Dưỡng Linh Quốc Tế

Ai ngủ ít hơn Chúa Jesus?

Oneway.vn – “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật” (John/Giăng 1:14). Chúa Jesus Giáng Sinh làm người – cả thân thể, trái tim, tâm trí và ý chí – nên Ngài cũng cần ngủ – không phải một hay hai ngày, nhưng mỗi ngày. Tuy nhiên…

Trong hơn 30 năm trên đất, Ngài có thể dành một phần ba thời gian để ngủ. Không chỉ ăn uống, làm việc… như chúng ta, Ngài cũng mệt mỏi “Nhân đi đàng mỏi mệt, Đức Chúa Jesus ngồi gần bên giếng” (John/Giăng 4:6). Vì là con người, nên Ngài cũng biết mệt. Đó là nhu cầu tự nhiên của một con người.

Nhưng luôn có khác biệt giữa nhu cầu đơn thuần và việc ngủ “đương khi có cơn bão lớn” – cả 3 sách Matthew/Ma-thi-ơ; Mark/Mác và Luke/Lu-ca đều kể câu chuyện Chúa Jesus ngủ trên thuyền. “Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ” (Mark/Mác 4:37-38). “Sóng tạt vào thuyền”. Câu chuyện không chỉ chứng minh Chúa Jesus đã mệt mỏi thế nào, nhưng còn cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Ngài. Bằng tấm lòng nhẹ nhàng, Chúa giao phó mọi sự cho Cha và hưởng thụ giấc ngủ. Chúng ta có thể nói: “Không ai có thể ngủ như Ngài!”

Tin tưởng nơi Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta với một phần ba cuộc đời như thế. Ngưng mọi suy nghĩ, công việc, cảm xúc. Đó là lời nhắc nhở chúng ta hàng đêm về sự yếu đuối và hạn chế của mình. Chúng ta là tạo vật, không phải Đấng Tạo Hóa. Và giấc ngủ đang kể cho chúng ta nghe về những điều sâu nhiệm mỗi đêm.

Giấc ngủ là điều đòi hỏi đức tin của chúng ta. Khi chúng ta nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ, chúng ta rất dễ bị làm hại – như David/Đa-vít trước mặt Saul/Sau-lơ, và Samson/Sam-sôn trước Delilah/Đa-li-la. Chúa Jesus tin cậy vào các môn đồ và thiếp đi trong sự hiện diện của họ, nhưng Ngài cũng phó thác cho Cha Quyền Năng trong sự chăm sóc và đáp ứng nhu cầu thiết yếu. “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an”; Đức Chúa Trời đã xức dầu cho tôi, “Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” (Psalm/Thi-thiên 4:8).

Còn Đức Chúa Trời “Không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ” (Psalm/Thi-thiên 121:4) cho đến khi Ngài đến thế gian. Vậy giấc ngủ của chúng ta là thiêng liêng, khi Con Người cũng ngủ. Nó cho thấy sự bình an trong linh hồn Chúa Jesus khi Ngài ngủ cả trong cơn bão.

Chúa thánh hóa giấc ngủ

Kinh Thánh tuyên bố về giấc ngủ qua Vua Solomon trong Psalm/Thi-thiên 127:2 “Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy”.

Đức Chúa Trời ban cho giấc ngủ để thể hiện tình yêu của Ngài, nhưng chúng ta lại coi đó là điều bất tiện và để công việc thống trị thời gian đó – ngủ 8 tiếng/ngày – đó là món quà vô giá.

Cuộc sống cùng những thăng trầm, nhưng đừng nghi ngờ, mọi thứ có lý do của nó – có những ngày dậy sớm, ngủ trễ – nhưng Chúa không thiết lập để chúng ta chong đèn cả đêm. Chúa không ý để chúng ta luôn trong ‘chế độ hoạt động’ để cảm thấy mình có ích. Nhưng Ngài muốn chúng ta nhận biết quyền năng luôn hiện diện trên các tạo vật, che chở sự yếu đuối của con người và Giáng Sinh để làm gương cho chúng ta – mỗi ngày đều nằm xuống, nhắm mắt lại, giao phó cả thế giới ngoài kia và cả thế giới của riêng chúng ta cho Cha trên trời.

Ngủ là lúc chúng ta tập tành trong quyền năng thiên thượng mà chúng ta không có. Mỗi đêm là một cơ hội để “yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (Psalm/Thi-thiên 46:10).

Thức trắng
Bên cạnh sự thiêng liêng của giấc ngủ, chúng ta cũng học được một bài học khác từ Chúa Jesus. Giấc ngủ không chỉ là một món quà thiêng liêng, đáng trân trọng, mà còn là điều tốt đẹp để hy sinh những khi cần, trong tình yêu Chúa. Chúa Jesus không chỉ chấp nhận giới hạn của con người về giấc ngủ, nhưng Ngài cũng sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ đúng lúc cho những điều cao cả hơn.

Chúng ta biết có 2 câu chuyện khi Chúa Jesus không ngủ, bỏ qua nhu cầu tự nhiên của mình, khi Ngài có điều cần cân nhắc, trăn trở. Câu chuyện đầu tiên là khi Ngài chọn các sứ đồ: “Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người gọi là sứ đồ” (Luke/Luca 6:12-13).

