. Chúa thường sẽ xác nhận hay thiết lập một vấn đề bởi “hai hoặc ba lời chứng,” dù đó là các câu Kinh Thánh, lời khuyên từ một Mục sư hoặc người được kính trọng có nền tảng Kinh Thánh vững chắc, hoặc hoàn cảnh không cần thỏa hiệp mà vẫn không ngừng xuất hiện. Qua lời cầu nguyện, sự sáng suốt và tìm kiếm lời khuyên thánh sạch, thì bạn sẽ biết liệu “cửa mở” và sự xác nhận có thực sự đến từ Chúa không.

  1. Cánh cửa Chúa mở ra sẽ đòi hỏi bạn nương cậy nơi Ngài

Chúa sẽ không ban cho chúng ta điều gì đó khiến chúng ta xa lạ với Ngài hay khiến chúng ta tin rằng mình không cần Ngài nữa. Chúa là Đức Chúa Trời của sự tương giao, và Chúa luôn muốn Ngài là ưu tiên số một trong đời sống của chúng ta (Ma-thi-ơ 6:33). Vậy, nếu bạn nói rằng: “Tôi không thể làm điều này trừ khi Chúa đi trước tôi,” hay “tôi có thể làm điều này, nhưng chỉ khi nào có sự giúp đỡ và dẫn dắt từ Chúa.” Tôi sẽ nói, theo kinh nghiệm của mình, đây giống như điều Chúa kêu gọi bạn làm. Hê-bơ-rơ 11:6 nói, “không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.”  Nhiều khi một “cánh cửa mở” từ Chúa là điều cho phép đức tin của chúng ta lớn lên và mạnh mẽ. Sau tất cả, mục đích của Chúa cho chúng ta chính là: lớn lên trong đức tin và ngày càng trở nên giống Đấng Christ.

Hãy lấy cơ hội hay “cánh cửa mở” trình lên cho Chúa và hỏi sự xác nhận của Ngài – qua lời Chúa và lời khuyên thánh sạch từ người khác – và sự bình an của Ngài trong quyết định của bạn. Khi đó, bạn có thể bảo đảm rằng mình không chỉ chọn ngẫu nhiên một cánh cửa, nhưng bạn đang cẩn thận đi qua những cánh cửa mà Ngài muốn bạn bước qua.

Dịch: CTV.

Nguồn: Christianity.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92