Dưỡng Linh

9 bài học đầy năng quyền trong phép lạ rẽ nước nơi Biển Đỏ

Oneway.vn Khi chướng ngại vật xuất hiện trên con đường chúng ta đi, Chúa luôn nhắc rằng: Ta ở cùng con, Ta sẽ chiến đấu cho con hôm nay…

Chúng ta sẽ thấy sự quan phòng của Chúa đầy dẫy trong lời của Ngài. Các câu chuyện Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ rời bỏ dân sự Ngài, Chúa luôn chăm sóc mọi điều nhu yếu và giải quyết nan đề dù cho nó có lớn đến đâu. Những phép lạ nhắc ta nhớ rằng Chúa chúng ta là Đấng Toàn Năng, Ngài sẽ làm được những điều mà con người không thể nào làm được.

Phép lạ nối tiếp phép lạ, Chúa làm mọi sự vì tuyển dân của Ngài. Chúa muốn kéo dân Ngài ra khỏi ách nô lệ, khỏi bàn tay tàn ác của dân Ai Cập. Ngài muốn họ được tự do, được giải phóng ra khỏi sự áp bức, sự cầm tù, sự lệ thuộc. Và cuộc hành trình được bắt đầu.

Khi Pha-ra-ôn tha cho dân Y-sơ-ra-ên đi, Chúa không dẫn họ vào con đường ngắn nhất để đi đến Đất Hứa. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 13 cho chúng ta biết rằng con đường này sẽ đi ngang qua xứ Phi-li-tin, Chúa nói: E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng.  (Xuất Ê-díp-tô ký 13:17)

Vì thế, Chúa dẫn họ đi vòng qua sa mạc, là con đường đi qua Biển Đỏ. Nắng nóng, khô hạn, không cây cối, một hoang mạc rộng lớn, rồi họ bắt đầu nhìn thấy Biển Đỏ ở xa xa, những tiếng lằm bằm xuất hiện, có thể cảm giác được nỗi sợ hãi đang tăng dần lên. Khi dân Y-sơ-ra-ên tiến dần đến mé biển, biển này thật sâu thẳm và rộng lớn. Chướng ngại này dường như quá lớn và không thể vượt qua được. Mắt họ chăm chăm vào nan đề, họ quên đi quyền năng của Đức Chúa Trời họ.

Câu hỏi được đặt ra: Làm sao có thể băng qua được biển này đây? Chắc chắn có người cho ý kiến rằng sẽ đi vòng ngược trở lại, nhưng làm thế nào để đánh một vòng chữ U với đoàn dân hơn hai triệu người?

9 bài học đầy năng quyền trong phép lạ rẽ nước nơi Biển Đỏ

1. Chúa biết Ngài đang làm gì. Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, về hướng Biển Đỏ…(Xuất Ê-díp-tô ký 13:18). Cho dù con đường Ngài chọn và thời điểm của Ngài có vẻ không hợp lí, dù cuộc hành trình có dài và mệt mỏi, dù cho việc đi lang thang nơi đồng vắng là việc duy nhất mà ta còn có thể làm, thì cũng hãy tin cậy Chúa. Phải luôn luôn như vậy. Chúa biết đường lối của chúng ta. Ngài thấy một bức tranh lớn ở phía trước. Ngài có những phước lành đang cất giữ trong kho. Và cho dù đó không phải là con đường mà chúng ta muốn đi, việc chúng ta muốn làm, thì cũng hãy tạ ơn Chúa vì sự tể trị, sự chăm sóc và dẫn dắt của Ngài.

2. Chúa dẫn dắt đường lối chúng ta. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng… (Xuất Ê-díp-tô ký 13:21) Chúa sẽ không bỏ mặt chúng ta tự lo cho mình, tự vật lộn để tìm lối đi. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, Chúa hứa như vậy. Ngày nay chúng ta sẽ không thấy Chúa ở trong trụ mây, nhưng chúng ta có lời của Ngài, và ĐứcThánh Linh sẽ dẫn lối chúng ta. Chúa ở với chúng ta, ban cho chúng ta sự khôn ngoan, chỉ cho chúng ta đường đi và chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy trơ trọi trên đường đời của mình. Ngài đi trước chúng ta, bước cùng chúng ta, và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta từ đằng sau. Lời Chúa cho chúng ta lẽ thật và sự sống, chỉ cho chúng ta con đường mình phải đi trong thế gian mờ tối này.

3. Chúa có thể đổi lòng các vua. Mọi sự đều nằm trong tay của Chúa. Ngài có thể đổi những gian ác của đời này trở nên vinh hiển cho Danh Ngài để cho chúng ta biết rằng Chúa thật là Đấng Chân Thần. Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó; nhưng ta sẽ vì Pha-ra-ôn và cả toán binh người được rạng danh; người Ê-díp-tô sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va… (Xuất Ê-díp-tô ký 14:4)

4. Chúng ta thấy chướng ngại, Chúa thấy cơ hội. Chúa sẽ mở một con đường, nơi dường như không còn lối thoát. Nan đề càng lớn thì quyền năng Ngài càng hành động mạnh mẽ hơn. Người Ê-díp-tô và cả ngựa xe,lính kỵ, cùng toán binh của Pha-ra-ôn đều đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, gặp đương đóng đồn nơi bờ biển… (Xuất Ê-díp-tô ký 14:9) Mọi thứ dường như tối tăm ảm đạm và không còn hy vọng, nhưng không, Chúa có một chương trình. Và chương trình đó thật kỳ diệu!