Một quyết định to lớn trước mặt Ngài: Mười hai người đàn ông sẽ  ra đi để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời trong thế gian? Ai sẽ “ở cùng Ngài” (Mark/Mác 3:14), đại diện cho Ngài để ra đi? Những người đàn ông “bình thường, ít học” này một ngày sẽ khiến những người đứng đầu ngạc nhiên vì “lại nhận biết họ từng ở với Đức Chúa Jesus” (Acts/Công-vụ 4:13). Là những người đàn ông chúng ta vẫn được đọc sau 2.000 năm như những người phát ngôn của Chúa trong giao ước mới? Đây là một quyết định quan trọng, và đức tin nơi Cha đã đưa dẫn Ngài, không phải vì ngủ, nhưng vì cầu nguyện thâu đêm.

Câu chuyện thứ hai, trước ngày đã định, đêm khuya trong vườn Gethsemane/Ghết-sê-ma-nê. Không còn nghi ngờ khi Chúa và những môn đồ sẽ bị bắt bớ. Ngài khuyến khích họ hãy tỉnh táo và chuẩn bị cho mình trong lời cầu nguyện, e rằng “tâm thần thì muốn lắm, còn xác thịt thì yếu đuối” (Matthew/Ma-thi-ơ 26:41). Và Chúa Jesus biết chắc điều sắp xảy đến. Ngài không ngủ, nhưng vững lòng và dọn linh hồn mình trong lời cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên” (Matthew/Ma-thi-ơ 26:42).

 

Chúa hy sinh giấc ngủ của Ngài
Cho đến hôm nay trong cuộc sống của Cơ đốc nhân. Chúa Jesus không chỉ cho thấy sự thiêng liêng của giấc ngủ, mà còn làm gương cho chúng ta trong sự hy sinh lợi ích của mình. Lúc cần thiết, Ngài sẵn sàng từ chối nhu cầu tự nhiên để dành thời gian cho những quyết định quan trọng. Giấc ngủ không phải Đức Chúa Trời. Ngài không quỳ xuống ngủ mà đến với Cha – không còn là giấc ngủ như thường lệ, nhưng là hành động của đức tin, lệ thuộc vào Đức Chúa Trời trong tình yêu Ngài.

Ngày nay, hầu hết các buổi tối Ngài luôn nhắc nhở chúng ta bằng Thánh Linh Ngài, “Hãy đi tẻ ra… và nghỉ ngơi một chút” (Mark/Mác 6:31). Nhưng tất cả những gì Ngài nói không chỉ như vậy. Đôi khi Thánh Linh Ngài đến và kêu gọi sự phục vụ trong tình yêu, “Các con vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao?” (Matthew/Ma-thi-ơ 26:45). Đôi khi chúng ta cần từ bỏ món quà tự nhiên của sự nghỉ ngơi để quan tâm đến những vấn đề quan trọng hơn, như việc con đói, con bệnh, hay nhu cầu của anh em.
Bước đi bởi đức tin giúp Cơ đốc nhân biết phân định giữa nhu cầu tự nhiên hàng ngày và việc từ chối nó.

Tôi không phải giấc ngủ cũng không phải Thượng Đế
Kết luận về giấc ngủ qua cuộc đời Chúa Jesus cho chúng ta 2 hướng nhìn: giấc ngủ là điều thiêng liêng và hãy hy sinh nó khi người khác cần giúp đỡ. Trong tình yêu Chúa, chúng ta phải bước đi trong đức tin, từ bỏ quyền kiểm soát của bản thân, nhắm mắt lại và ngủ. Cũng có nghĩa bước đi trong đức tin để đáp ứng nhu cầu người khác, khi yêu thương gọi mời và sẵn sàng từ bỏ nhu cầu cá nhân.

Ngủ, trong vinh quang của Đức Chúa Trời không đơn giản là làm cho đủ. Nhưng trong thế giới đầy tội lỗi đòi hỏi chúng ta phải nhận định tình hình và đi theo sự dẫn dắt từ Thánh Linh. Thường có nghĩa là “dừng lại” đúng giờ, tắt TV, bỏ điện thoại và nói: “Cha ơi, bây giờ con tự do trong giấc ngủ. Ngài là toàn năng, không phải con. Ngài không cần con để điều hành vũ trụ. Giờ con sẽ đến trong sự nghỉ ngơi, xin Ngài ban ban giấc ngủ này cho con”. Thật tốt biết bao khi chúng ta có thể giao gánh của chúng ta vào đôi tay rộng rãi của Chúa trước khi đi vào giấc ngủ.

Và đi theo đức tin nơi Đức Chúa Trời, khi chúng ta muốn ngủ thoải mái, nhưng quyết định ngủ muộn, hoặc dậy sớm, vì lợi ích của người khác. Đó là tình yêu. Sự gia tăng trong đức tin có thể khiến “một giờ vô nghĩa” thành một cơ hội chia sẻ tình yêu chân thành.

 

Jane Nguyễn dịch

(Nguồn: desiringgod.org)

 

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tintuc@oneway.vn.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92