Quốc Tế

7 Lời Cầu Nguyện Đã Làm Thay Đổi Đời Sống Tôi

Oneway.vn: Trong vòng 25 năm qua tôi đã cầu nguyện mỗi ngày với đủ thứ cầu nguyện và nài xin, tuy nhiên, có 7 lời cầu nguyện nổi bật hơn hết. Mặc dù nó rất đơn sơ, nhưng Đức Chúa Trời đã đáp lời cách năng quyền từng lời cầu nguyện ấy và từ đó có sự tăng trưởng thuộc linh mạnh mẽ trong đời sống tôi.

7 Lời Cầu Nguyện Đã Làm Thay Đổi Đời Sống Tôi

Dưới đây là 7 lời cầu nguyện đơn sơ đã thay đổi đời sống tôi:

  1. “Mục đích cuộc đời con là gì?”

Tôi bắt đầu cầu nguyện cho điều nầy từ khi còn là một người mới tin Chúa và tôi đã cầu nguyện như vậy mỗi ngày trong nhiều năm. Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện nầy của tôi sau 10 năm bằng một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với tôi trong thì giờ tĩnh nguyện mỗi ngày với một lời kêu gọi bước vào chức vụ. Vì tôi kiên định trong việc tìm kiếm Chúa bằng sự cầu nguyện, bây giờ tôi đang sống với ý muốn của Ngài dành cho đời sống tôi.

  1. “Hãy xức dầu con trong sự kêu gọi mà Ngài muốn con làm”

Quyền năng của Đức Chúa Trời làm nên những kết quả siêu nhiên trong mọi sự chúng ta làm. Tôi đã cầu nguyện điều nầy đầu tiên từ rất lâu trước khi sự kêu gọi được bày tỏ với tôi. Tôi biết điều đó trước khi biết được mục đích của tôi là gì, tôi cần quyền năng của Chúa để làm điều đó. Tôi vẫn đang khao khát cầu xin Chúa xức dầu cho tôi, vì thế tôi cầu nguyện điều nầy mỗi ngày.

  1. “Tôi cần sự khôn ngoan và sự phân biện”

Phân biệt con người và hoàn cảnh với cách nhìn của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng để xác định, hiểu biết và để cầu thay. Tôi cầu xin Ngài ban cho tôi sự khôn ngoan và sự phân biện cần thiết cho tiếng gọi của tôi. Tôi cầu xin điều nầy khi bắt đầu mỗi ngày cũng như trong ngày và lúc nào cần thiết. Đây là lời cầu nguyện thường xuyên nhất của tôi.

  1. “Cắt đứt mọi gốc rcủa sự ích kvà kiêu ngạo ra khỏi đời sống tôi”.

Đối nghịch với Nước Trời là Vương Quốc Của Tôi, tôi có còn cái tôi của mình khi đã được tái sanh không! (sự kiêu ngạo vẫn còn ngước cao cái đầu xấu xí của nó!) Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện này bằng cách sử dụng con người và hoàn cảnh đời sống tôi để khiến tôi phải chết đi cái tôi và bước đi cách khiêm nhường giống như Đấng Christ. Quá trình tỉa sửa nầy thường rất đau đớn, nhưng hoàn toàn cần thiết để sanh bông trái…chính là điều dẫn dắt tôi đến hướng đến lời cầu nguyện tiếp theo…

  1. “Hãy tăng sức chịu đựng đau đớn của con”.

Là Cơ Đốc nhân chúng ta sẽ tăng trưởng chỉ ở một mức độ chịu đau đớn nào đó của mình. Tôi không hề muốn vẽ ra ranh giới trên cát rồi nói rằng: “Không còn đau đớn nữa!” Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ cản trở sự tăng trưởng của mình. Không đau đớn, không kết quả. Tôi luôn muốn chịu đau đớn, ra khỏi nơi an toàn của mình, và tiếp nhận sự sửa trị cần thiết. Tôi cũng muốn đối diện với những thay đổi đầy thách thức, những lựa chọn khó khăn, sự khước từ đầy đau đớn, nỗi đau phải tha thứ cho một ai đó làm sai trái với bạn, sự bắt bớ, đóng đinh xác thịt vào thập tự giá và danh sách cứ tiếp tục như vậy. Tôi cầu nguyện cho những điều này hầu cho tất cả giới hạn sẽ giúp ích cho sự tăng trưởng của tôi

  1. “Con xin Ngài cho con một cuộc hẹn Thiên Thượng mỗi ngày”.

Gặt lấy linh hồn luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi và tôi biết điều đó được hoàn thành bằng việc gặp gỡ một người một lần. Chúa có đáp lời cầu nguyện này không! Mỗi ngày, Chúa dẫn dắt tôi gặp được ít nhất một linh hồn và dùng tôi để đem họ bước gần hơn với Chúa Giê-xu. Tôi lấy làm lạ cách Ngài đem đến những cuộc gặp gỡ thiên thượng ít nhất là nơi chốn và hoàn cảnh.

  1. “Hãy phơi bày điều cần được phơi bày, bày tỏ điều cần được bày tỏ và đem ssáng đến soi trong tối tăm”.

Sự tối tăm là sân chơi của quỷ, cho nên hãy cầu xin Đức Chúa Trời phơi bày những âm mưu và kế hoạch của kẻ thù, là điều rất quan trọng để giành chiến thắng trong các trận chiến thuộc linh. Khi Đức Chúa Trời tiết lộ những âm mưu của ma quỷ trong đời sống tôi, Ngài khiến sự vô hình trở nên hữu hình và rõ ràng. Lời cầu nguyện này có thể tạo ra sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại.

Tôi cũng muốn lắng nghe những lời cầu nguyện đang thay đổi đời sống của bạn. Điều gì thúc đẩy bạn phải cầu nguyện như vậy? Đức Chúa Trời đáp lời như thế nào? Những điều đó tác động như thế nào đến sự tăng trưởng thuộc linh của bạn?

***Jamie Morgan là Mục sư của Life Church (Ngũ Tuần) và là người đứng đầu mục vụ Life House of Prayer (cầu nguyện 24/7). Bà tốt nghiệp khoá Cử Nhân Thần Học Thực Tiễn từ trường Đại Học Oral Roberts và đang đeo đuổi khoá Tiến Sĩ Mục Vụ tại Trường Thần Học Ngũ Tuần.

Dịch: Thiên Ân.

Nguồn: Christian Post.

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92