Dưỡng Linh Quốc Tế

Ai sẽ được giàu có, vinh hiển?

Oneway.vn – “Xin chào mục sư John! Tôi là Cristina, từ nước Ý. Tôi đánh giá cao việc DesiringGod.org cung cấp miễn phí những bài viết tuyệt vời. Ngợi khen Chúa! Tôi đặc biệt đánh giá cao sự công bằng và thành thực của trang khi giải quyết các câu hỏi, cũng như quan điểm về bất kỳ vấn đề nào trong Kinh Thánh”.

“Một cách cá nhân, tôi vật lộn với việc giải thích Ephesians/Ê-phê-sô 1:18: ‘Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao’. Cụ thể đó là những gì Chúa sẽ thừa hưởng từ chúng ta, các thánh đồ, hay về những gì chúng ta – những người nghèo, những kẻ trắng tay – được kế thừa? Có phải chúng ta đang kế thừa Ngài? Di sản đó là gì và ai là người thừa kế?”

Mục sư John: – Vâng! Cristina, không chỉ mình bạn với nỗi niềm này, tôi cũng đã đấu tranh với Ephesians/Ê-phê-sô 1:18, vì trong bản tiếng Anh không rõ nghĩa lắm, và trong tiếng Greek/Hy Lạp cũng không rõ ràng. Chúng ta hãy cùng xem 15 câu đầu tiên của Ephesians/Ê-phê-sô nhé.

Bối cảnh

Paul/Phao-lô trình bày công trình cứu rỗi tuyệt vời của Chúa từ vĩnh cữu đến vĩnh cữu. Sau đó trong Ephesians/Ê-phê-sô 1:16 ông chuyển từ thần học sang cầu nguyện. Đó là một ví dụ hay về cách chúng ta cần cả thần học, câu 1-15, sau đó là sự soi sáng thiêng liêng trong các câu 16-23 – một ví dụ tuyệt vời về cách nhìn và thưởng thức vinh quang Chúa.

Chúng ta hãy bắt đầu từ Ephesians/Ê-phê-sô 1:17: “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho an hem, để nhận biết Ngàinguyện rằng Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, có thể ban cho bạn thần trí khôn ngoan và sự mặc khải trong sự hiểu biết của Ngài, với đôi mắt của trái tim bạn được soi sáng , mà bạn có thể biết”. Sau đó ông đề cập đến 3 điều, và câu hỏi nằm ở điều thứ 2.

1- “Điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào”, nghĩa đen: “điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là gì”.

2 – “Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là sao”.

3- “Quyền vô hạn của Ngài đối với người có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình”.

Câu hỏi của Cristina: Cụm từ “sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ” là gì? Nghĩa là Chúa kế thừa chúng ta, các thánh đồ, hay chúng ta sẽ được hưởng di sản nào từ Chúa? Tôi nghĩ cách giải thích chính xác là câu 2. Cụ thể gia sản thừa hưởng được ban cho bởi Đức Chúa Trời, ở trong hoặc giữa vòng các thánh đồ. Chúng ta nhận nó vào lòng. Tôi không nghĩ Paul có ý Đức Chúa Trời nhận chúng ta như một gia tài. Có ít nhất 4 lý do.

1/ Di sản của chúng ta

Trước hết, Paul cầu nguyện cho các thánh đồ có “đôi mắt của trái tim” giác ngộ để nắm bắt uy nghi, vinh quang, giàu có và những điều chúng ta đang thắc mắc. Ngay trước khi cầu nguyện, chúng ta cần đọc: “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài” (Ephesians/Ê-phê-sô 1:13-14).

Vì vậy, sự ám chỉ đến gia sản kế thừa không phải Chúa sẽ nhận, nhưng Ngài ban cho chúng ta vì vinh quang Ngài. Nó rất tự nhiên vì đó là những gì Paul cầu nguyện, rằng chúng ta sẽ nhận được di sản đó.

2/ Sự giàu có không thể đo lường

Lý do thứ 2 để nghĩ rằng Chúa ban di sản thừa kế chứ không phải nhận.
Nếu chỉ nhìn vào những gì sau đó như một sự trợ giúp, tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy nó trong Ephesians/Ê-phê-sô 2:6-7. “Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ”.

Vì vậy, điều ông gọi “sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài” trong Ephesians/Ê-phê-sô 1:18, tôi nghĩ ông mô tả trong 2:6-7 như sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài đối với chúng ta. Nói cách khác, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển là điều Ngài ban cho chúng ta chứ không phải những gì Ngài nhận được.

3/ Công việc Ngài

Thứ 3, nếu tập trung vào 3 thực tế cụ thể mà Paul muốn chúng ta nhìn thấy bằng “mắt của trái tim”, nắm bắt một cách sâu sắc, hóa ra ông sử dụng cùng 1 từ khi chúng đến từ Chúa hoặc hướng về Chúa. Ví dụ ông muốn chúng ta nhìn thấy sự trông cậy vào sự kêu gọi của Ngài, cơ nghiệp vinh hiển Ngài, và thứ 3, quyền vô hạn Ngài – một mức độ đối xứng đáng kể. Tôi nghĩ sẽ rất kỳ lạ nếu sửa đổi của ông có ý nghĩa khác liên quan đến di sản kế thừa hơn liên quan đến sự kêu gọi và năng quyền. Đó là lời kêu gọi theo ý nghĩa mà Ngài đưa ra. Đó là năng quyền Ngài theo ý nghĩa mà Ngài có và ban cho. Đó là di sản Ngài theo ý nghĩa mà Ngài mang đến cho chúng ta.

Cuối cùng, nếu bạn nghiên cứu từ ngữ, tìm kiếm tất cả những nơi Paul sử dụng từ inheritance hay inherit hay heir (thừa hưởng, kế thừa, thừa kế), bạn sẽ thấy chúng
không bao giờ đề cập đến việc Chúa thừa hưởng, Chúa nhận thừa kế, hoặc người thừa kế của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, tôi kết luận rằng Paul trong Ephesians/Ê-phê-sô 1:18 đang nói đến sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển mà Chúa dành cho các thánh đồ. Bấy giờ, dĩ nhiên, không sai khi Hội Thánh là của cải qúy báu của Chúa và Ngài sẽ vui mừng về chúng ta. Thật vậy, kinh nghiệm kỳ diệu đó có thể là một phần của di sản mà Ngài dành cho chúng ta. Nhưng trọng tâm của Ephesians/Ê-phê-sô 1:18 chính là điều mà chúng ta sẽ thừa hưởng, không phải điều Chúa sẽ kế thừa.

Diệu Trang dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92