5. Chúng ta có thể chọn giữa việc chăm chăm vào nan đề hoặc là tin cậy Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên kinh hãi khi thấy kẻ thù đang tiến đến gần. Họ không tin tưởng vào lãnh đạo của họ, họ trách Chúa, họ lằm bằm, họ sợ hãi. Nhưng Chúa không nổi giận với sự sợ hãi của con người. Ngài chỉ muốn họ vâng lời và tin cậy. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. (Xuất Ê-díp-tô ký 14:14)

6. Cầu nguyện là việc cần như hơi thở, nhưng đôi khi Chúa cũng sẽ nói rằng: “Nào, đây là lúc phải hành động!” Chúa đòi hỏi ở chúng ta sự tin vậy và vững an. Đôi lúc Chúa sẽ nói với chúng ta rằng: “Con cứ tiếp tục bước đi và tin cậy”. Chúa phán cùng Môi-se: Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi. (Xuất Ê-díp-tô ký 14:15). Lắng nghe được tiếng Chúa là điều rất quan trọng, để biết khi nào chúng ta cần dừng lại, khi nào chúng ta cần bước đi. Tiếng Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta, chúng ta sẽ không bước đi trong sự bối rối bèn là bước đi trong sự đảm bảo và chắc chắn. Sẽ có những lúc chúng ta cầu nguyện về những quyết định của mình, Chúa cho chúng ta biết mình cần phải làm gì, nhưng chúng ta vẫn bị mắc kẹt lại trên con đường đó. Việc chúng ta cần làm là dừng lại để tiếp tục cầu nguyện về nó luôn luôn thay vì là đi tiếp. Nếu chúng ta cầu xin sự khôn ngoan để có những bước đi đúng đắn, Ngài sẽ chỉ cho. Ngài sẽ mở cho chúng ta con đường nào có ích và đóng lại những con đường nào không tốt cho chúng ta. Vì vậy, hãy tin cậy!

7. Chúa sẽ hành động để làm ích cho chúng ta, nhưng trước tiên Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài. Chúa muốn Môi-se làm một điều: Còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn (Xuất Ê-díp-tô ký 14:16). Môi-se vâng lời Chúa, ông giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển và quyền năng Chúa hành động. Biển Đỏ không chỉ rẽ đôi, mà dân sự còn đi như đi trên “đất khô”. Là con của Chúa, chúng ta không phải đi dưới bùn lầy. Ngài sẽ làm khô con đường và cho chúng ta đi trên đất vững chắc. Sự vâng lời luôn luôn dẫn đến phước hạnh.

8. Chúa sẽ đứng giữa chúng ta và kẻ thù. Chúng ta sẽ không chiến đấu một mình. Chúa sai thiên sứ bảo vệ và chiến đấu cho chúng ta. Ngài cũng sẽ bảo vệ và chiến đấu cho chúng ta. Điều đó thể hiện rằng Ngài yêu chúng ta như thế nào. Thiên sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau. (Xuất Ê-díp-tô ký 14:19) Chúa bao bọc chúng ta từ mọi phía và đặt chúng ta dưới sự quan phòng của Ngài. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta không chiến đấu, nhưng chúng ta biết rằng Chúa chắc chắn ở cùng và chiến trận cùng chúng ta.

9. Chúa chúng ta là Chúa của những phép lạ. Chúa là Đấng đã rẽ đôi Biển Đỏ để dân Y-sơ-ra-ên đi như trên đất khô, chôn vùi quân Ai Cập xuống biển sâu, giải phóng dân Ngài khỏi ách nô lệ. Chúa cũng vẫn là Đấng chăm sóc và chiến trận cho chúng ta hôm nay. Đức Chúa Trời hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài. (Xuất Ê-díp-tô ký 14:31)

Chúng ta có thể đối mặt với “Biển Đỏ” trong hôm nay. Có thể kẻ thù đang lăm le rình rập, tìm cách gây nguy hiểm cho chúng ta, rót vào tai ta những lời nói dối và dùng mọi cách để làm chúng ta vấp ngã. Có thể nan đề đang nhọc nhằn quá cho chúng ta. Chúng  ta muốn thoái lui, muốn từ bỏ. Chúng ta trách móc Chúa, nghi ngờ tình yêu và sự quan phòng của Ngài.

Nhưng tất cả những điều đó không thể thay đổi được một lẽ thật: Chúa luôn ở cùng chúng ta. Chúa đang chiến đấu cho chúng ta hôm nay. Khi đặt trọn đức tin và sự trông cậy nơi Chúa, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng Ngài không hề lìa bỏ chúng ta. Chúa sẽ làm sáng danh Ngài qua chúng ta và qua từng nan đề mà chúng ta đối mặt. Ngài sẽ tiếp tục thêm sức và dẫn dắt chúng ta.

Chương trình của Ngài sẽ không bao giờ bị ngăn trở bởi sự tấn công của kẻ thù. Cho dù đôi lúc chúng ta thấy kẻ thù thắng thế, nhưng chúng không có quyền năng tể trị. Chúa chính là Đấng lớn hơn hết.

Hãy để Chúa chiến cự cho bạn.

Jael

Nguồn : http://www.crosswalk.com/blogs/debbie-mcdaniel/9-powerful-reminders-from-the-red-sea-miracle.html

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92