Dưỡng Linh

9 câu Kinh Thánh dành cho những lúc bạn cảm thấy kiệt sức trước thử thách

Oneway.vn – Trên hành trình theo Chúa mỗi ngày, Chúng ta biết rằng khó khăn thử thách sẽ ở phía trước nhưng chúng ta sẽ không chiến đấu một mình, vì Chúa của hoàn vũ này ở cùng chúng ta.

9 câu Kinh Thánh dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, dù cho những thử thách bạn đối mặt có lớn đến đâu, Lời Chúa sẽ yên ủi và dẫn dắt bạn.

1. Giê-rê-mi 32:27

Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?

Chúng ta thường nghĩ rằng những khó khăn đó quá lớn cho chúng ta nên cũng là quá lớn cho Chúa. Nhưng Chúa có thể giải quyết được mọi nan đề mà chúng ta gặp phải và Chúa sẽ làm điều đó cho những ai nhờ cậy Ngài.

2. I Phi-e-rơ 4:12-13

Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.

Khi chúng ta ở trong cơn thử thách thì sẽ có cảm giác rằng nó chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng Chúa là Đấng biết chính xác chúng ta sẽ chịu đựng được thử thách trong bao lâu và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta vượt qua nó.

3. Phục truyền luật lệ ký 31:6

Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.

Chúng ta sợ hãi trước khó khăn vì chúng ta không biết tương lai mình sẽ ra thể nào nhưng chúng ta quên là Chúa có thể biết. Ngài tể trị dòng thời gian. Ngài là Chúa của hiện tại và cả tương lai. Chúng ta chỉ việc trao phó mọi sự cho Chúa vì biết chắc chắn rằng Ngài nhìn thấy cuộc đời chúng ta rõ hơn ai hết.

4. Châm ngôn 3:5-6

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,  Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,  Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.

Chúng ta thường dùng hết thời gian và sức lực của mình để cố tìm ra lối thoát cho những nan đề của mình. Chúng ta nương dựa vào bất cứ thứ gì mình có và gạt Chúa ra ngoài. Nhưng câu Kinh Thánh này đảm bảo rằng nếu chúng ta tin cậy Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Chúa sẽ làm cho đường chúng ta trở nên bằng phẳng.

5. Ê-sai 41:10

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

Khi chúng ta hoang mang lo sợ, kẻ thù sẽ nói với chúng ta rằng “ngươi chỉ có một mình và ngươi sẽ không thể nào vượt qua được”. Nhưng Chúa lại đảm bảo với chúng ta rằng Ngài ở cùng chúng ta. Chúa sẽ thêm sức và bảo vệ, chúng ta sẽ vượt qua được!

6. Giăng 14:26-27

Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

Chúa sẽ không để chúng ta một mình trên thế gian này. Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cuộc đời mình. Và Đức Thánh Linh sẽ nhắc lại cho chúng ta nhớ mọi lời mà Chúa đã dạy dỗ. Ngài để lại cho chúng ta sự bình an vượt quá trí hiểu của con người. Sự bình an của Chúa sẽ cho chúng ta được yên nghỉ trong cơn hoạn nạn.

7. Thi thiên 55:22

Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi;  Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.

Chúa chờ đợi chúng ta trông cậy Ngài, trao gánh nặng mình cho Chúa. Ngài không những giải quyết được nan đề mà Chúa còn làm nhiều điều vượt quá sự suy tưởng của chúng ta. Những nghi ngờ, sợ hãi sẽ lẻn vào tâm trí để làm chúng ta bị xao động nhưng Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta được vững vàng khi chúng ta nương cậy vào Ngài.

8. Ma-thi-ơ 6:25-27

Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?

Chúa hay nói hình bóng về loài chim sẻ xung quanh chúng ta. Ngài nói rằng chúng ta quý trọng hơn loài chim bé nhỏ kia. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa còn chăm sóc đến những loài chim trời và cây cỏ ngoài đồng, huống chi là chúng ta, con cái yêu dấu của Ngài. Chúa muốn chúng ta đừng lo lắng mà cứ trao phó hết mọi sự trong tay Ngài.

9. Thi thiên 91:14-16

Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người; Giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.

Chúa là Đấng giải cứu. Chúa sẽ đến khi chúng ta kêu cầu Ngài. Chúa không đứng nhìn chúng ta vật lộn với thử thách, nhưng Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta vượt qua được. Chúa sẽ đặt chúng ta lên nơi cao để chúng ta có thể nhìn thấy được những công việc lớn lao tay Ngài làm.

Jael

Nguồn: http://www.crosswalk.com/slideshows/9-scripture-verses-for-hard-times.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92